Riikka-Maija Mononen

Associate Professor/ Head of Studies - Department of Special Needs Education
Image of Riikka-Maija Mononen
Norwegian version of this page
Phone +47 22855638
Username
Visiting address Sem Sælandsvei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postal address Box 1140 Blindern 0318 OSLO NORWAY

Academic interests

 • mathematical learning difficulties
 • individual differences in development of (early) mathematical skills
 • cognitive and motivational factors affecting math development
 • assessment of mathematical skills
 • interventions
 • eye-tracking

Teaching

In spring 2021:

 • SPED4094: Masteroppgave i spesialpedagogikk (master thesis)

Background

Educational background:

 • 2015: PhD (Special Education), University of Helsinki, Finland
 • 2003: Master of Education (Special Education, with teacher qualification), University of Jyväskylä, Finland
 • 2020: Title of docent/Adjunct professor (Education, especially Children's mathematical development and pedagogical support), Tampere University, Finland

Employment history:

 • 2016– : Associate professor (Mathematical learning difficulties), University of Oslo
 • January 2015–December 2015: University Lecturer of Special Education, University of Turku, Finland
 • August 2011–July 2015: Doctoral student/Researcher (ThinkMath project), University of Helsinki, Finland
 • August 2008–December 2009: Junior researcher (LukiMat project), Niilo Mäki Institute, Jyväskylä, Finland
 • August 2003–July 2008, January 2010–July 2011: Special needs teacher, Lempäälä, Finland 

Read my research profile here

 

Tags: Mathematical learning difficulties, Interventions, Assessment, Numeracy

Publications

View all works in Cristin

 • Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo Annika; Väisänen, Eija; Korhonen, Johan & Tapola, Anna (2017). Matemaattiset oppimisvaikeudet. PS-kustannus.  ISBN 978-952-451-777-5.  220 s.

View all works in Cristin

 • Brandmo, Christian; Bjørnebekk, Gunnar; Mononen, Riikka; Olsen, Rolf Vegar & Slungård, Kristin (2021). Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Kristensen, Jarl Kleppe; Gustafsson, Jan-Eric; Lyster, Solveig Alma Halaas; Snow, Catherine; Hulme, Charles; Mononen, Riikka; Lopez-Pedersen, Anita; Næss, Kari-Anne Bottegård; Wie, Ona Bø & Hagtvet, Bente Eriksen (2021). App-based morphological training produces lasting effects on word knowledge in primary school children.
 • Mononen, Riikka & Niemivirta, Markku (2020). Lukumääräisyyden tajun ja työmuistin profiilien yhteys matemaattiseen osaamiseen ensimmäisen luokan oppilailla.
 • Mononen, Riikka & Niemivirta, Markku (2020). Patterns of symbolic numerical magnitude processing and working memory as underlying factors in early mathematics performance.
 • Niemivirta, Markku & Mononen, Riikka (2020). Longitudinal stability of and reciprocal predictions between mathematics performance and motivation among school beginners.
 • Tuominen, Heta; Mononen, Riikka; Korhonen, Johan; Tapola, Anna & Niemivirta, Markku (2020). Patterns of math skills and motivation among school-beginners.
 • Mononen, Riikka; Tapola, Anna; Lopez-Pedersen, Anita & Wahl, Hedda Novang (2019). Mathematical Skills as a Predictor of Interest in Mathematics in the First Grade.
 • Mononen, Riikka; Tapola, Anna; Lopez-Pedersen, Anita & Wahl, Hedda Novang (2019). Mathematical Skills as a Predictor of Interest in Mathematics in the First Grade. Show summary
 • Peixoto,, Francisco; Radišić, Jelena; Krstic, Ksenija; Yang Hansen, Kajsa; Laine, Anu; Mononen, Riikka; Baucal, Aleksandar & Mata, Lourdes (2019). Developing Expectancy-Value Motivational Scale in Mathematics: A Comparative Approach.
 • Tuominen, Heta; Mononen, Riikka; Korhonen, Johan; Tapola, Anna & Niemivirta, Markku (2019). Matematiikan taitojen ja motivaation profiilit ensimmäisen luokan oppilailla..
 • Lohvansuu, Henriikka; Mononen, Riikka & Laine, Anu (2018). Motivation and achievement in mathematics among Finnish third graders.
 • Lopez-Pedersen, Anita & Mononen, Riikka (2018). Barn som strever i matematikk – hva kan vi gjøre?.
 • Lopez-Pedersen, Anita; Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo Annika & Melby-Lervåg, Monica (2018). Improving numeracy skills in low performing first graders: A randomized controlled trial..
 • Mononen, Riikka (2018). Evidence-based educational support for children at risk for mathematical learning difficulties.
 • Mononen, Riikka (2018). Matematiikan oppimisen ja opettamisen haasteet.
 • Mononen, Riikka (2018). Supporting children at risk for mathematical learning difficulties using ThinkMath intervention programme.
 • Mononen, Riikka; Korhonen, Johan; Ragpot, Lara; Henning, Elisabeth & Aunio, Pirjo Annika (2017). Early mathematical skills of children in South Africa and in Finland.
 • Aunio, Pirjo & Mononen, Riikka (2016). Lola´s World educational game´s effects on low performing children´s early numeracy skills – an intervention study in preschool setting..
 • Lopez-Pedersen, Anita; Mononen, Riikka & Aunio, Pirjo (2016). Developing mathematical skills assessment tool for identification of low-performing Norwegian first graders..
 • Lopez-Pedersen, Anita; Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo & Melby-Lervåg, Monica (2016). Can early intervention ameliorate mathematical difficulties in young children?.
 • Mononen, Riikka (2016). Intervention studies.
 • Mononen, Riikka & Aunio, Pirjo (2016). Basic calculation skills of vocational college students with special needs..
 • Mononen, Riikka; Lopez-Pedersen, Anita; Aunio, Pirjo Annika & Melby-Lervåg, Monica (2016). Norjalaisten ensiluokkalaisten matemaattisten taitojen tukeminen ThinkMath-harjoitusmateriaalilla.
 • Ragpot, Lara; Mononen, Riikka; Törmänen, Minna; Henning, Elizabeth & Aunio, Pirjo Annika (2016). The effect of the ThinkMath intervention on low performing South African children's early numeracy skills.
 • Aunio, Pirjo; Hotulainen, Risto; Mononen, Riikka; Tapola, Anna & Törmänen, Minna (2015). ThinkMath-verkkopalvelu – tietoa ja harjoitusmateriaalia lasten matemaattisten ja ajattelun taitojen tukemiseen. Kielikukko.  ISSN 0780-0940.  4, s 31- 33
 • Hotulainen, Risto; Mononen, Riikka & Aunio, Pirjo (2015). Thinking skills intervention for the low-performing Finnish kindergartners.
 • Mononen, Riikka (2015). Lectio Praecursoria. Early mathematics interventions: Supporting young children with low performance in mathematics. eErika – erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto.  ISSN 2243-0075.  s 18- 22 . doi: http://www.peda.net/img/portal/3121208/eerika12015.pdf?cs=1428737319
 • Mononen, Riikka (2015). ThinkMath – tukea ajatteluun ja matemaattisten taitojen harjoitteluun.
 • Mononen, Riikka & Aunio, Pirjo (2015). Matematiikan osaaminen ammatillisessa erityisopetuksessa.
 • Mononen, Riikka; Tapola, Anna & Aunio, Pirjo (2015). Intensified mathematical support for low-performing kindergartners..
 • Törmänen, Minna & Mononen, Riikka (2015). ThinkMath-verkkopalvelu.
 • Aunio, Pirjo; Mononen, Riikka & Tapola, Anna (2014). The effects of mathematical intervention on enhancing mathematical skills of low-performing first graders.
 • Leijo, Siri; Aunio, Pirjo; Mononen, Riikka & Kyttälä, Minna (2014). Matemaattisten taitojen harjoitusohjelman vaikuttavuus heikkojen esikoululaisten oppimiseen.
 • Mononen, Riikka (2014). Early mathematics interventions: Supporting young children with low performance in mathematics.
 • Mononen, Riikka (2014). Perustaitojen interventio-ohjelmien vaikuttavuus esi- ja alakouluikäisillä heikoilla osaajilla.
 • Mononen, Riikka & Aunio, Pirjo (2014). Intensified early mathematics instruction for low-performing kindergartners.
 • Mononen, Riikka & Aunio, Pirjo (2014). Interventiotutkimuksen haasteet ja mahdollisuudet.
 • Tapola, Anna; Mononen, Riikka & Aunio, Pirjo (2014). Interest of low- and typically performing children in early mathematics.
 • Tapola, Anna; Mononen, Riikka & Aunio, Pirjo (2014). Matemaattisten taitojen interventio vahvistaa lasten kiinnostusta.
 • Tapola, Anna; Niemivirta, Markku; Mononen, Riikka & Aunio, Pirjo Annika (2014). Measuring children’s interest in mathematics: different raters — different perspectives.
 • Aunio, Pirjo; Mononen, Riikka & Hotulainen, Risto (2013). Matematiikan taitojen tukeminen pienryhmäinterventioilla heikoilla esikoululaisilla.
 • Hotulainen, Risto; Mononen, Riikka & Aunio, Pirjo (2013). Ajattelun taitoja 1. luokan heikoille oppilaille.
 • Hotulainen, Risto; Mononen, Riikka & Aunio, Pirjo (2013). Ensiluokkalaisten ajattelun taitojen tukeminen pienryhmäinterventiolla.
 • Hotulainen, Risto; Mononen, Riikka & Aunio, Pirjo (2013). Thinking skills intervention for the low-performing first graders.
 • Mononen, Riikka & Aunio, Pirjo Annika (2013). Matemaattisesti heikkojen ensimmäisen luokan oppilaiden tukeminen taitopohjaisen pienryhmäintervention avulla.
 • Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo & Hotulainen, Risto (2013). Ensiluokkalaisten matematiikan taitojen tukeminen pienryhmäinterventiolla.
 • Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo & Hotulainen, Risto (2013). Ensiluokkalaisten matematiikan taitojen tukeminen pienryhmäinterventiolla.
 • Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo & Hotulainen, Risto (2013). Improving second graders’ mathematics skills: responsiveness to intervention.
 • Aunio, Pirjo & Mononen, Riikka (2012). Lokakuun puheenaihe: Erityistä tukea tarvitsevat oppijat – keitä he ovat?. Luma-sanomat.
 • Aunio, Pirjo; Niemivirta, Markku & Mononen, Riikka (2012). Matemaattisen heikkouden muutos ja stabiliteetti esikoulussa ja ensimmäisellä luokalla.
 • Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo & Hotulainen, Risto (2012). Ajattelun ja matemaattisten taitojen yhteys esi- ja alkuopetuksen aikana.
 • Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo; Hotulainen, Risto & Leijo, Siri (2012). Matemaattisten taitojen osaamisprofiilit ensimmäisen luokan alussa.
 • Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo & Koponen, Tuire (2012). Matemaattisten taitojen tukeminen esiopetuksessa: yleisen tuen riittävyys matemaattisesti heikkojen lasten taitojen kehitykseen.
 • Aunio, Pirjo & Mononen, Riikka (2011). Esikoululaisten ja ensiluokkalaisten matemaattiset taidot lukukauden alkaessa.
 • Aunio, Pirjo; Niemivirta, Markku; Mononen, Riikka & Koponen, Tuire (2011). Mathematical development in kindergarten - stability and change in performance.
 • Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo & Koponen, Tuire (2011). Matematiikan opetusmenetelmäkokeilu esiopetuksen yleis- ja erityisryhmissä.
 • Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo; Koponen, Tuire & Aro, Mikko (2011). Early numeracy interventions -A review of research.
 • Aunio, Pirjo; Koponen, Tuire; Mononen, Riikka & Salminen, Jonna (2009). Lasten matemaattisten taitojen arviointivälineiden kyky löytää ne lapset, joilla on matematiikan oppimisen vaikeuksia.
 • Mononen, Riikka & Räsänen, Pekka (2009). CAI intervention on single-digit subtraction skill with 2nd grade children: a pilot study.

View all works in Cristin

Published Feb. 22, 2016 12:19 PM - Last modified Jan. 6, 2021 8:15 PM