Sonia Munoz Llort

Image of Sonia Munoz Llort
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Professional interests

 • Critical and libertarian pedagogy
 • Neurocognition
 • Bilinguism and multilinguism
 • Adult special educational needs
 • Adult pedagogy
 • Acquired specific learning difficulties
 • Special educational vocational guidance
 • Health literacy and numeracy

Teaching

SPED2100

SPED4001/SPED4002

 

Job experience

 • Psychopedagogist Department for Assessment at Sunnaas Rehabilitation Hospital (Nesodden) , 2013-2018
 • Coordinator and leader of department, Blokkaveien housing, Ullern quarter (Oslo), 2011-2013

Education

 • Master degreee in ReHabilitation, Facultry of Health Sciences, OsloMet, 2010-2015
 • Master degree in School Management, University of Barcelona, 2001-2005
 • Bachelor degree in Psychopedagogy, University Autonoma of Barcelona, 1994-1998

Publications

 • Muñoz Llort, Sonia; Svartskuren, Jane & Partee, Iselin (2019). Tilpasset kommunikasjon for voksne pasienter med språkvansker. Forskning.no.  ISSN 1891-635X. Show summary
 • Muñoz Llort, Sonia (2018). Avkolonisering av grunnskolesystemet, en vei til forsoning og fred. Lærerbloggen.
 • Muñoz Llort, Sonia (2018). Er et likeverdig helsevesen mulig i et klassedelt samfunn?. Lærerbloggen. Show summary
 • Muñoz Llort, Sonia (2018). Skolen som kooperativ arena for sosial endring. Lærerbloggen.
 • Muñoz Llort, Sonia (2018). Spesialpedagogikk i et livsløpsperspektiv- et nødvendig fagfelt for mestring i hverdagen. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  04, s 24- 26 Show summary
 • Muñoz Llort, Sonia & Lindebakk, Camilla (2017). Politisk overstyring av lærernes kompetanse er ikke til barnas beste. Lærerbloggen.
 • Muñoz Llort, Sonia (2016). Et utdatert utdanningssystem i krise. Maddam. Show summary
 • Muñoz Llort, Sonia (2016). Spesialpedagogens rolle i rehabiliteringsfeltet for voksne med nedsatt funksjonsevne. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  05, s 24- 30 Show summary
 • Fredriksen, Frode & Muñoz Llort, Sonia (2013). Riv ned veggene!. Dagsavisen - Nye Meninger.
Published Mar. 28, 2019 8:54 AM - Last modified Oct. 30, 2019 12:13 PM