Liv Margarete Lassen

 

 

Publications

 • Breilid, Nils & Lassen, Liv Margarete (2021). Samtaler som tidlig innsats. In Olsen, Mirjam Harkestad & Fasting, Rolf Bjarne (Ed.), Tidlig innsats. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-69885-0. p. 140–164.
 • Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2019). Selvinnsikt hos rådgiver og bruker i spesialpedagogisk rådgivning. In Haugan, Jan Arvid & Kvello, Øyvind (Ed.), Selvinnsikt og profesjonalitet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245025194.
 • Lassen, Liv Margarete (2015). Enhancing Upper Secondary Teacher's Relational Skills With Students! What Works And Why? . In Vigentini, Lorenzo & Evans, Carol (Ed.), Proceedings and abstract of the 20th Annual ELSIN Conferance. The relevance of Styles to Educational and Workplace contexts.. Tribun EU. ISSN 978-80-263-0944-4. p. 106–113. doi: http%3A/conference.elsinnetwork.com/index.php/elsin/2015conf/paper/view/47
 • Breilid, Nils & Lassen, Liv Margarete (2014). Å nå og forstå. Betydning av dialoger for å fremme elevers involvering og utvikling. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 60(1), p. 24–33.
 • Lassen, Liv Margarete (2014). Når foreldre trenger hjelp. Empowermentbasert rådgivning til foreldre. In Tveiten, Sidsel & Boge, Knut (Ed.), Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk - nye perspektiver. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205464483. p. 97–107.
 • Lassen, Liv Margarete (2013). Listening to pupils’ voices: Promoting motivation through pupil-parent-teacher conferences. In Boström, Lena; Augustsson, Gunnar; Evans, Carol; Charlesworth, Zarina & Cools, Eva (Ed.), Building Learning Capacity for Life. Tribun EU. ISSN 978-80-263-0384-8.
 • Breilid, Nils & Lassen, Liv Margarete (2012). Elevsamtalen: demokratisk dialog i praksis? In Berge, Kjell Lars & Stray, Janicke Heldal (Ed.), Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1272-9. p. 184–211.
 • Lassen, Liv Margarete (2012). Spesialpedagogisk rådgivning. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264. p. 170–187.
 • Sørensen, Peer Møller; Theie, Steinar; Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2011). Ungdomsskoleelevers vurdering av nytten og kvaliteten på planlagte elevsamtaler, med fokus på elever i risiko. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. p. 74–86.
 • Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2011). Elevsamtaler som veiledningsverktøy i arbeidet med elevers selvutvikling og læringsutbytte i skolen. In Skagen, Kaare (Eds.), Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1196-8. p. 93–114.
 • Vik, Astrid Kristin & Lassen, Liv Margarete (2010). How Pupils with Severe Visual Impairment Describe Coping with Reading Activities in the Norwegian Inclusive School. International Journal of Disability, Development and Education. ISSN 1034-912X. 57(3), p. 279–298. doi: 10.1080/1034912X.2010.501188
 • Lassen, Liv Margarete & Buli-Holmberg, Jorun (2009). Kompetanseutvikling av ansatte innen barne- og ungdomsarbeid for å forbedre oppvekstvilkår for utsatte barn og unge. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 74(2), p. 34–47.
 • Lassen, Liv Margarete (2008). Hvordan prinsippene i empowerment kan anvendes som metode ved spesialpedagogisk rådgivningsarbeid. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. p. 154–169.
 • Befring, Edvard & Lassen, Liv Margarete (2007). En berigende skole. Visualisering af opløftende perspektiver. In Lassen, Liv Margarete; Bostrøm, Lena & Knoop, Hans Henrik (Ed.), Læring og læringsstile. Om unike og fælles veje i pædagogikken. Dansk Psykologisk Forlag. ISSN 978-87-7706-103-5. p. 15–30.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). Om unike og fælles veje i pædagogikken. In Lassen, Liv Margarete; Bostrøm, Lena & Knoop, Hans Henrik (Ed.), Læring og læringsstile. Om unike og fælles veje i pædagogikken. Dansk Psykologisk Forlag. ISSN 978-87-7706-103-5. p. 7–15.
 • Lassen, Liv Margarete & Midkiff, Aase (2007). Making Inclusion Work- An eight-week comprehensive institutional programme to enhance the learning capacity of children at great risk. In Lassen, Liv Margarete; Redmond, James; Parkinson, Adrian & Evans, Carol (Ed.), Exploring style: Enhancing the capacity to learn?. Trinity College. ISSN 978-80-903744-1-6. p. 401–412.
 • Lassen, Liv Margarete & Bostrøm, Lena (2006). Unraveling learning, learning styles, learning strategies and meta-cognition. Education + Training. ISSN 0040-0912. 48(2/3), p. 178–189.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Empowering Systems to Support Vulnerable Children through a Collaborative University-Social Services Partnership. New England Review. ISSN 1053-1297. IX, p. 62–64.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Introduction to ELSIN 2006. In Lassen, Liv Margarete (Eds.), Enabling Lifelong Learning in Education, Training and Development. Liv M. Lassen. ISSN 82-8075-020-7. p. 2–3.
 • Befring, Edvard & Lassen, Liv Margarete (2006). "Enrichment" - Visualization of uplifting perspectives. In Lassen, Liv Margarete (Eds.), Enabling Lifelong Learning in Education, Training and Development. Liv M. Lassen. ISSN 82-8075-020-7. p. 3–11.
 • Falch, Kirsti; Kirmess, Melanie & Lassen, Liv Margarete (2006). Kartleggging av læringsstiler gjennom observasjon. In Lassen, Liv Margarete (Eds.), Enabling Lifelonglearning. European Learning Style Inormation Netweork. ISSN 82-8075-020-7. p. 130–142.
 • Lassen, Liv Margarete & Befring, Edvard (2006). "Enrichment"- Visualiztion of uplifting perspectives. In Lassen, Liv Margarete (Eds.), Enabling Lifelonglearning. European Learning Style Inormation Netweork. ISSN 82-8075-020-7. p. 3–11.
 • Lassen, Liv Margarete & Holmberg, Jorun B. (2006). Empowerment, innovation and learningstyle. In Lassen, Liv Margarete (Eds.), Enabling Lifelonglearning. European Learning Style Inormation Netweork. ISSN 82-8075-020-7. p. 276–297.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Lassen, Liv Margarete (2006). Empowerment, innovation and learningstyle. In Lassen, Liv Margarete (Eds.), Enabling Lifelonglearning. European Learning Style Inormation Netweork. ISSN 82-8075-020-7. p. 276–297.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Læringsstil og Læringsstrategier- Skitse Til Udredning Af Begreber, Metoder og Effekter. Kognition & Pedagogik, 2005; 56 (15) 44-65. Kognition & Pædagogik. ISSN 0906-6225. 15(56), p. 44–65.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Five challenges in empowering teachers. In Johnsen, Berit Helene (Eds.), Towards Inclusion Book No.3: Socio-emotional Growth and Development of Learning Strategies. Unipub forlag. ISSN 82-7477-143-5. p. 229–246.
 • Lassen, Liv Margarete (2004). Empowerment som prinsipp og metode ved spesialpedagogisk rådgivningsarbeid, Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-23176-0. p. 142–155.

View all works in Cristin

 • Breilid, Nils & Lassen, Liv Margarete (2021). Samtaler som tidlig innsats. På hvilke måter kan samtaler være verktøy i tidlig innsats? Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82.02.69885-0. 22 p.
 • Lassen, Liv Margarete (2014). Rådgivning - kunsten å hjelpe og å sikre vekstfremmende prosesser. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02370-0. 186 p.
 • Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2012). Foreldresamarbeid i praksis. Et verktøy for foreldre, lærere og elever for å skape utviklingsfremmende samtaler. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1198-2. 152 p.
 • Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2010). Den gode elevsamtalen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39975-4. 142 p.
 • Lassen, Liv Margarete (2009). Rådgivning - Kunsten å hjelp - 3.utgave 2009. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00195-5. 193 p.
 • Lassen, Liv Margarete; Redmond, James; Parkinson, Adrian & Evans, Carol (2007). Exploring style: Enhancing the capacity to learn? Trinity College. ISBN 978-80-903744-1-6. 431 p.
 • Lassen, Liv Margarete; Bostrøm, Lena & Knoop, Hans Henrik (2007). Læring og læringsstile. Om unike og fælles veje i pædagogikken. Dansk Psykologisk Forlag. ISBN 978-87-7706-103-5. 183 p.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Enabling Lifelonglearning. European Learning Style Inormation Netweork. ISBN 82-8075-020-7. 450 p.
 • Lassen, Liv Margarete; Hagen, Kari; Midkiff, Aase & Vedeler, Liv (2006). Barn i faresonen. Hvilke mestringsmuligheter kan et opphold på en spesialinstitusjon gi? Unipub forlag. ISBN 82-8075-021-5. 253 p.
 • Hagen, Kari Bø; Lassen, Liv Margarete; Midkiff, Aase & Vedeler, Liv (2006). Barn i faresonen. Hvilke muligheter kan et opphold på en spesialinstitusjon gi? Unipub forlag. ISBN 82-8075-021-5. 254 p.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Enabling Lifelong Learning in Education, Training and Development. Liv M. Lassen. ISBN 82-8075-020-7. 965 p.
 • Lassen, Liv Margarete (2004). Systemrettet rådgivning. Unipub forlag. 85 p.
 • Lassen, Liv Margarete (2004). Parenting Children With Rare Progressive Disabilities, An analysis of needs related to coping. Unipub forlag. ISBN 82-90363-68-0. 417 p.
 • Lassen, Liv Margarete (2004). Rådgivning, kunsten å hjelpe. Hans Reitzels Forlag. ISBN 82-15-00195-5. 215 p.
 • Lassen, Liv Margarete (2003). SPED 4000 Rådgivning og innovasjon Blandingskompendium. Unipub forlag. 138 p.
 • Lassen, Liv Margarete (2003). Rådgivning og innovasjon- et blaningskompendium for SPED 4000. Unipub forlag. 138 p.

View all works in Cristin

 • Lassen, Liv Margarete (2017). Inkludering ved å fokusere på elevers resiliens og "well-being. In Nilsen, Sven (Eds.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. p. 135–154.
 • Lassen, Liv Margarete (2015). The Importance of Good Positive Relationships for Creating Flow.
 • Lassen, Liv Margarete (2014). An inside story of dyslexia.
 • Lassen, Liv Margarete; Olofsson, Anders & Vermunt, Jan (2013). European based phD research support workshop.
 • Lassen, Liv Margarete (2012). A nordic perspective on children`s participation in research and every day life.
 • Breilid, Nils & Lassen, Liv Margarete (2012). Forskergruppen: Læring, Mestring og Livskvalitet for barn og unge i risiko. Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610. p. 24–25.
 • Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2012). How can pupil teacher dialogues promote pupil`s agency in school life?
 • Lassen, Liv Margarete (2011). Foreldresamarbeid og nyere teorier om barns utvikling.
 • Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2011). Om elevsamtalen.
 • Lassen, Liv Margarete & Sørensen, Peer Møller (2011). Elevsamtaler - tilbakemelding av survey undersøkelsen.
 • Lassen, Liv Margarete; Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils; Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2011). Nordisk nettverk for spesialpedagogisk forskning - ISP/DPU/Högskolan i Malmö.
 • Lassen, Liv Margarete (2011). Forskningsgruppen læring, mestring og livskvalitet for barn og unge i risiko.
 • Lassen, Liv Margarete (2009). Applying intersubjectiove principles of teacher pupil dialogues.
 • Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2009). Video training and analysis. A holistic approach to teacher`s professional education.
 • Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils & Sveum, Cecilie Lassen (2009). Elevsamtalen - muligheter og begrensninger: Intersubjektive møter i en skolekontekst.
 • Lassen, Liv Margarete (2008). Utvikling av Kommunikasjonsferdigheter.
 • Lassen, Liv Margarete (2008). "Empowerment": innen Pedagogisk Virksomhet.
 • Lassen, Liv Margarete (2008). Kommunikasjonferdigheter og elevsamtalen.
 • Lassen, Liv Margarete (2008). Den vanskelige samtalen.
 • Lassen, Liv Margarete (2008). Three Projects - Inclusion.
 • Lassen, Liv Margarete (2008). Å Fremheve Barns Resiliens.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). 'Empowerment' av foreldre- Leting i partnerskap med et åpent hjerte for å finne løsninger.
 • Lassen, Liv Margarete & Midkiff, Aase (2007). Making Inclusion Work.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). Making Inclusion Work.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). Voksenopplærings muligheter for 'empowerement'.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). Veiledningensstatus innen forskning, utdannelse og yrkesutøvelse.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). Observasjonens mulighter i å finne barns styrker.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). Kunnskapsløftet og Rdgivning.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). Kommunikative Ferdigheter.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). How to promote children's giftedness.
 • Falch, Kjersti; Kirmess, Melanie & Lassen, Liv Margarete (2006). Assessment of learning styles through observation.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Empowerment, innovation and learning style.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Kartlegging av læringsstil gjennom obaservasjon.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Assessment of Learning Styles.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Kartlegging av Læringsstil.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Utadretarbeid og positiv pedagogikk.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). "Empowerment" og spesialpedagogikk.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Spesialpedagogikk og Læringsstil.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Prestere bedre med elevstyrt læring. [Newspaper]. Dagsavisen.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Den viktige foreldresamtalen- løsningsfokusert rådgivning i praksis.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Utviklingspsykologi.
 • Lassen, Liv Margarete; Hagen, Kari & Midkiff, Aase (2005). Hvordan går det med barna på lengre sikt?
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Fra skole til kompetansesenter.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Kartlegging: læringsstiler og WISC III.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Bruker medvirkning!
 • Lassen, Liv Margarete (2005). "Empowerment" - av døv-blinde.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Å utvikle kommunikative ferdigheter for å kunne arbeide med utsatt barn og ungdom.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Læringsstiler & spesialpedagogikk- Et verktøy for forståelse & tiltak.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Empowering systems to ensure the welfare of children.
 • Lassen, Liv Margarete & Bostrøm, Lena (2005). Learning and Strategies- An attempt to unravel concepts, methods and effects.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Rådgivningsmuligheter i den pedagogiske- psykologiske tjenesten.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Differensiert undervisning basert på analyse av barns styrker.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Psychological Theories of Development Underlying the Councelling Process. Unipub forlag.
 • Lassen, Liv Margarete; Hagen, Kari; Midkiff, Aase & Vedeler, Liv (2005). Brusetkollen barnevernssenter og skole. Hvordan går det med barna på lengre sikt? Oslo Sanitetsforening.
 • Lassen, Liv Margarete (2004). Kompetanse nærmere brukeren. Unipub forlag.
 • Lassen, Liv Margarete (2003). Systemarbeid fra et innovativt perspektiv. Institutt i spesialpedagogikk.
 • Lassen, Liv Margarete (2003). Barn og ungdoms psykisk helse. Sagene - Torshov Bydel.

View all works in Cristin

Published Sep. 4, 2017 2:04 PM - Last modified Mar. 11, 2020 12:52 PM