Kjell Skogen

Image of Kjell Skogen
Norwegian version of this page
Phone +47 22858077
Mobile phone +47 97586727
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

 

 

Publications

 • Skogen, Kjell (2020). The Challenges of the School Leader, In Berit Helene Johnsen (ed.),  International Classroom Studies of Inclusive Practices - Comparing Teaching-Learning Processes.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-47062-3.  Kapittel 2.  s 16 - 32
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils With Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  34(1), s 68- 82
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Skogen, Kjell (2019). Spesialpedagogikk for barn med stort læringspotensial, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  23.  s 570 - 584
 • Skogen, Kjell (2019). Skole for en mangfoldig elevgruppe, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  27.  s 562 - 579
 • Skogen, Kjell (2018). Aksjonsforskning, I:  Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59212-7.  kap. nr 8.  s 133 - 144
 • Skogen, Kjell (2018). Caseforskning, I:  Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59212-7.  kap. nr 5.  s 79 - 91
 • Skogen, Kjell (2017). De evnerike barna - en inkluderingsutfordring, I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  kap. nr. 12.  s 266 - 283
 • Skogen, Kjell (2017). Didaktisk praksis og evnerike barn, I: Kitt Lyngsnes & Marit Rismark (red.),  Didaktisk praksis 1. - 7. trinn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50060-0.  kap.nr.3.  s 41 - 58
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). På vei mot kultur for tilpasset opplæring, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 8.  s 152 - 169
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). Tilpasset opplæring og kultur for læring. Intensjoner i lys av Kunnskapsløftet, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 1.  s 13 - 32
 • Skogen, Kjell (2015). Skolelederrollen og spesialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 3.  s 44 - 55
 • Skogen, Kjell (2015). Skolelederrollen og tilpasset opplæring, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 2.  s 33 - 43
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Fremtidige udfordringer for kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov.  Klim.  ISBN 978-87-7955-924-0.  10.  s 223 - 250
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Inclusive and individually adapted education in Norway results from a survey study in two municipalities focusing the roles of Headteachers, teachers and curriculum planning. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  29(1)
 • Skogen, Kjell (2014). De evnerike barna og spesialpedagogikken, I: Sidsel Germeten (red.),  De utenfor: Forskning om spesialpedagogikk og spesialundervisning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1624-6.  kapittel.  s 89 - 102
 • Skogen, Kjell (2014). De evnerike barna og spesialpedagogikken, I: Sidsel Germeten (red.),  De utenfor: Forskning om spesialpedagogikk og spesialundervisning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1624-6.  Kapittel.  s 89 - 102
 • Skogen, Kjell (2014). Evnerike barn og prestasjoner, I:  Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202420536.  Kapittel.  s 37 - 58
 • Skogen, Kjell (2014). Kontinuerlig forbedring av skolens praksis - en entreprenøriell tilnærming, I:  Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202420536.  Kapittel 5.  s 135 - 160
 • Skogen, Kjell (2013). Energi pool : bedriftsintern videreutvikling av talentfulle medarbeidere. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  48(6), s 45- 54
 • Skogen, Kjell (2012). Entreprenøriell skoleledelse – en forutsetning for inkludering, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 10.
 • Skogen, Kjell (2012). Evnerike barn - en spesialpedagogisk gave, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 27.
 • Skogen, Kjell (2011). Dagens situasjon for evnerike i den norske skolen, I:  Våre evnerike barn : en utfordring for skolen.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-895-8.  Kapittel 3.  s 47 - 59
 • Skogen, Kjell (2011). Elitisme og kollektivisme - to sider av samme sak, I:  Våre evnerike barn : en utfordring for skolen.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-895-8.  Kapittel 4.  s 61 - 71
 • Skogen, Kjell (2011). Inkluderingsideologien i den norske skolen, I:  Våre evnerike barn : en utfordring for skolen.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-895-8.  Kapittel 1.  s 17 - 31
 • Skogen, Kjell (2011). Læringsstrategier brukt i TV-serien "Blanke ark", I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205411609.  Kapittel 6.  s 107 - 128
 • Skogen, Kjell (2011). Tilpasset opplæring (TPO) - en forutsetning for inkludering, I:  Våre evnerike barn : en utfordring for skolen.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-895-8.  Kapittel 2.  s 33 - 46
 • Skogen, Kjell (2011). Utdanningspolitiske og økonomiske perspektiver, I:  Våre evnerike barn : en utfordring for skolen.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-895-8.  Kapittel 5.  s 73 - 84
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Framtidige utfordringer for kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01582-8.  Kapittel 10.  s 178 - 199
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  45(2), s 25- 42
 • Skogen, Kjell (2010). "Blanke Ark" TV-serie på TV Norge, høsten 2009. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  2, s 13- 25
 • Skogen, Kjell (2010). "Blanke ark" TV-serie på TV Norge, høsten 2009 - er det noe å lære for pedagogisk-psykologiske rådgivere?. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  45(2), s 13- 23
 • Skogen, Kjell (2010). Entrepreneurial leadership - towards a better school, In Kjell Skogen & Jarle Sjøvoll (ed.),  Creativity and innovation : preconditions for entrepreneurial education.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2524-2.  Artikkel.  s 205 - 216 Show summary
 • Skogen, Kjell (2010). Evnerike barn i den norske skolen. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  2, s 5- 12
 • Skogen, Kjell (2010). Kvalitetsutvikling i spesialpedagogikken i samspill mellom praksis, teori og forskning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01582-8.  Kapittel 9.  s 167 - 177
 • Skogen, Kjell; Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  45(2), s 25- 42
 • Skogen, Kjell (2009). Aksjonsforskning - et multiverktøy også i PP-tjenesten. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  (1), s 31- 35
 • Skogen, Kjell (2009). Du har rett til formell innflytelse på din skole, I: Kjell Skogen; Mette Bunting & Håvard Tjora (red.),  Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276348378.  Del 1. Kapittel 2.  s 40 - 48
 • Skogen, Kjell (2009). Entreprenøriell ledelse - mot en bedre skole, I: Jarle Sjøvoll & Kjell Skogen (red.),  Pedagogisk entreprenørskap. Innovasjon og kreativitet i skoler i Norden.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2429-0.  Kapittel 15.  s 203 - 214 Show summary
 • Skogen, Kjell (2009). Hvordan kan barnet ditt lære bedre, I: Kjell Skogen; Mette Bunting & Håvard Tjora (red.),  Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276348378.  Innledning.  s 9 - 15
 • Skogen, Kjell (2009). Læsevejlederen som kvalitetsudvikler, I: Frost Jørgen (red.),  Håndbog i læsevejledning.  Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 978-87-7706-501-9.  kapittel 2.  s 39 - 56
 • Skogen, Kjell (2009). Rettigheter i forhold til skolen, I: Kjell Skogen; Mette Bunting & Håvard Tjora (red.),  Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276348378.  Del 1. Kapittel 1.  s 18 - 39
 • Skogen, Kjell (2009). Språk- og leseveilederen som innovatør, I: Jørgen Frost (red.),  Språk- og leseveiledning - i teori og praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-283476.  Kapittel 2.  s 37 - 52
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring ved starten av Kunnskapsløftet. En forundersøkelse med fokus på læreplanarbeid, lærerrollen og skolelederrollen. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  73(6), s 42- 52
 • Buli-Holmberg, Jorun & Skogen, Kjell (2008). Skolelederrollen, I: Jorun Buli-Holmberg (red.),  Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning.  Institutt for spesialpedagogikk.  Skolelederrollen.
 • Johnsen, Gisle; Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2008). Utvikling av "Lærerforum". Den innledende aksjonsfasen ved utvikling og utprøving av nettstedet, I:  Prosjektet praksisrettet veiledning i grunnopplæringa(PVG)-prosjektet, Profesjonshøgskolen.  Profesjonshøgskolen, Høgskolen i Bodø, 8049 Bodø.  laerebok.  s 18 Show summary
 • Risberg, Toril; Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2008). Aksjonsforskning som innovasjonsverktøy, I:  Sjøvoll, J. og K. Skogen (red.), Aksjonsforskning ? forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer.  Høgskolen i Bodø.  faglig_bok_forlag.
 • Skogen, Kjell (2008). Aksjonsforskning - et multiverktøy for skoleledere?, I: Jarle Sjøvoll & Kjell Skogen (red.),  Aksjonsforskning. Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer.  Høgskolen i Bodø.  ISBN 978-82-7314-564-2.  Kapittel 10.  s 169 - 178
 • Skogen, Kjell (2008). Innovasjon og kvalitetsutvikling for tilpasset opplæring, I: Sven Nilsen & Halvor Bjørnsrud (red.),  Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38043-1.  Kapittel 6.  s 146 - 167
 • Skogen, Kjell (2008). Skoleledelsens plikter og utfordringer, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 31.  s 710 - 726
 • Skogen, Kjell (2008). Spesialpedagogisk arbeid. Innovasjon med organisasjonsforståelse, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 8.  s 193 - 210
 • Skogen, Kjell (2006). Aksjonsforskning, I:  Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Design og metode.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-25666-6.  Kapittel 14.  s 172 - 183
 • Skogen, Kjell (2006). Case-forskning, I:  Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Design og metode.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-25666-6.  Kapittel 5.  s 52 - 65
 • Skogen, Kjell (2006). Forskning:hensikt,innhold og form, I:  Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Design og metode.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-25666-6.  Kapittel 1.  s 13 - 19

View all works in Cristin

 • Olsen, Mirjam Harkestad & Skogen, Kjell (red.) (2019). Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59812-9.  112 s.
 • Krogtoft, Marit Synnøve; Sjøvoll, Jarle Normann; Fuglseth, Kåre Sigvald; Holand, Aasmund; Valle, Anne Marit; Skogen, Kjell; Johnsen, Gisle & Næss, Nils Gjermund (2018). Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59212-7.  265 s.
 • Smedsrud, Jørgen & Skogen, Kjell (2016). Evnerike elever og tilpasset opplæring. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016765.  320 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (red.) (2015). Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  169 s.
 • Skogen, Kjell (2015). Læreren som talentutvikler. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026121.  152 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Jahr, Einar; Skogen, Kjell & Wistedt, Inger (2014). Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202420536.  160 s.
 • Olsen, Mirjam Harkestad & Skogen, Kjell (2014). Kontaktlæreren. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02320-5.  215 s.
 • Nissen, Poul; Kyed, Ole; Baltzer, Kirsten & Skogen, Kjell (2012). Talent i skolen. Identifisering, undervisning og utvikling. Pedagogisk psykologisk forlag AS.  ISBN 9788277670928.  208 s.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Skogen, Kjell (2011). Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-895-8.  162 s.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (ed.) (2010). Creativity and Innovation. Preconditions for entrepreneurial education. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251925242.  221 s. Show summary
 • Skogen, Kjell & Sjøvoll, Jarle (ed.) (2010). Creativity and Innovation. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2524-2.  221 s.
 • Skogen, Kjell & Sjøvoll, Jarle (ed.) (2010). Creativity and innovation : preconditions for entrepreneurial education. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2524-2.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (red.) (2009). Pedagogisk entreprenørskap. Innovasjon og kreativitet i skoler i Norden. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2429-0.  214 s. Show summary
 • Skogen, Kjell; Bunting, Mette & Tjora, Håvard (red.) (2009). Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276348378.  172 s.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2008). Aksjonsforskning Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Høgskolen i Bodø.  ISBN 9788273145642.  181 s. Show summary
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (red.) (2008). Aksjonsforskning. Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Høgskolen i Bodø.  ISBN 978-82-7314-564-2.  181 s.

View all works in Cristin

 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils with Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures.
 • Skogen, Kjell (2019). Skoleprestasjoner -individbaserte årsaksfaktorer, I: Mirjam Harkestad Olsen & Kjell Skogen (red.),  Læringspotensial.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59812-9.  kap nr 3.  s 43 - 61
 • Skogen, Kjell (2019). Skoleprestasjoner - samfunnsbaserte årsakafaktorer, I: Mirjam Harkestad Olsen & Kjell Skogen (red.),  Læringspotensial.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59812-9.  kap. nr 2.  s 27 - 42
 • Skogen, Kjell (2015). Spesialpedagogikk og elever med enkeltvedtak, I: Eli Kari Høihilder & Ole Alexander Gulbrandsen (red.),  Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205487871.  Kapittel 13.  s 181 - 195
 • Skogen, Kjell (2009, 07. september). Blanke Ark. [TV].  TVNorge. Show summary
 • Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2008). Aksjonsrettet samarbeidsstrategi, I:  Aksjonsforskning Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer.  Høgskolen i Bodø.  ISBN 9788273145642.  -.  s 19 Show summary
 • Skogen, Kjell (2008). Begavede barn. Tar vi vare på dem i norsk skole?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 90
 • Skogen, Kjell (2008). Coaching. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  3, s 99- 100
 • Skogen, Kjell (2008). Et stykke etterkrigshistorie. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (7), s 76
 • Skogen, Kjell (2008). Kvalitet i skolen. - for noen, for alle eller for PISA?.
 • Skogen, Kjell (2008). Læringsrettet vurdering. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  2, s 91- 92
 • Skogen, Kjell (2008). Mobbing - hva er det?. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  03, s 46
 • Skogen, Kjell (2008). Skolelederrollen i utviklingen av bedre tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • Skogen, Kjell (2008). Spesialpedagogikk og lærerutdanning.
 • Skogen, Kjell (2008, 01. november). Spesialpedagogikk og praksis.  Pedagogisk profil.
 • Skogen, Kjell (2008). Spesialundervisning i grunnskolen. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  05, s 30- 32
 • Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring - et innovasjonsperspektiv.
 • Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring i en inkluderende fellesskole.
 • Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • Skogen, Kjell (2008). Utfordringer for PPT.
 • Skogen, Kjell (2008). Fleksibel utdanning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 95- 96
 • Risberg, Toril; Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2007). Praktisk problembasert lærerutdanning - farbar vei til en lærende organisasjon?, I:  Praksisrettet aksjonsforskning som forbedringsstrategi. Paper tilknyttet vitenskapsteoretiske kurs PVG-prosjektet våren 2007.   s 31 - 41
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (red.) (2007). Praksisrettet aksjonsforskning som forbedringsstrategi : paper tilknyttet vitenskapsteoretiske kurs : PVG-prosjektet våren 2007. - Del 1.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (red.) (2007). Praksisrettet aksjonsforskning som forbedringsstrategi : paper tilknyttet vitenskapsteoretiske kurs : PVG-prosjektet våren 2007. - Del 2.
 • Skogen, Kjell (2006, 23. april). Alle barn kan lære enda bedre.  Aftenposten.
 • Skogen, Kjell (2006, 04. april). Christina offer for ideologi.  Aftenposten.
 • Skogen, Kjell (2006). En spesialpedagogikkens entreprenør. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (7), s 20
 • Skogen, Kjell (2006). Forskning om tilpasset opplæring. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (3), s 36- 40
 • Skogen, Kjell (2006). Gode fagfolk vokser. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (2), s 48- 50
 • Skogen, Kjell (2006). Inkludering; ideologi og praksis.
 • Skogen, Kjell (2006). Inkludering som utfordring for den pedagogisk/psykologisk tjenesten.

View all works in Cristin

Published Sep. 4, 2017 2:44 PM - Last modified Mar. 11, 2020 12:54 PM