Linn Stokke Guttormsen

Image of Linn Stokke Guttormsen
Norwegian version of this page
Phone +47 22859126
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Academic interests

 • Stuttering intervention
 • Kindergarten children / young children
 • Fluency disorders
 • Speech therapy

Higher education and employment history

 • 2018 – Post doc in the EST-project
 • 2013- 2018 PhD in Special Needs Education, Department of Special Needs Education, University of Oslo
 • 2011-2013 Speech language pathologist
 • 2010-2011 Special Needs Teacher
 • 2010 Masters’ degree in Special Needs Education, Department of Special Needs Education, University of Oslo

Publications

Guttormsen, Linn Stokke & Sjøstrand, Åse (2018). Logopedisk behandling av barnehagebarn som stammer må være evidensbasert. Dagsavisen - Nye Meninger.

Guttormsen, Linn Stokke (2018). To av tre barn som stammer slutter før de er sju år. Intervju, Forskning.no.

Guttormsen, Linn Stokke (2016). En av ti barn stammer. Første steg. ISSN 1504-1891.

Guttormsen, L. S., Kefalianos, E., & Næss, K. A. B. (2015). Communication Attitudes in Children who Stutter: A Meta-analytic Review. Journal of Fluency Disorders. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2015.08.001

Guttormsen, Linn Stokke (2015). Treåringer som stammer er kritiske til hvordan de snakker. Intervju, Forskning.no.

Guttormsen, Linn Stokke (2015). Når barn begynner å stamme. Intervju, Norsk helseinformatikk.

Guttormsen, L.S, Bjerve, T.O & Lindbäck, S (2012). Pedagogisk-psykologisk tjenestes virksomhet, arbeidsoppgaver, organisering og muligheter - PPT tilbyr kurs for elever med dysleksi. Psykologi i kommunen, 47 (5), 33-42.

 • Guttormsen, Linn Stokke; Yaruss, J Scott & Næss, Kari-Anne B. (2020). Caregivers’ Perceptions of Stuttering Impact in Young Children: Agreement in Mothers’, Fathers’ and Teachers’ Ratings. Journal of Communication Disorders.  ISSN 0021-9924.  86, s 1- 13 . doi: https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2020.106001
 • Guttormsen, Linn Stokke; Melle, Ane Hestmann; Hoff, Karoline & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Stammebehandling av barnehagebarn: Norske logopeders praksis :. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  65(2), s 6- 13 Full text in Research Archive. Show summary
 • Guttormsen, Linn Stokke; Kefalianos, Elaina & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Communication attitudes in children who stutter: A meta-analytic review. Journal of Fluency Disorders.  ISSN 0094-730X.  46, s 1- 14 . doi: 10.1016/j.jfludis.2015.08.001

View all works in Cristin

 • Guttormsen, Linn Stokke (2019). A weekend with stuttering in focus: Scott Yaruss visiting Oslo.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2019). Can my stutter be cured? BBC Crowd Science (blog post).
 • Guttormsen, Linn Stokke (2019, 01. november). Can stuttering be cured?. [Radio].  British Broadcasting Corporation (BBC).
 • Guttormsen, Linn Stokke (2019). Hvordan påvirker stamming barnehagebarn?.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2019). Høstkurs: reaksjoner på stamming.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2019, 08. november). Kan stamming kureres? Hør Guttormsen på BBC CrowdScience. [Internett].  Institutt for spesialpedagogikk.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2019). Meeting with the EST reference group (blog post).
 • Guttormsen, Linn Stokke (2019). Norwegian speech pathologists’ treatment of young children who stutter.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2019). The Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering (OASES).
 • Guttormsen, Linn Stokke (2019). Treatment of stuttering: the Minikids program (blog post).
 • Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Ane Hestmann, Melle & Hoff, Karoline (2019). Stammebehandling av barnehagebarn: norske logopeders praksis. Opprinnelig publisert i Norsk Tidsskrift for Logopedi 2/19 - republisert med tillatelse fra Logopeden. utdanningsforskning.no.
 • Guttormsen, Linn Stokke & Sjøstrand, Åse (2019). 8 things worth knowing about stuttering treatment (blog post).
 • Guttormsen, Linn Stokke & Sjøstrand, Åse (2019). Croatia Stuttering Symposium - day one (blog post).
 • Guttormsen, Linn Stokke & Sjøstrand, Åse (2019). Croatia Stuttering Symposium, day three (blog post).
 • Heitmann, Regnhild Rekve; Guldberg, Ane & Guttormsen, Linn Stokke (ed.) (2019). Croatia stuttering symposium, day 2 (blog post).
 • Melle, Ane Hestmann; Ingebrigtsen, Alfhild; Guttormsen, Linn Stokke & Brubak, Stine (2019). Oppfølging av stamming i barnehagealder og tidlig skolealder.
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie; Lervåg, Arne; Hulme, Charles & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  2019:CD013489(11), s 1- 36 . doi: 10.1002/14651858.CD013489
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie; Lervåg, Arne; Hulme, Charles & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Protocol: Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X. Full text in Research Archive. Show summary
 • Stephens, Rick & Guttormsen, Linn Stokke (ed.) (2019). Stuttering Awareness Day: Melbourne Edition (blog post).
 • Guttormsen, Linn Stokke (2018). A multimethod study of the impact of stuttering on children. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 292.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2018). Ett av ti barnehagebarn stammer. http://www.uio.no/.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2018). Great tur out at evening seminar (blog post).
 • Guttormsen, Linn Stokke (2018). How to mark the International Stuttering Awareness Day? (blog post).
 • Guttormsen, Linn Stokke (2018). Hvordan blir barn påvirket av å stamme?.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2018). Hvordan påvirker stamming barnehagebarn?.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2018). Hvordan påvirkes barnehagebarn av å stamme?.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2018). Introducing our post doctor - Linn Stokke Guttormsen.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2018). To av tre barn som stammer slutter før de er sju år. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Guttormsen, Linn Stokke & Sjøstrand, Åse (2018). Effective Stuttering Treatment (EST).
 • Guttormsen, Linn Stokke & Sjøstrand, Åse (2018). Logopedisk behandling av barnehagebarn som stammer må være evidensbasert. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Guttormsen, Linn Stokke & Sjøstrand, Åse (2018). The Effective Stuttering Treatment project.
 • Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Yaruss, Scott (2017). Parents and Preschool Teachers’ Perceptions of the Impact of Stuttering in Preschool-aged Children.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2016). Early stuttering development, temperament and reactions to stuttering.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2016). En av ti barn stammer. Første steg.  ISSN 1504-1891.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2015). Når barn begynner å stamme. Norsk helseinformatikk.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2015, 22. oktober). Stamming hos barn. [Radio].  Jacobsen.
 • Guttormsen, Linn Stokke (2015). Treåringer som stammer er kritiske til hvordan de snakker. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.

View all works in Cristin

Published Apr. 2, 2013 11:28 AM - Last modified Nov. 12, 2018 10:16 PM