Jørgen Frost

Faglige interesser

Jørgen Frost er primært interessert i leseprosess, leseutvikling,forebygging og avhjelping av lesevansker, kartlegging med tiltaksutprøving samt modeller for tilrettelegging av leseopplæring. Forholdet mellom språk og lesing er en sentral del i alt dette. I tillegg er han meget interessert i forsking om skoleutvikling med henblikk på gode læringsmiljøer.

Undervisning

Masterprogram i Lesing og skriving i skolen 
Språk- og leseveiledning

Bakgrunn

Jørgen Frost er utdannet lærer og skolepsykolog og har fungert i mange år i begge funksjoner. Har doktorgrad (Ph.D) fra Københavns
Universitet. Frost har vært tilsatt på Bredtvet kompetansesenter som seniorrådgiver fra 1994-2008.

Verv

Faglig leder for studier ved Institutt for spesialpedagogikk

Formann for programrådet i Master i lesing og skriving i skolen.

Samarbeid

Samarbeider med Statped og Høgskolen i Oslo. Dessuten samarbeidet med danske og svenske universiteter og høgskoler.

Published Sep. 4, 2017 2:04 PM - Last modified Mar. 6, 2020 10:47 AM