Lage Jonsborg

Senior
Phone +47-22858059
Room 431
Username

Faglige interesser

  • IKT innen spesialundervisning.
  • Multimediaprogrammering
  • Teknologi for funksjonshemmede
  • Statistikk

Undervisning

Undervist på studieretning Spesifikke lærevansker siden starten
 

Bakgrunn

  • 15 års erfaring som lektor i gymnas/videregående skole. Har vært servicesjef og deretter utviklingssjef i et datafirma i tidsrommet 1988-1991.
  • Har utviklet mange dataprogrammer for spesialundervisning/skole hvorav flere var i internasjonalt salg.
  • Har vært ansatt ved Statens spesiallærerhøgskole og ISP siden 1986.
  • Førstelektor i 2001.
  • Var gjesteprofessor ved University of South Carolina, USA i 2002.

 

Published Mar. 18, 2016 11:33 AM - Last modified Sep. 4, 2017 2:04 PM