ivarm

Image of person
Could not get user data from external service

Academic Interests

 • Diversity and inclusion
 • Migration and education
 • Sociology of deviance
 • Dilemmas in special needs education (from the practical prospective)

Teaching

Higher education and employment history

 • Teacher Test, 1980
 • Cand ped. spec. (Candidatus paedagogiae specialis), 1990
 • Worked as teacher and special needs teacher in elementary school

Honoraria

 • Winner of the Faculty of Educational Sciences' prize for excellence in teaching, 2010
 • Winner of "Fagutvalget's" prize for work concerning study programmes and quality assurance of teaching, 2004

Memberships and Representations

 • Member of bachelor team in special needs education

Cooperation

 • CULCOM-Alna project
 • Research group: Professional education in the face of practice in the psychosocial area (Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis på det psykososiale området).

 

Tags: Culture, Migration, Socialization, Disabilities, Normality

Publications

 • Buli-Holmberg, Jorun; Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Morken, Ivar & Hjörne, Eva (2022). From the idea of inclusion into practice into the Nordic countries: a qualitative literature review. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. p. 1–16. doi: 10.1080/08856257.2022.2031095.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Morken, Ivar & Hjörne, Eva (2022). From the idea of inclusion into practice in the Nordic countries: a qualitative literature review. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. doi: 10.1080/08856257.2022.2031095.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Buli-Holmberg, Jorun & Morken, Ivar (2021). Succeeding in inclusive practices in school in Norway - A qualitative study from a teachers perspective. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. doi: 10.1080/08856257.2021.1997481. Full text in Research Archive
 • Morken, Ivar & Karlsen, Jannicke (2019). Migrasjonsrlaterte læevansker, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. p. 548–569.
 • Morken, Ivar (2017). Minoriteter, mangfold og inkludering. In Nilsen, Sven (Eds.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. p. 65–89.
 • Morken, Ivar (2015). Den besværlige kategoriseringen. Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK]. ISSN 1901-8878. 2015(17), p. 95–113.
 • Morken, Ivar & Kokkersvold, Erling (2015). Normalitet og avvik. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. p. 44–55.
 • Morken, Ivar & Theie, Steinar (2015). Skolebytte ved overgangen til ungdomsskolen. Hvilke faktorer legger foreldre i Groruddalen vekt på ved valg av skole? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 15–27.
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2013). Hvor er du egentlig fra? Norskhet som utfordring i dagens Norge? Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 48(6), p. 33–43.
 • Morken, Ivar (2012). Migrasjonsrelaterte lærevansker. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264. p. 522–539.
 • Morken, Ivar (2012). Valg av ungdomsskole i Groruddalen. In Alghasi, Sharam; Eide, Elisabeth & Eriksen, Thomas Hylland (Ed.), Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202386559. p. 90–104.
 • Askildt, Astrid; Kokkersvold, Erling; Morken, Ivar & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2010). Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis : fra spesialpedagogisk mastergradsstudium til yrkespraksis på det psykososiale området. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(4), p. 3–19.
 • Askildt, Astrid; Kokkersvold, Erling; Morken, Ivar & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2010). Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis : fra spesialpedagogisk mastergradsstudium til yrkespraksis på det psykososiale området. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(4), p. 3–19.
 • Morken, Ivar (2009). Mangfold, inkludering og minoritetshierarki i nasjonale læreplaner. In Dale, Erling Lars (Eds.), Læreplan i et forskningsperspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01323-7. p. 154–186.
 • Morken, Ivar (2008). Skolebytte i et urbant lokalmiljø. In Vestre, Svein Egil & Beck, Christian Watkin (Ed.), Skolen i aftenlandet? Artikkelsamling med ukorrekte innfallsvinkler. Didakta Norsk Forlag A/S. ISSN 9788270560615. p. 129–145.
 • Morken, Ivar (2007). Normalitetssentrisme og integrering av mennesker med funksjonshemning. In Simonsen, Eva & Johnsen, Berit Helene (Ed.), Utenfor regelen. Historisk perspektiv på spesialpedagogikk. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-303-5. p. 79–94. Full text in Research Archive
 • Morken, Ivar (2002). Migrasjonsrelaterte lærevansker. In Kokkersvold, Erling & Morken, Ivar (Ed.), Psykososiale og migrasjonsrelaterte lærevansker - introduksjon. Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. p. 19–29.
 • Morken, Ivar (1999). Innvandrere som medborgere eller fremmedkulturelle. Nordiske udkast. ISSN 1396-3953. p. 69–82-.

View all works in Cristin

 • Morken, Ivar (2012). Normalitet og avvik. Spesialpedagogiske utfordringer - en innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-38235-3. 180 p.
 • Morken, Ivar (2008). Normalitet og afvigelse. Spesialpædagogiske utfordringer. Akademisk Forlag. ISBN 978-87-500-3954-9. 240 p.
 • Morken, Ivar (2006). Normalitet og avvik. Spesialpedagogiske utfordringer - en innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-24722-5. 180 p.
 • Kokkersvold, Erling & Morken, Ivar (2002). Psykososiale og migrasjonsrelaterte lærevansker - introduksjon. Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Hauge, An-Magritt; Morken, Ivar; Ryen, Else; Engen, Thor Ola & Standnes, Gro (1994). Like muligheter ? : migrasjonspedagogikk i videregående skole. Ad Notam Gyldendal. 169 p.

View all works in Cristin

 • Karseth, Berit; de Lange, Thomas; Gudmundsdottir, Greta Björk; Morken, Ivar & Ottesen, Eli (2018). NERA 46th Congress Mars 2018 Lokal organisasjonskomite.
 • Morken, Ivar (2017). Segregering i Osloskolen. [Radio]. RadiOrakel http://radiorakel.no/serie-segregering-i-osloskol.
 • Morken, Ivar (2016). Inkludering. In Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Ed.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. p. 165–176.
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2015). I spesialpedagogikkens grenseland. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. p. 24–-29.
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2014). Kan alle bli norske? Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 33–37.
 • Morken, Ivar (2014). Respektløs kritikk av foreldre. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Morken, Ivar (2011). Mange årsaker til skolebytte. [Newspaper]. Bedre skole nr 4, 2011.
 • Morken, Ivar (2010). Normalitet og definsjonsnmakt. Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610. 03(17), p. 16–19.
 • Morken, Ivar (2010). Myter om skolebytte. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Morken, Ivar (2009). Skolebytte. [Radio]. Østlandssendingen, Oslo.
 • Morken, Ivar (2009). Skolebytte - fremmedfrykt, shopping eller tvang.
 • Jåsund, Birger Kolsrud & Morken, Ivar (2008). Slutt å si at det flerkulturelle er positivt. [Radio]. Kulturnytt, NRK P2.
 • Thorenfeldt, Gunnar & Morken, Ivar (2008). Slutt å si at det flerkulturelle er positivt. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Morken, Ivar (2005). Likeverd eller normalitetstyranni? Integrering, normalisering og tlpasset opplæring.
 • Morken, Ivar (2002). Kultur, sosialisering og migrasjonsrelaterte lærevansker.
 • Morken, Ivar (2002). Kunnskapsstatus på området arbeid med barn fra språklige minoriteter med særskilte behov (migrasjonsrelaterte lærevansker) ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) - kartlegging. Rapport til møte på Læringssenteret 11. oktober 2002.
 • Morken, Ivar (2001). Normalitetssentrisme - spesialpedagogikkens svar på etnosentrisme?
 • Morken, Ivar (2001). Migrasjonsrelaterte lærevansker.
 • Morken, Ivar (2001). Begreper og problemstillinger i tilknytning til det moderne flerkulturelle samfunn.
 • Morken, Ivar (1997). Vi og de andre - identitet og kultur i et moderne flerkulturelt samfunn. Arbeidspapirer nr.10/1997 Inst. for medievitsk. Universitetet i Bergen.
 • Morken, Ivar (1997). Perspektiver på meningsfull skole - ulike forståelser av virksomhetsteorien.
 • Morken, Ivar (1997). Perspektiver på meningsfull skole - ulike forståelser av virksomhetsteorien.
 • Morken, Ivar (2008). Introduksjon til SPED1001 - Spesialpedagogikk: funksjonshemning og lærevansker. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Morken, Ivar (2001). Migrasjonsrelaterte lærevansker. Introduksjon for studenter på spesialpedagogikk ved Høgskolen I Oslo, avdeling for lærerutdanning. Høgskolen I Oslo.
 • Morken, Ivar (2000). Spesialpedagogikk og samfunn. Kompendium i tilknytning til forelesening på grunnfag i spesialpedagogikk våren 2000. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Oct. 3, 2022 11:30 AM - Last modified Oct. 3, 2022 11:30 AM

Projects

No ongoing projects