Edvard Befring

 

 

Publications

 • Befring, Edvard & Uthus, Marit (2019). Sosialt og emosjonelt sårbare barn og unge. Utfordringer og muligheter, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  20.  s 500 - 522
 • Befring, Edvard & Simonsen, Eva (2018). Spesialpedagogisk kompetaneutvikling. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (0118), s 4- 11
 • Befring, Edvard (2014). Mangfoldet som ressurs. Spesialpedagogikken og berikelsesperspektivet i teori og praksis, I: Lise Lundh; Herlaug Hjelmbrekke & Signhild Skogdal (red.),  Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021782.  Kapittel 2.  s 21 - 32
 • Befring, Edvard (2013). Læring i nærsamfunnet : pedagogisk erfaringar og nye læringsperspektiv, I: Kristoffer Melheim (red.),  Motstraums : 25 år i kamp for skule i nærmiljøet.  LUFS.  ISBN 0000000000.  Del II/ 1.  s 78 - 90
 • Befring, Edvard (2012). Forebygging - tidlig innsats til barns beste, I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Tidlig innsats - bedre læring for alle?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202360931.  Kapittel 2.  s 21 - 36
 • Befring, Edvard (2012). Forebygging blant barn og unge i et psykososialt perspektiv, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 6.
 • Befring, Edvard (2012). Spesialpedagogikk: historisk framvekst, ansvarsoppgaver, forståelsesmåter og nye perspektiver, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 1.
 • Befring, Edvard & Duesund, Liv (2012). Relasjonsvansker. Psykososial problematferd, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 22.
 • Befring, Edvard (2010). Barnevernet i historisk lys, I: Edvard Befring; Ivar Frønes & Mari-Anne Sørlie (red.),  Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-0539693-7.  Kappitel 1..  s 15 - 30
 • Befring, Edvard (2010). Oppvekst og læring for et verdig liv, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01582-8.  Kapittel 2..  s 34 - 50
 • Befring, Edvard (2009). Læring og skole i nærmiljøperspektiv, I: Kristoffer Melheim (red.),  Nærmiljøpedagogikk.  Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252173277.  -.  s 168 - 181
 • Befring, Edvard (2008). Forebygging i en psykososial kontekst, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  7.  s 170 - 192 Show summary
 • Befring, Edvard (2008). Inkludering som mål og mulighet. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning.  ISSN 0906-219X.  45(04), s 300- 313 Show summary
 • Befring, Edvard (2008). Kvalitetsskolen. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  43(3), s 3- 18 Show summary
 • Befring, Edvard (2008). Poblematferd. Sosiale og emosjonelle vansker, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  16.  s 372 - 392 Show summary
 • Befring, Edvard (2008). Skolens møte med barn. Opplegg til pedagogisk nyorientering, I: Ingeborg Marie Helgeland (red.),  Forebyggende arbeid i skolen. Om barn med sosiale og emosjonelle vansker.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 978-82-446-1248-7.  Kapittel 2.  s 25 - 51 Show summary
 • Befring, Edvard (2008). Spesialpedagogikk: poblemområder,perspektiver og tilnærminger, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  1.  s 45 - 73 Show summary
 • Befring, Edvard (2008). Vegen mot løfterike perspektiv - Grunndrag av skolesoga om utestenging, bortsending, avstraffing og stigmatisering av born, I: Knut Jordheim (red.),  Årbok for norsk utdanningshistorie. Tema: Utdanningshistoriens mangfold. Jubileumsårbok 2008.  Stiftelsen SKOLEN - Årbok for norsk utdanningshistorie.  ISBN 82-90289-92-8.  Kapittel.  s 129 - 143 Show summary
 • Befring, Edvard (2007). Kva er det som gjer den gode skolen god? Den forløysande pedagogikken som vegvisar for ein kvalitetsskole, I: Ola Hoff Kaldestad; Einar Reigstad; Jostein Sæther & Joronn Sæthre (red.),  Grunnverdier og pedagogikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0638-4.  Kapittel. Show summary
 • Befring, Edvard (2007). Søkelys på institusjonar for barn, I: Eva Simonsen & Berit Helene Johnsen (red.),  Utenfor regelen. Historisk perspektiv på spesialpedagogikk.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-303-5.  Kapittel. Show summary
 • Befring, Edvard & Lassen, Liv Margarete (2007). En berigende skole. Visualisering af opløftende perspektiver, I: Liv Margarete Lassen; Lena Bostrøm & Hans Henrik Knoop (red.),  Læring og læringsstile. Om unike og fælles veje i pædagogikken.  Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 978-87-7706-103-5.  Kapittel 1.  s 15 - 30
 • Befring, Edvard (2006). Barnehagen : Bakgrunn - Framvekst - Framtid, I:  Å leike seg inn i skriftspråket.  Det Norske Samlaget.  s 188 - 204
 • Befring, Edvard (2006). Barnehagen.Bakgrunn-framvekst-framtid, I: Edvard Befring (red.),  Barnehagepedagogikk.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6788-8.  13.  s 188 - 203
 • Befring, Edvard (2006). Om å løfte fram det løfterike. REspekt.  ISSN 1503-1985.  (4), s 52- 56
 • Befring, Edvard & Lassen, Liv Margarete (2006). "Enrichment" - Visualization of uplifting perspectives, In Liv Margarete Lassen (ed.),  Enabling Lifelong Learning in Education, Training and Development.  Liv M. Lassen.  ISBN 82-8075-020-7.  Kapittel 1.  s 3 - 11

View all works in Cristin

 • Befring, Edvard (2020). Grunnbok i spesialpedagogikk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-04496-5.  213 s.
 • Befring, Edvard & Befring, Edvard (2020). Sentrale forskningsmetoder- med etikk og statistikk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-02-66998-0.  153 s.
 • Befring, Edvard; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Tangen, Reidun Synnøve (2019). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  715 s.
 • Befring, Edvard (2018). De pedagogiske kvalitetene. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03032-6.  184 s.
 • Befring, Edvard (2018). De pedagogiske kvalitetene. Løfterike muligheter for barn og unge. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03032-6.  184 s.
 • Befring, Edvard & Moen, Bjørg-Elin (2017). Ungdom, læring og forebygging. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53336-6.  152 s.
 • Befring, Edvard (2016). Grunnbok i spesialpedagogikk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02643-5.  228 s.
 • Befring, Edvard (2015). Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-47713-4.  176 s.
 • Befring, Edvard (2014). Den forløsende pedagogikken. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205431133.  178 s.
 • Befring, Edvard (2012). Skolen for barnas beste. Kvalitetsvilkår for oppvekst, læring og utvikling. Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252179064.  286 s.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) (2012). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  726 s.
 • Befring, Edvard & Moen, Bjørg-Elin (2011). Ungdom, læring og forebygging. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202349455.  267 s.
 • Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (red.) (2010). Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-0539693-7.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) (2008). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  772 s. Show summary
 • Befring, Edvard (2007). Forskingsmetode med etikk og statistikk. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7014-6.  240 s.
 • Befring, Edvard (2006). Spesialpedagogisk utsyn - læring og oppvekst. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-25667-8.  257 s.
 • Befring, Edvard (2006). Spesialpedagogisk utsyn - læring og oppvekst. Artiklar i utval og med introduksjon av Reidun Tangen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-25667-8.  257 s.
 • Befring, Edvard (red.) (2006). Barnehagepedagogikk. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6788-8.  204 s.
 • Befring, Edvard (2006). Spesialopedagogisk Utsyn- læring og oppvekst. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-25667-8.  257 s. Show summary
 • Befring, Edvard & Helland, Synneva (red.) (2006). Barnehagepedagogikk. Det Norske Samlaget.  ISBN 8252167888.  204 s.

View all works in Cristin

 • Befring, Edvard (2019). Forebygging i barnehage og skole med vekt på barns læring og livsmestring, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  Kapittel 8.  s 168 - 195
 • Befring, Edvard (2019). Spesialpedagogikk - mangfoldig fag med mulighetsperspektiver og krevende utfordringer, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  Kapittel 2ll.  s 51 - 73
 • Befring, Edvard & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Forord, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  Forord.
 • Befring, Edvard & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Innledning og sammenfatning, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  1.
 • Befring, Edvard (2015). Kvantitativ metode.
 • Befring, Edvard (2015). Quantitative methods.
 • Befring, Edvard; Duesund, Liv & Popovici, Stefan (2013). Familier og Barn i Krise. Rapport fra forskningsprosjektet: Økningen i tilmeldte til barnevernet – En analyse av utviklingstrekk.
 • Befring, Edvard; Duesund, Liv & Popovici, Stefan (2013). Familier og barn i krise.
 • Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (2010). Et kompetansebasert barnevern, I: Edvard Befring; Ivar Frønes & Mari-Anne Sørlie (red.),  Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-0539693-7.  Etterord.  s 260 - 266
 • Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (2010). Forord. Sårbare unge - nye perspektiver og tilnærminger, I: Edvard Befring; Ivar Frønes & Mari-Anne Sørlie (red.),  Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-0539693-7.  Forord.  s 13 - 14
 • Befring, Edvard & Moen, Bjørg-Elin (2010). Positive holdninger: Ressurser for et verdig liv. Organisasjonen MOT under lupen.
 • Befring, Edvard (2008). Barneinstitusjonar i ein historisk og spesialpedagogisk kontekst.
 • Befring, Edvard (2008). Den forløysande pedagogikken som grunnlag for vere- og lærekraft.
 • Befring, Edvard (2008). Det etiske og læringsvitskaplege grunnlaget for spesialpedagogikken som fag og forskingfelt.
 • Befring, Edvard (2008). Det læringsvitskaplege grunnlaget for god skoleledelse. Struktur, støtte, motivering og positiv fokusering.
 • Befring, Edvard (2008). Etiske spørsmål i kvantitativ forskning. Show summary
 • Befring, Edvard (2008). Likeverd og inkludering.
 • Befring, Edvard (2008). Likeverd og inkludering. Innhald, mål og faglege perspektiv.
 • Befring, Edvard (2008). Oppvekst- og hjelpetenester i eit lærings- og mulighetsperspektiv.
 • Befring, Edvard (2008). Problematferd i historisk og spesialpedagogisk kontekst.
 • Befring, Edvard (2008). Spesialpedagogikk for alle. Etisk og læringsteoretisk grunnlag.
 • Befring, Edvard (2007). Analyser av barnevernet som forebyggingsinstans i ein historisk og aktuell kontekst.
 • Befring, Edvard (2007). Barnevernet funksjon i lys av eit nytt samfunn og nye faglege perspektiv og forståingsmåtar.
 • Befring, Edvard (2007). Den forløysande pedagogikken i teoretisk og empirisk perspektiv.
 • Befring, Edvard (2007). Den gode møtet med barns læring. Lese-skrive-læring i utvikligsperspektiv.
 • Befring, Edvard (2007). Enrichmentperspektivet og den forløysande pedagogikken.
 • Befring, Edvard (2007). Forskning med fokus på omsorgsvikt og overgrep i barnevernsinstitusjonar.
 • Befring, Edvard (2007). Inkluering i ein norsk kontekst. Visjonar og fagleg- vitskaplege perspektiv.
 • Befring, Edvard (2007). Lese-skrive-læring i lys av nye forståingsmåtar der sjølvtillit,optimisme og eit positivt fokus står sentralt.
 • Befring, Edvard (2007). Liv og læring. Ny kunnskap om på læring i eit livslangt perspektiv.
 • Befring, Edvard (2007). Omsorgsvikt og overgrep i barnehjem og spesialskolar.
 • Befring, Edvard (2007). Omsorgsvikt og overgrep i barneinstitusjonar. Analyse av forklaringar.
 • Befring, Edvard (2007). Planarbeid, utforming og gjennomføring av FOU- arbeid.
 • Befring, Edvard (2007). Problemforståing og promlemløysing med fokus på løfterike vilkår for læring og personleg utvikling.
 • Befring, Edvard (2007). Skolen og ungdommens læringsliv.
 • Befring, Edvard (2007). Skolens mandat i lys av nyare læringsteoretiske perspektiv.
 • Befring, Edvard (2007). Spesialpedagogisk arbeid med problembelasta barn og unge i lys av nye faglege perspektiv.
 • Befring, Edvard (2007). Spesialpedagogisk praksis i eit oppløftande lys: Sjølvtillit og opptimisme i eit læringsmobiliserande perspektiv.
 • Befring, Edvard (2007). The Enrichment Perspective Revisited.
 • Befring, Edvard (2006). A Quality School for Children and Young People. What Makes a Good School Good ?.
 • Befring, Edvard (2006). Barneombudet: Oppgaver og faglege perspektiver.
 • Befring, Edvard (2006). Barneverent i fortid, nåtid og framtid.
 • Befring, Edvard (2006). "Enrichment". Reflection: on visualization of uplifting perspectives.
 • Befring, Edvard (2006). Læringsteori og sosialpedagogikk.
 • Befring, Edvard (2006). Nye forskingsperspektiv og metodar.
 • Befring, Edvard (2006). Nærmiljøskolen som pedagogisk ressurs.
 • Befring, Edvard (2006). PP-tenesta i perspektiv. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  41(2), s 3- 9
 • Befring, Edvard (2006). PP-tenestas plass i tenestetilbodet. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning.  ISSN 0906-219X.  43(6), s 549- 555
 • Befring, Edvard (2006). Perspektiv på atferdsproblem med utgangspunkt i den forløysande pedagogikken.
 • Befring, Edvard (2006, 17. desember). Psykologdronningen: Portrett av Åse Gruda Skard. [TV].  NRK.
 • Befring, Edvard (2006). Skolens vilkår i møtet med ungdom. Den forløysande pedagogikken.
 • Befring, Edvard (2006). Sosialpedagogikkens mandat og teoretiske grunnlag.
 • Befring, Edvard (2006). Status og mulighet for videreutvikling i arbeidet. EXTRABLADET. Helse og Rehablitering.  10, s 10- 12
 • Befring, Edvard (2005). Barn og ungdom med sosiale og emosjonelle vanskar.
 • Befring, Edvard (2005). Barnevernsinstitusjonar: Vilkåra for integritetsvern og kvlitetssikring.

View all works in Cristin

Published Sep. 4, 2017 2:03 PM - Last modified Mar. 6, 2020 10:45 AM