Kjell Skogen

Image of Kjell Skogen
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

 

 

Publications

 • Skogen, Kjell (2020). The Challenges of the School Leader. In Johnsen, Berit Helene (Eds.), International Classroom Studies of Inclusive Practices - Comparing Teaching-Learning Processes. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-47062-3. p. 16–32.
 • Skogen, Kjell (2019). Skole for en mangfoldig elevgruppe, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. p. 562–579.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils With Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 34(1), p. 68–82.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Skogen, Kjell (2019). Spesialpedagogikk for barn med stort læringspotensial, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. p. 570–584.
 • Skogen, Kjell (2018). Aksjonsforskning, Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59212-7. p. 133–144.
 • Skogen, Kjell (2018). Caseforskning , Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59212-7. p. 79–91.
 • Skogen, Kjell (2017). Didaktisk praksis og evnerike barn. In Lyngsnes, Kitt & Rismark, Marit (Ed.), Didaktisk praksis 1. - 7. trinn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-50060-0. p. 41–58.
 • Skogen, Kjell (2017). De evnerike barna - en inkluderingsutfordring . In Nilsen, Sven (Eds.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. p. 266–283.
 • Skogen, Kjell (2015). Skolelederrollen og spesialundervisning. In Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Ed.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. p. 44–55.
 • Skogen, Kjell (2015). Skolelederrollen og tilpasset opplæring. In Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Ed.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. p. 33–43.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). På vei mot kultur for tilpasset opplæring. In Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Ed.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. p. 152–169.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). Tilpasset opplæring og kultur for læring. Intensjoner i lys av Kunnskapsløftet. In Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Ed.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. p. 13–32.
 • Skogen, Kjell (2014). De evnerike barna og spesialpedagogikken. In Germeten, Sidsel (Eds.), De utenfor: Forskning om spesialpedagogikk og spesialundervisning. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1624-6. p. 89–102.
 • Skogen, Kjell (2014). De evnerike barna og spesialpedagogikken. In Germeten, Sidsel (Eds.), De utenfor: Forskning om spesialpedagogikk og spesialundervisning. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1624-6. p. 89–102.
 • Skogen, Kjell (2014). Kontinuerlig forbedring av skolens praksis - en entreprenøriell tilnærming, Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202420536. p. 135–160.
 • Skogen, Kjell (2014). Evnerike barn og prestasjoner, Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202420536. p. 37–58.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Inclusive and individually adapted education in Norway results from a survey study in two municipalities focusing the roles of Headteachers, teachers and curriculum planning. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 29(1).
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Fremtidige udfordringer for kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning. In Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Ed.), Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISSN 978-87-7955-924-0. p. 223–250.
 • Skogen, Kjell (2013). Energi pool : bedriftsintern videreutvikling av talentfulle medarbeidere. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 48(6), p. 45–54.
 • Skogen, Kjell (2012). Evnerike barn - en spesialpedagogisk gave. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264.
 • Skogen, Kjell (2012). Entreprenøriell skoleledelse – en forutsetning for inkludering. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264.
 • Skogen, Kjell (2011). Utdanningspolitiske og økonomiske perspektiver, Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-895-8. p. 73–84.
 • Skogen, Kjell (2011). Elitisme og kollektivisme - to sider av samme sak, Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-895-8. p. 61–71.
 • Skogen, Kjell (2011). Dagens situasjon for evnerike i den norske skolen, Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-895-8. p. 47–59.
 • Skogen, Kjell (2011). Tilpasset opplæring (TPO) - en forutsetning for inkludering, Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-895-8. p. 33–46.
 • Skogen, Kjell (2011). Inkluderingsideologien i den norske skolen, Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-895-8. p. 17–31.
 • Skogen, Kjell (2011). Læringsstrategier brukt i TV-serien "Blanke ark". In Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Ed.), Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205411609. p. 107–128.
 • Skogen, Kjell (2010). Entrepreneurial leadership - towards a better school. In Skogen, Kjell & Sjøvoll, Jarle (Ed.), Creativity and innovation : preconditions for entrepreneurial education. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2524-2. p. 205–216.
 • Skogen, Kjell; Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(2), p. 25–42.
 • Skogen, Kjell (2010). "Blanke ark" TV-serie på TV Norge, høsten 2009 - er det noe å lære for pedagogisk-psykologiske rådgivere? Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(2), p. 13–23.
 • Skogen, Kjell (2010). Kvalitetsutvikling i spesialpedagogikken i samspill mellom praksis, teori og forskning. In Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Ed.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. p. 167–177.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Framtidige utfordringer for kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning. In Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Ed.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. p. 178–199.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(2), p. 25–42.
 • Skogen, Kjell (2010). Evnerike barn i den norske skolen. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 2, p. 5–12.
 • Skogen, Kjell (2010). "Blanke Ark" TV-serie på TV Norge, høsten 2009. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 2, p. 13–25.
 • Skogen, Kjell (2009). Språk- og leseveilederen som innovatør. In Frost, Jørgen (Eds.), Språk- og leseveiledning - i teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-283476. p. 37–52.
 • Skogen, Kjell (2009). Læsevejlederen som kvalitetsudvikler. In Jørgen, Frost (Eds.), Håndbog i læsevejledning. Dansk Psykologisk Forlag. ISSN 978-87-7706-501-9. p. 39–56.
 • Skogen, Kjell (2009). Hvordan kan barnet ditt lære bedre. In Skogen, Kjell; Bunting, Mette & Tjora, Håvard (Ed.), Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 9788276348378. p. 9–15.
 • Skogen, Kjell (2009). Rettigheter i forhold til skolen. In Skogen, Kjell; Bunting, Mette & Tjora, Håvard (Ed.), Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 9788276348378. p. 18–39.
 • Skogen, Kjell (2009). Du har rett til formell innflytelse på din skole. In Skogen, Kjell; Bunting, Mette & Tjora, Håvard (Ed.), Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 9788276348378. p. 40–48.
 • Skogen, Kjell (2009). Entreprenøriell ledelse - mot en bedre skole. In Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (Ed.), Pedagogisk entreprenørskap. Innovasjon og kreativitet i skoler i Norden. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2429-0. p. 203–214.
 • Skogen, Kjell (2009). Aksjonsforskning - et multiverktøy også i PP-tjenesten. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. p. 31–35.
 • Johnsen, Gisle; Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2008). Utvikling av "Lærerforum". Den innledende aksjonsfasen ved utvikling og utprøving av nettstedet, Prosjektet praksisrettet veiledning i grunnopplæringa(PVG)-prosjektet, Profesjonshøgskolen. Profesjonshøgskolen, Høgskolen i Bodø, 8049 Bodø.
 • Risberg, Toril; Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2008). Aksjonsforskning som innovasjonsverktøy, Sjøvoll, J. og K. Skogen (red.), Aksjonsforskning ? forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Høgskolen i Bodø.
 • Skogen, Kjell (2008). Spesialpedagogisk arbeid. Innovasjon med organisasjonsforståelse. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. p. 193–210.
 • Skogen, Kjell (2008). Skoleledelsens plikter og utfordringer. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. p. 710–726.
 • Skogen, Kjell (2008). Innovasjon og kvalitetsutvikling for tilpasset opplæring. In Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (Ed.), Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-38043-1. p. 146–167.
 • Skogen, Kjell (2008). Aksjonsforskning - et multiverktøy for skoleledere? In Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (Ed.), Aksjonsforskning. Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Høgskolen i Bodø. ISSN 978-82-7314-564-2. p. 169–178.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Skogen, Kjell (2008). Skolelederrollen. In Buli-Holmberg, Jorun (Eds.), Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring ved starten av Kunnskapsløftet. En forundersøkelse med fokus på læreplanarbeid, lærerrollen og skolelederrollen. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 73(6), p. 42–52.
 • Skogen, Kjell (2006). Forskning:hensikt,innhold og form, Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Design og metode. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-25666-6. p. 13–19.
 • Skogen, Kjell (2006). Case-forskning, Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Design og metode. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-25666-6. p. 52–65.
 • Skogen, Kjell (2006). Aksjonsforskning, Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Design og metode. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-25666-6. p. 172–183.

View all works in Cristin

 • Olsen, Mirjam Harkestad & Skogen, Kjell (2019). Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59812-9. 112 p.
 • Krogtoft, Marit Synnøve; Sjøvoll, Jarle Normann; Fuglseth, Kåre Sigvald; Holand, Aasmund; Valle, Anne Marit & Skogen, Kjell [Show all 8 contributors for this article] (2018). Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59212-7. 265 p.
 • Smedsrud, Jørgen & Skogen, Kjell (2016). Evnerike elever og tilpasset opplæring. Fagbokforlaget. ISBN 9788245016765. 320 p.
 • Skogen, Kjell (2015). Læreren som talentutvikler. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026121. 152 p.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41899-1. 169 p.
 • Grønmo, Liv Sissel; Jahr, Einar; Skogen, Kjell & Wistedt, Inger (2014). Matematikktalenter i skolen - Hva med dem? Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202420536. 160 p.
 • Olsen, Mirjam Harkestad & Skogen, Kjell (2014). Kontaktlæreren. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02320-5. 215 p.
 • Nissen, Poul; Kyed, Ole; Baltzer, Kirsten & Skogen, Kjell (2012). Talent i skolen. Identifisering, undervisning og utvikling. Pedagogisk psykologisk forlag AS. ISBN 9788277670928. 208 p.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Skogen, Kjell (2011). Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-895-8. 162 p.
 • Skogen, Kjell & Sjøvoll, Jarle (2010). Creativity and innovation : preconditions for entrepreneurial education. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2524-2.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2010). Creativity and Innovation. Preconditions for entrepreneurial education. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251925242. 221 p.
 • Skogen, Kjell & Sjøvoll, Jarle (2010). Creativity and Innovation. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2524-2. 221 p.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2009). Pedagogisk entreprenørskap. Innovasjon og kreativitet i skoler i Norden. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2429-0. 214 p.
 • Skogen, Kjell; Bunting, Mette & Tjora, Håvard (2009). Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276348378. 172 p.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2008). Aksjonsforskning Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Høgskolen i Bodø. ISBN 9788273145642. 181 p.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2008). Aksjonsforskning. Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Høgskolen i Bodø. ISBN 978-82-7314-564-2. 181 p.
 • Fuglseth, Kåre & Skogen, Kjell (2006). Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Design og metode. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-25666-6. 272 p.
 • Fuglseth, Kåre Sigvald & Skogen, Kjell (2006). Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Design og metoder. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8202256666.

View all works in Cristin

 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils with Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures .
 • Skogen, Kjell (2019). Skoleprestasjoner -individbaserte årsaksfaktorer. In Olsen, Mirjam Harkestad & Skogen, Kjell (Ed.), Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59812-9. p. 43–61.
 • Skogen, Kjell (2019). Skoleprestasjoner - samfunnsbaserte årsakafaktorer. In Olsen, Mirjam Harkestad & Skogen, Kjell (Ed.), Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59812-9. p. 27–42.
 • Skogen, Kjell (2015). Spesialpedagogikk og elever med enkeltvedtak. In Høihilder, Eli Kari & Gulbrandsen, Ole Alexander (Ed.), Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205487871. p. 181–195.
 • Skogen, Kjell (2009). Blanke Ark. [TV]. TVNorge.
 • Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2008). Aksjonsrettet samarbeidsstrategi, Aksjonsforskning Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Høgskolen i Bodø. ISSN 9788273145642.
 • Skogen, Kjell (2008). Spesialundervisning i grunnskolen. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 05, p. 30–32.
 • Skogen, Kjell (2008). Mobbing - hva er det? Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 03.
 • Skogen, Kjell (2008). Læringsrettet vurdering. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 2, p. 91–92.
 • Skogen, Kjell (2008). Coaching. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 3, p. 99–100.
 • Skogen, Kjell (2008). Et stykke etterkrigshistorie. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457.
 • Skogen, Kjell (2008). Fleksibel utdanning. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 95–96.
 • Skogen, Kjell (2008). Begavede barn. Tar vi vare på dem i norsk skole? Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Skogen, Kjell (2008). Spesialpedagogikk og praksis. [Newspaper]. Pedagogisk profil.
 • Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring - et innovasjonsperspektiv.
 • Skogen, Kjell (2008). Utfordringer for PPT.
 • Skogen, Kjell (2008). Skolelederrollen i utviklingen av bedre tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • Skogen, Kjell (2008). Kvalitet i skolen. - for noen, for alle eller for PISA?
 • Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • Skogen, Kjell (2008). Spesialpedagogikk og lærerutdanning.
 • Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring i en inkluderende fellesskole.
 • Risberg, Toril; Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2007). Praktisk problembasert lærerutdanning - farbar vei til en lærende organisasjon? Praksisrettet aksjonsforskning som forbedringsstrategi. Paper tilknyttet vitenskapsteoretiske kurs PVG-prosjektet våren 2007. p. 31–41.
 • Skogen, Kjell (2006). Inkludering som utfordring for den pedagogisk/psykologiske tjenesten.
 • Skogen, Kjell (2006). Inkludering som utfordring for den pedagogisk/psykologisk tjenesten.
 • Skogen, Kjell (2006). Inkludering; ideologi og praksis.
 • Skogen, Kjell (2006). Utvikling av en inkluderende skole.
 • Rønbeck, Ann Elise; Skogen, Kjell & Garm, Nina (2006). Faglig vurdering av søkere til utlyst stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Bodø.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2007). Praksisrettet aksjonsforskning som forbedringsstrategi : paper tilknyttet vitenskapsteoretiske kurs : PVG-prosjektet våren 2007. - Del 2. Høgskolen i Bodø. ISSN 9788273145536.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2007). Praksisrettet aksjonsforskning som forbedringsstrategi : paper tilknyttet vitenskapsteoretiske kurs : PVG-prosjektet våren 2007. - Del 1. Høgskolen i Bodø. ISSN 9788273145529.

View all works in Cristin

Published Sep. 4, 2017 2:44 PM - Last modified Mar. 11, 2020 12:54 PM