susansim

Could not get user data from external service

ssimberg@abo.fi

 

Publications

View all works in Cristin

  • Simberg, Susanna (2016). ). Effekten av talterapi på kurser för personer med Parkinsons sjukdom. Parkinsonpostia.  ISSN 0784-0004.  (2), s 28- 30

View all works in Cristin

Published Jan. 2, 2018 9:52 AM - Last modified Jan. 2, 2018 9:52 AM