linnsg

Image of person
Could not get user data from external service

Academic interests

 • Stuttering intervention
 • Kindergarten children / young children
 • Fluency disorders
 • Speech therapy

Higher education and employment history

 • 2018 – Post doc in the EST-project
 • 2013- 2018 PhD in Special Needs Education, Department of Special Needs Education, University of Oslo
 • 2011-2013 Speech language pathologist
 • 2010-2011 Special Needs Teacher
 • 2010 Masters’ degree in Special Needs Education, Department of Special Needs Education, University of Oslo

Publications

Guttormsen, Linn Stokke & Sjøstrand, Åse (2018). Logopedisk behandling av barnehagebarn som stammer må være evidensbasert. Dagsavisen - Nye Meninger.

Guttormsen, Linn Stokke (2018). To av tre barn som stammer slutter før de er sju år. Intervju, Forskning.no.

Guttormsen, Linn Stokke (2016). En av ti barn stammer. Første steg. ISSN 1504-1891.

Guttormsen, L. S., Kefalianos, E., & Næss, K. A. B. (2015). Communication Attitudes in Children who Stutter: A Meta-analytic Review. Journal of Fluency Disorders. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2015.08.001

Guttormsen, Linn Stokke (2015). Treåringer som stammer er kritiske til hvordan de snakker. Intervju, Forskning.no.

Guttormsen, Linn Stokke (2015). Når barn begynner å stamme. Intervju, Norsk helseinformatikk.

Guttormsen, L.S, Bjerve, T.O & Lindbäck, S (2012). Pedagogisk-psykologisk tjenestes virksomhet, arbeidsoppgaver, organisering og muligheter - PPT tilbyr kurs for elever med dysleksi. Psykologi i kommunen, 47 (5), 33-42.

 • Kirmess, Melanie; Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegård & Kefalianos, Elaina (2022). Systematic review of implementation quality of non-pharmacological stuttering intervention trials for children and adolescents. Journal of Fluency Disorders. ISSN 0094-730X. 71. doi: 10.1016/j.jfludis.2021.105884.
 • Kefalianos, Elaina; Guttormsen, Linn Stokke; Hansen, Elisabeth Holm; Hofslundsengen, Hilde Christine; Næss, Kari-Anne Bottegård & Antypas, Konstantinos [Show all 7 contributors for this article] (2022). Early Childhood Professionals' Management of Young Children Who Stutter: A Cross-Sectional Study. American Journal of Speech-Language Pathology. ISSN 1058-0360. 31(1), p. 923–941. doi: 10.1044/2021_AJSLP-21-00148.
 • Hofslundsengen, Hilde Christine; Kirmess, Melanie; Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegård & Kefalianos, Elaina (2021). Systematic review of implementation quality of non-pharmacological stuttering intervention trials for children and adolescents. Journal of Fluency Disorders. ISSN 0094-730X. 71. doi: 10.1016/j.jfludis.2021.105884. Full text in Research Archive
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie & Lervåg, Arne [Show all 8 contributors for this article] (2021). Non-pharmacological interventions for stuttering in children six years and younger. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. 2021(9), p. 1–63. doi: 10.1002/14651858.CD013489.pub2. Full text in Research Archive
 • Haraldseid, Ingrid T; Næss, Kari-Anne Bottegård; Guttormsen, Linn Stokke & Hokstad, Silje (2021). Stamming forekommer hyppig hos barn med Down syndrom: Resultater fra en landsomfattende empirisk studie . Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. Full text in Research Archive
 • Guttormsen, Linn Stokke; Yaruss, Scott & Næss, Kari-Anne Bottegård (2021). Parents' Perceptions of the Overall Impact of Stuttering on Young Children. . American Journal of Speech-Language Pathology. ISSN 1058-0360. 30, p. 2130–2142. doi: 10.1044/2021_AJSLP-20-00113.
 • Hansen, Elisabeth Holm; Sandvik, Berit Margrethe; Teige, Anne-May; Antypas, Konstantinos; Guttormsen, Linn Stokke & Næss, Kari-Anne Bottegård (2021). Tidlig identifisering av barn som stammer- en spørreundersøkelse av helsesykepleieres vurderinger. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 16, p. 1–21. doi: 10.4220/Sykepleienf.2021.83692. Full text in Research Archive
 • Næss, Kari-Anne Bottegård; Guttormsen, Linn Stokke & Hofslundsengen, Hilde Christine (2021). Barnehagelærers praksis med barn som stammer. In Bøyum, Sigrid & Hofslundsengen, Hilde Christine (Ed.), Barnehagelærerrollen. Mangfold, mestring og likeverd. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04072-1. p. 49–67.
 • Guttormsen, Linn Stokke; Yaruss, J Scott & Næss, Kari-Anne Bottegård (2020). Caregivers’ Perceptions of Stuttering Impact in Young Children: Agreement in Mothers’, Fathers’ and Teachers’ Ratings. Journal of Communication Disorders. ISSN 0021-9924. 86, p. 1–13. doi: 10.1016/j.jcomdis.2020.106001. Full text in Research Archive
 • Guttormsen, Linn Stokke; Melle, Ane Hestmann; Hoff, Karoline & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Stammebehandling av barnehagebarn: Norske logopeders praksis : . Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 65(2), p. 6–13. Full text in Research Archive
 • Guttormsen, Linn Stokke; Kefalianos, Elaina & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Communication attitudes in children who stutter: A meta-analytic review. Journal of Fluency Disorders. ISSN 0094-730X. 46, p. 1–14. doi: 10.1016/j.jfludis.2015.08.001.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Apr. 2, 2013 11:28 AM - Last modified Nov. 12, 2018 10:16 PM