Edvard Befring

 

 

Publications

 • Befring, Edvard & Uthus, Marit (2019). Sosialt og emosjonelt sårbare barn og unge. Utfordringer og muligheter, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. p. 500–522.
 • Befring, Edvard & Simonsen, Eva (2018). Spesialpedagogisk kompetaneutvikling. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. p. 4–11.
 • Befring, Edvard (2014). Mangfoldet som ressurs. Spesialpedagogikken og berikelsesperspektivet i teori og praksis. In Lundh, Lise; Hjelmbrekke, Herlaug & Skogdal, Signhild (Ed.), Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021782. p. 21–32.
 • Befring, Edvard (2013). Læring i nærsamfunnet : pedagogisk erfaringar og nye læringsperspektiv. In Melheim, Kristoffer (Eds.), Motstraums : 25 år i kamp for skule i nærmiljøet. LUFS. ISSN 0000000000. p. 78–90.
 • Befring, Edvard (2012). Forebygging - tidlig innsats til barns beste. In Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Ed.), Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202360931. p. 21–36.
 • Befring, Edvard & Duesund, Liv (2012). Relasjonsvansker. Psykososial problematferd. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264.
 • Befring, Edvard (2012). Forebygging blant barn og unge i et psykososialt perspektiv. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264.
 • Befring, Edvard (2012). Spesialpedagogikk: historisk framvekst, ansvarsoppgaver, forståelsesmåter og nye perspektiver. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264.
 • Befring, Edvard (2010). Oppvekst og læring for et verdig liv. In Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Ed.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. p. 34–50.
 • Befring, Edvard (2010). Barnevernet i historisk lys. In Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (Ed.), Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-0539693-7. p. 15–30.
 • Befring, Edvard (2009). Læring og skole i nærmiljøperspektiv. In Melheim, Kristoffer (Eds.), Nærmiljøpedagogikk. Det Norske Samlaget. ISSN 9788252173277. p. 168–181.
 • Befring, Edvard (2008). Inkludering som mål og mulighet. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. ISSN 0906-219X. 45(04), p. 300–313.
 • Befring, Edvard (2008). Kvalitetsskolen. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 43(3), p. 3–18.
 • Befring, Edvard (2008). Vegen mot løfterike perspektiv - Grunndrag av skolesoga om utestenging, bortsending, avstraffing og stigmatisering av born. In Jordheim, Knut (Eds.), Årbok for norsk utdanningshistorie. Tema: Utdanningshistoriens mangfold. Jubileumsårbok 2008. Stiftelsen SKOLEN - Årbok for norsk utdanningshistorie. ISSN 82-90289-92-8. p. 129–143.
 • Befring, Edvard (2008). Skolens møte med barn. Opplegg til pedagogisk nyorientering. In Helgeland, Ingeborg Marie (Eds.), Forebyggende arbeid i skolen. Om barn med sosiale og emosjonelle vansker. Kommuneforlaget AS. ISSN 978-82-446-1248-7. p. 25–51.
 • Befring, Edvard (2008). Poblematferd. Sosiale og emosjonelle vansker. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. p. 372–392.
 • Befring, Edvard (2008). Forebygging i en psykososial kontekst. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. p. 170–192.
 • Befring, Edvard (2008). Spesialpedagogikk: poblemområder,perspektiver og tilnærminger. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. p. 45–73.
 • Befring, Edvard & Lassen, Liv Margarete (2007). En berigende skole. Visualisering af opløftende perspektiver. In Lassen, Liv Margarete; Bostrøm, Lena & Knoop, Hans Henrik (Ed.), Læring og læringsstile. Om unike og fælles veje i pædagogikken. Dansk Psykologisk Forlag. ISSN 978-87-7706-103-5. p. 15–30.
 • Befring, Edvard (2007). Kva er det som gjer den gode skolen god? Den forløysande pedagogikken som vegvisar for ein kvalitetsskole. In Kaldestad, Ola Hoff; Reigstad, Einar; Sæther, Jostein & Sæthre, Joronn (Ed.), Grunnverdier og pedagogikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0638-4.
 • Befring, Edvard (2007). Søkelys på institusjonar for barn. In Simonsen, Eva & Johnsen, Berit Helene (Ed.), Utenfor regelen. Historisk perspektiv på spesialpedagogikk. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-303-5.
 • Befring, Edvard (2006). Om å løfte fram det løfterike. REspekt. ISSN 1503-1985. p. 52–56.
 • Befring, Edvard (2006). Barnehagen : Bakgrunn - Framvekst - Framtid, Å leike seg inn i skriftspråket. Det Norske Samlaget. p. 188–204.
 • Befring, Edvard & Lassen, Liv Margarete (2006). "Enrichment" - Visualization of uplifting perspectives. In Lassen, Liv Margarete (Eds.), Enabling Lifelong Learning in Education, Training and Development. Liv M. Lassen. ISSN 82-8075-020-7. p. 3–11.
 • Befring, Edvard (2006). Barnehagen.Bakgrunn-framvekst-framtid. In Befring, Edvard (Eds.), Barnehagepedagogikk. Det Norske Samlaget. ISSN 82-521-6788-8. p. 188–203.
 • Befring, Edvard (2005). The Child Welfare Services in Norway-Perspectives and Challenges. In Johnsen, Berit Helene (Eds.), Towards Inclusion Book No.3: Socio-emotional Growth and Development of Learning Strategies. Unipub forlag. ISSN 82-7477-143-5. p. 131–169.

View all works in Cristin

 • Befring, Edvard & Befring, Edvard (2020). Sentrale forskningsmetoder- med etikk og statistikk . Universitetsforlaget. ISBN 978-82-02-66998-0. 153 p.
 • Befring, Edvard (2020). Grunnbok i spesialpedagogikk . Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-04496-5. 213 p.
 • Befring, Edvard; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Tangen, Reidun Synnøve (2019). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202592059. 715 p.
 • Befring, Edvard (2018). De pedagogiske kvalitetene. Løfterike muligheter for barn og unge . Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03032-6. 184 p.
 • Befring, Edvard (2018). De pedagogiske kvalitetene. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03032-6. 184 p.
 • Befring, Edvard & Moen, Bjørg-Elin (2017). Ungdom, læring og forebygging. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53336-6. 152 p.
 • Befring, Edvard (2016). Grunnbok i spesialpedagogikk. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02643-5. 228 p.
 • Befring, Edvard (2015). Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-47713-4. 176 p.
 • Befring, Edvard (2014). Den forløsende pedagogikken. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431133. 178 p.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (2012). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202352264. 726 p.
 • Befring, Edvard (2012). Skolen for barnas beste. Kvalitetsvilkår for oppvekst, læring og utvikling. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252179064. 286 p.
 • Befring, Edvard & Moen, Bjørg-Elin (2011). Ungdom, læring og forebygging. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202349455. 267 p.
 • Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (2010). Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-0539693-7.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (2008). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-27593-8. 772 p.
 • Befring, Edvard (2007). Forskingsmetode med etikk og statistikk. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7014-6. 240 p.
 • Befring, Edvard (2006). Barnehagepedagogikk. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-6788-8. 204 p.
 • Befring, Edvard (2006). Spesialopedagogisk Utsyn- læring og oppvekst. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-25667-8. 257 p.
 • Befring, Edvard & Helland, Synneva (2006). Barnehagepedagogikk. Det Norske Samlaget. ISBN 8252167888. 204 p.
 • Befring, Edvard (2006). Spesialpedagogisk utsyn - læring og oppvekst. Artiklar i utval og med introduksjon av Reidun Tangen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-25667-8. 257 p.
 • Befring, Edvard (2006). Spesialpedagogisk utsyn - læring og oppvekst. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-25667-8. 257 p.

View all works in Cristin

 • Befring, Edvard & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Innledning og sammenfatning, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059.
 • Befring, Edvard & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Forord, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059.
 • Befring, Edvard (2019). Forebygging i barnehage og skole med vekt på barns læring og livsmestring , Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. p. 168–195.
 • Befring, Edvard (2019). Spesialpedagogikk - mangfoldig fag med mulighetsperspektiver og krevende utfordringer , Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. p. 51–73.
 • Befring, Edvard (2015). Quantitative methods.
 • Befring, Edvard (2015). Kvantitativ metode.
 • Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (2010). Forord. Sårbare unge - nye perspektiver og tilnærminger. In Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (Ed.), Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-0539693-7. p. 13–14.
 • Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (2010). Et kompetansebasert barnevern. In Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (Ed.), Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-0539693-7. p. 260–266.
 • Befring, Edvard (2008). Likeverd og inkludering. Innhald, mål og faglege perspektiv.
 • Befring, Edvard (2008). Barneinstitusjonar i ein historisk og spesialpedagogisk kontekst.
 • Befring, Edvard (2008). Problematferd i historisk og spesialpedagogisk kontekst.
 • Befring, Edvard (2008). Det etiske og læringsvitskaplege grunnlaget for spesialpedagogikken som fag og forskingfelt.
 • Befring, Edvard (2008). Spesialpedagogikk for alle. Etisk og læringsteoretisk grunnlag.
 • Befring, Edvard (2008). Det læringsvitskaplege grunnlaget for god skoleledelse. Struktur, støtte, motivering og positiv fokusering.
 • Befring, Edvard (2008). Oppvekst- og hjelpetenester i eit lærings- og mulighetsperspektiv.
 • Befring, Edvard (2008). Den forløysande pedagogikken som grunnlag for vere- og lærekraft.
 • Befring, Edvard (2008). Likeverd og inkludering.
 • Befring, Edvard (2007). Problemforståing og promlemløysing med fokus på løfterike vilkår for læring og personleg utvikling.
 • Befring, Edvard (2007). Liv og læring. Ny kunnskap om på læring i eit livslangt perspektiv.
 • Befring, Edvard (2007). Forskning med fokus på omsorgsvikt og overgrep i barnevernsinstitusjonar.
 • Befring, Edvard (2007). Analyser av barnevernet som forebyggingsinstans i ein historisk og aktuell kontekst.
 • Befring, Edvard (2007). The Enrichment Perspective Revisited.
 • Befring, Edvard (2007). Planarbeid, utforming og gjennomføring av FOU- arbeid.
 • Befring, Edvard (2007). Spesialpedagogisk praksis i eit oppløftande lys: Sjølvtillit og opptimisme i eit læringsmobiliserande perspektiv.
 • Befring, Edvard (2007). Den forløysande pedagogikken i teoretisk og empirisk perspektiv.
 • Befring, Edvard (2007). Skolen og ungdommens læringsliv.
 • Befring, Edvard (2007). Skolens mandat i lys av nyare læringsteoretiske perspektiv.
 • Befring, Edvard (2007). Inkluering i ein norsk kontekst. Visjonar og fagleg- vitskaplege perspektiv.
 • Befring, Edvard (2007). Enrichmentperspektivet og den forløysande pedagogikken.
 • Befring, Edvard (2007). Barnevernet funksjon i lys av eit nytt samfunn og nye faglege perspektiv og forståingsmåtar.
 • Befring, Edvard (2007). Spesialpedagogisk arbeid med problembelasta barn og unge i lys av nye faglege perspektiv.
 • Befring, Edvard (2007). Omsorgsvikt og overgrep i barneinstitusjonar. Analyse av forklaringar.
 • Befring, Edvard (2007). Den gode møtet med barns læring. Lese-skrive-læring i utvikligsperspektiv.
 • Befring, Edvard (2007). Lese-skrive-læring i lys av nye forståingsmåtar der sjølvtillit,optimisme og eit positivt fokus står sentralt.
 • Befring, Edvard (2007). Omsorgsvikt og overgrep i barnehjem og spesialskolar.
 • Befring, Edvard (2006). Psykologdronningen: Portrett av Åse Gruda Skard. [TV]. NRK.
 • Befring, Edvard (2006). Status og mulighet for videreutvikling i arbeidet. EXTRABLADET. Helse og Rehablitering. 10, p. 10–12.
 • Befring, Edvard (2006). PP-tenesta i perspektiv. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 41(2), p. 3–9.
 • Befring, Edvard (2006). PP-tenestas plass i tenestetilbodet. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. ISSN 0906-219X. 43(6), p. 549–555.
 • Befring, Edvard (2006). Nye forskingsperspektiv og metodar.
 • Befring, Edvard (2006). Perspektiv på atferdsproblem med utgangspunkt i den forløysande pedagogikken.
 • Befring, Edvard (2006). Barneverent i fortid, nåtid og framtid.
 • Befring, Edvard (2006). Skolens vilkår i møtet med ungdom. Den forløysande pedagogikken.
 • Befring, Edvard (2006). "Enrichment". Reflection: on visualization of uplifting perspectives.
 • Befring, Edvard (2006). Sosialpedagogikkens mandat og teoretiske grunnlag.
 • Befring, Edvard (2006). Læringsteori og sosialpedagogikk.
 • Befring, Edvard (2006). Nærmiljøskolen som pedagogisk ressurs.
 • Befring, Edvard (2006). Barneombudet: Oppgaver og faglege perspektiver.
 • Befring, Edvard (2005). Dei førsømde barna. [TV]. Svensk TV I.
 • Befring, Edvard; Duesund, Liv & Popovici, Stefan (2013). Familier og Barn i Krise. Rapport fra forskningsprosjektet: Økningen i tilmeldte til barnevernet – En analyse av utviklingstrekk. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8075-101-0.
 • Befring, Edvard; Duesund, Liv & Popovici, Stefan (2013). Familier og barn i krise. UIO: Institutt for spesialpedagogikk,Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ISSN 978-82-8075-101-0.
 • Befring, Edvard & Moen, Bjørg-Elin (2010). Positive holdninger: Ressurser for et verdig liv. Organisasjonen MOT under lupen. MOT.
 • Befring, Edvard (2008). Etiske spørsmål i kvantitativ forskning. Norges forskningsråd.
 • Befring, Edvard (2006). A Quality School for Children and Young People. What Makes a Good School Good ? UNICEF.

View all works in Cristin

Published Sep. 4, 2017 2:03 PM - Last modified Mar. 6, 2020 10:45 AM