Marit Holm

Ermertitus
Phone +47 22858059
Username

 

 

 

Publications

 • Holm, Marit (2008). Matematikkvansker og opplæring, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 12.  s 278 - 298
 • Holm, Marit (2005). IKT og tilpasset opplæring i matematikk, I: Jon-Håkon Schultz & Tore Brøyn (red.),  IKT og tilpasset opplæring, 2.utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00576-4.  Kapittel nr. 2.  s 36 - 64
 • Holm, Marit (2004). Matematikkvansker og aspekter ved opplæring, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 11.  s 236 - 252
 • Holm, Marit (2003). Søkelys på matematikkopplæringen. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (4), s 86- 89
 • Holm, Marit (2002). Kvalitetskriterier i matematikkopplæringen, I:  "En matematikk for alle i en skole for alle".  Info Vest Forlag, Kristiansand.  ISBN 82-90910-20-7.  s 197 - 207
 • Holm, Marit (2002). Matematikkopplæring i et konstruktivistisk perspektiv - for elever med matematikkvansker. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  s 20- 24
 • Holm, Marit (2001). Matematikkvansker og aspekter ved opplæring, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  s 303 - 321
 • Holm, Marit (2000). Matematikkvansker og prinsipper for opplæring, I: Gunnar Gjone & Torgeir Onstad (red.),  Mathema 2000. Festskrift til Ragnar Solvang.  NKS-forlaget, Oslo.  ISBN 82-508-2039-8.  s 68 - 80
 • Holm, Marit (1998). IT i opplæringen. Elever med matematikkvansker. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  68(nr.7/98), s 36- 39
 • Holm, Marit (1997). EDB for elever med matematikkvansker. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.  ISSN 0048-0509.
 • Holm, Marit (1993). EDB som hjelp for elever med lese- og skrivevansker. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.
 • Holm, Marit (1992). Lese-/skrivevansker og datamaskin. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.
 • Holm, Marit (1987). Mikrochipsen og pedagogikken. Datamaskinens pedagogiske potensiale, I: Ivar Frønes (red.),  MEDIABARN. Barnet - bildene - ordene og teknologien.  Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.  ISBN 82-05-17849-6.  s 47 - 56

View all works in Cristin

 • Holm, Marit (2002). Opplæring i matematikk. For elever med matematikkvansker og andre elever. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21819-5.  166 s. Show summary
 • Holm, Marit & Borgå, Mette (1993). EDB I SPESIALUNDERVISNING. Ad Notam, Gyldendal.  ISBN 82-417-0243-4.  107 s.

View all works in Cristin

 • Holm, Marit (2006). IKT som læremiddel for dysleksi.
 • Holm, Marit (2006). Matematikkopplæring i lys av Kunnskapsløftet.
 • Holm, Marit (2006). Årsaksfaktorer, forebygging og behandling av dyskalkuli.
 • Holm, Marit (2005). Diagnostisering av elever med matematikkvansker.
 • Holm, Marit (2005). Med kognitiv perspektiv som årsaksforklaringer til matematikkvansker og prinsipper for opplæring.
 • Holm, Marit (2005). Om matematikkvansker og undervisningsopplegg for elever med matematikkvansker ut fra en konstruktivistisk tenking.
 • Holm, Marit (2004). Dyskalkuli og dysleksi - er det sammenheng?.
 • Holm, Marit (2004). Hva betyr god opplæring for elever med matematikkvansker?.
 • Holm, Marit (2004). Hvordan kan lærere oppdage og behandle elever med matematikkvansker?.
 • Holm, Marit (2004). Hvordan oppleves og oppdages matematikkvansker?.
 • Holm, Marit (2004). Mestring som mulighet i matematikkopplæringen.
 • Holm, Marit (2004). Modeller for kartlegging av matematikkvansker.
 • Holm, Marit (2004). "Skal jeg gange eller dele, lærer?" Opplæring for elever med matematikkvansker.
 • Holm, Marit (2004). Tilpasset opplæring for elever med matematikkvansker.
 • Holm, Marit (2004). Årsaksforklaringer til matematikkvansker. Matematikk.org. Det nasjonale nettstedet for matematikk..
 • Holm, Marit (2003). Bruk av IKT som hjelpemiddel for personer med dysleksi.
 • Holm, Marit (2003). Diagnostisering og opplæring av elever med matematikkvansker.
 • Holm, Marit (2003). Forståelse og innsikt i matematikkopplæringen.
 • Holm, Marit (2003, 07. april). Hjelp barna med matte...før skolen dreper gløden.  VG, Oslo.
 • Holm, Marit (2003). Hvorfor går det dårlig og hvordan kan dette forhindres? Forebygging av matematikkvansker og prinsipper for god opplæring i matematikk.
 • Holm, Marit (2003). Hvorfor opplever ikke alle elever mestring i matematikk?.
 • Holm, Marit (2003). Opptak til høyere studier for studenter med dyskalkuli. Tolking av nye reglement.
 • Holm, Marit (2003). Særskilt tilpasset opplæring for elever med matematikkvansker.
 • Holm, Marit (2003). Utvikling av tiltaksplaner for elever med matematikkvansker.
 • Holm, Marit (2003). Årsaksfaktorer, diagnostisering og behandling av matematikkvansker.
 • Holm, Marit (2001). Kvalitetskriterier i opplæringen for elever med matematikkvansker.
 • Holm, Marit (2001). Når eleven hverken kan eller vil lære matematikk.
 • Holm, Marit (2001). Opplæring for elever med matematikkvansker.
 • Holm, Marit (2001). Spesifikke matematikkvansker - en faglig utfordring.
 • Holm, Marit (2000). Fenomenet matematikkvansker og opplæringsprinsipper.
 • Holm, Marit (2000). Innføring i matematikkvansker.
 • Holm, Marit (1999). Computers for persons with disabilities.
 • Holm, Marit (1999). Datahjelp og dysleksi. EDB som hjelpemiddel relatert til lese- og skrivevansker.
 • Holm, Marit (1999). Kvalitet i opplæringstilbudet for elever med matematikkvansker. Et paraplyprosjekt, 1995 - 1997.
 • Holm, Marit (1999). Number-Concepts for the Learning Disabled.
 • Holm, Marit (1999). Perceptual and Motor Development for Mentally Retarded Children.
 • Holm, Marit (1999). Speech and Language Development for Persons with Disabilities.
 • Holm, Marit (1998). Concept Development According to New Learning Theories.
 • Holm, Marit (1998). Developing Concepts of Numbers.
 • Holm, Marit (1998). En studie av kvalitet i opplæringstilbudet for elever med matematikkvansker. En deskriptiv-analytisk og kildeanalytisk studie.
 • Holm, Marit (1998). Kvalitet i opplæringstilbudet for elever med matematikkvansker.
 • Holm, Marit (1995). Learning and Teaching Concepts. Methods of teaching factors in adequate teaching.
 • Holm, Marit (1994). Computers in Special Education.
 • Holm, Marit (1994). Development of Concepts for the Learning Disabled.
 • Holm, Marit (1994). Dyslexia and the Computer.
 • Holm, Marit (1994). EDB som hjelpe- og læremiddel for dyslektikere.
 • Holm, Marit (1994). Teaching Mathematics According to New Learning Theories.
 • Holm, Marit (1991). EDB for mennesker med psykisk utviklingshemming. Rapport.
 • Holm, Marit (1991). Lese-og skrivevansker og datamaskin. Dyslektikeren.  ISSN 0801-2539.
 • Holm, Marit (1990). Datamaskin som hjelpemiddel ved lese- og skrivevansker. Yrke.  ISSN 1504-1905.

View all works in Cristin

Published June 20, 2016 3:43 PM - Last modified Sep. 4, 2017 2:04 PM