peerm

Image of person
Could not get user data from external service

Academic Interests

 • Statistics.

Teaching

 • Teaching statistics on the Master and Doctoral level.

Higher education and employment history

 • 1977 - Cand.psych., Aarhus University.

 

Publications

 • Breilid, Nils & Sørensen, Peer Møller (2012). Skole og læringsbetingelser for ungdom i risiko - revidert og vesentlig omarbeidet kapittel, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 31.  s 627 - 644
 • Schultz, Jon-Håkon; Sørensen, Peer Møller & Waaktaar, Trine (2012). Ready for School? Trauma Exposure and Mental Health in a Group of War-Affected Ugandan Adolescents Re-Attending School. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  56(5), s 539- 553 . doi: 10.1080/00313831.2011.621132 Show summary
 • Sørensen, Peer Møller; Theie, Steinar; Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2011). Ungdomsskoleelevers vurdering av nytten og kvaliteten på planlagte elevsamtaler, med fokus på elever i risiko. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (1), s 74- 86
 • Breilid, Nils & Sørensen, Peer Møller (2008). Skole og læringsbetingelser for ungdom i risiko, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 23.
 • Frost, Jørgen & Sørensen, Peer Møller (2007). The effects of a comprehensive reading intervention programme for Grade 3 children. Journal of Research in Reading.  ISSN 0141-0423.  30, s 270- 286 . doi: 10.1111/j.1467-9817.2007.00344.x
 • Ostad, Snorre & Sørensen, Peer Møller (2007). Private Speech and Strategy-Use Patterns. Bidirectional Comparisons of Children With and Without Mathematical Difficulties in a Developmental Perspective. Journal of Learning Disabilities.  ISSN 0022-2194.  40(1), s 2- 14
 • Niedersøe, Jan; Madsbjerg, Sigrid; Frost, Jørgen & Sørensen, Peer Møller (2006). Det tidlige sprogs betydning for læseindlæringen. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning.  ISSN 0906-219X.  (2), s 162- 171
 • Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils & Pedersen, Nils K (2006). Vi lærer ikke bare på skolen. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  71(6), s 4- 8 Show summary
 • Frost, Jørgen; Sørensen, Peer Møller; Bone, Wenche & Dolva, Kari Precht (2005). Leselæreerprosjektet i Skedsmo 2004-2005. Effekten av et lesemetodisk opplegg på årstrinn 3 for elever under kritisk grense. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  09, s 54- 59
 • Frost, Jørgen; Madsbjerg, Sigrid; Niedersøe, Jan; Olofsson, Åke & Sørensen, Peer Møller (2005). Semantic and phonological skills in predicting reading development: From 3-16 years of age. Dyslexia.  ISSN 1076-9242.  11, s 79- 92 . doi: 10.1002/dys.292
 • Sørensen, Peer Møller (2005). Barn med diagnosen epileptisk afasi presentasjon av oppfølgingsundersøkelse av 20 norske barn. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (Årg. 70, nr 3), s 20- 30
 • Sørensen, Peer Møller (2004). Trivsel og skolefravær i ungdomsalderen, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 22.  s 455 - 474
 • Sørensen, Peer Møller (2001). Trivsel og skolefravær i ungdomsalderen, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  s 436 - 456

View all works in Cristin

 • Haga, Sigurd; Ervik, Anne; Johnsen, Berit Helene; Pedersen, N.K.; Sørensen, Peer Møller & Østerud, Per (1997). Vilkår for eit verdig liv. Edvard Befring 60 år. Den 3. vei, Skedsmo videregående skole.  ISBN 82-90810-78-4.  156 s.

View all works in Cristin

 • Sørensen, Peer Møller (2012). Students' selfreports about planned and spontaneous student-teacher dialoges. Show summary
 • Breilid, Nils & Sørensen, Peer Møller (2011). Forskningsprosjektet "elevsamtalen".
 • Lassen, Liv Margarete & Sørensen, Peer Møller (2011). Elevsamtaler - tilbakemelding av survey undersøkelsen.
 • Lassen, Liv Margarete; Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils; Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2011). Nordisk nettverk for spesialpedagogisk forskning - ISP/DPU/Högskolan i Malmö.
 • Sørensen, Peer Møller & Breilid, Nils (2011). Tilbakemelding forskningsresultater "Elevsamtalen", Kalnes videregående skole, Grålum.
 • Sørensen, Peer Møller & Breilid, Nils (2011). Tilbakemelding til Mesterfjellet skole, Larvik om resultater fra forskningsprosjektet elevsamtalen.
 • Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils & Pedersen, Nils K (2006, 06. september). Etterlyser mer ros i skolen.  Klassekampen.
 • Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils & Pedersen, Nils K (2006, 05. september). Intervju norsk P4. [Radio].  P4.
 • Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils & Pedersen, Nils K (2006, 05. september). Lærere roser minst.  Vårt Land.
 • Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils & Pedersen, Nils K (2006, 05. september). Presentasjon av funn fra forskningsprosjekt. [Radio].  Kanal 24.
 • Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils & Pedersen, Nils K (2006, 05. september). Presentasjon av funn i NRK P1. [Radio].  NRK P1.
 • Sørensen, Peer Møller (1998). Uten gyldig grunn. Ulovlig fravær i ungdomsskolen sett i lyset av den utviklende personlighet.
 • Sørensen, Peer Møller & Jonsborg, Lage (1998). Innføring i SPSS.
 • Sørensen, Peer Møller (1997). Kurs i regresjonsanalyse.
 • Sørensen, Peer Møller (1997). Kurs i variansanalyse.
 • Sørensen, Peer Møller (1997). Pedagogisk-psykologiske teoridannelser - i et vitenskapsteoretisk og filosofisk lys.
 • Sørensen, Peer Møller (1997). Statistikk. Kompendium til statistikkundervisning på hovedfag.
 • Befring, Edvard; Sørensen, Peer Møller & Theie, Steinar (1990). Ulovlig skolefravær. Empirisk analyse av fravær uten gyldig grunn i Oslo-skolens 7.-, 8.- og 9.-klasser. Show summary
 • Befring, Edvard; Sørensen, Peer Møller & Theie, Steinar (1988). Ulovlig fravær i Oslo-skolen. Rapport I fra samarbeidsprosjekt mellom skolesjefen i Olso og Statens Spesiallærerhøgskole om ulovlig fravær i grunnskolen. Show summary

View all works in Cristin

Published Aug. 24, 2010 3:35 PM