Monica Dalen

Professor Emeritus - Institutt for spesialpedagogikk
Image of Monica Dalen
Mobile phone +47-91514318 +47-91514318
Username

Academic Interests

 • Special needs education with emphasis on inclusive and adaptive learning.
 • Adoption, specifically international adoption.
 • Research methods with emphasis on qualitative interview.

Teaching

 • Teaching courses in the 2nd year Master's programme in special needs education. Subjects include qualitative research methods, with an emphasis on interview and observation.
 • Supervision and member of examination committees in the Master's degree programme.

Higher education and employment history

 • 1975 Cand. paed., University of Oslo
 • 1992 Dr. Philos., Univ

 Cooperation

 • 1999 - 2000 Visiting scholar at the Graduate School of Education, Harvard University, MA, USA
Tags: Special Education, Behavioral-related learning disabilities, children and youth education, Inclusive Education, Adoption and International adoption

Publications

 • Miller, Laurie C.; Canzi, Elena; Ranieri, Sonia; Ferrari, Laura; Román, Maite & Cáceres, Isabel [Show all 12 contributors for this article] (2022). Special needs of internationally adopted adolescents in 4 European receiving countries: Relation to mothers’ adoption satisfaction. Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409. 137. doi: 10.1016/j.childyouth.2022.106471.
 • Dalen, Monica; Nordahl Berg, Kristin; Vonheim, Kristin; Janson, Harald & Nærde, Ane (2020). Mother-Child Interactions in Families With Internationally Adopted Children and Families With Biological Children at Age 2: Similarities and Differences . Adoption Quarterly. ISSN 1092-6755. 23(4), p. 286–311. doi: 10.1080/10926755.2020.1833394. Full text in Research Archive
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2020). Academic performance and school adjustment of internationally adopted children in Norway, The Routledge Handbook of Adoption. Routledge. ISSN 9781138362505. p. 395–406.
 • Dalen, Monica; Theie, Steinar & Rygvold, Anne-Lise (2020). School adjustment of internationally adopted children in primary school: A mother and teacher approach. Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409. doi: 10.1016/j.childyouth.2019.104737. Full text in Research Archive
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2019). Academic Achievement Among Adopted and Nonadopted Children in Early School Years. Adoption Quarterly. ISSN 1092-6755. 22(3), p. 199–218. doi: 10.1080/10926755.2019.1627448.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2017). Utenlandsadopterte - en del av mangfoldet i barnehage og skole. In Nilsen, Sven (Eds.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. p. 241–265.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2014). Similarities and Differences Between Internationally Adopted and Nonadopted Children in Their Toddler Years: Outcomes From a Longitudinal Study. American Journal of Orthopsychiatry. ISSN 0002-9432. 84(4), p. 397–408. doi: 10.1037/ort0000010.
 • Melås, Maria Kristine Jose; Kvello, Øyvind & Dalen, Monica (2014). Internationally Adopted Children After Arrival: Temperament, Behavior Problems, and Age at Adoption as Predictors of Early Motor and Communication Competence. Adoption Quarterly. ISSN 1092-6755. 17(1), p. 28–43. doi: 10.1080/10926755.2014.875088.
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2013). Hvor er du egentlig fra? Norskhet som utfordring i dagens Norge? Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 48(6), p. 33–43.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2012). Internasjonale adopsjoner i Norge. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264. p. 502–521.
 • Tangen, Reidun & Dalen, Monica (2012). Barnehagens og skolens samarbeid med foreldre til barn og unge med spesielle behov. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264. p. 220–239.
 • Dalen, Monica (2012). Cognitive Competence, Academic Achievement, and Educational Attainment Among Intercountry Adoptees: Research Outcomes from the Nordic Countries. In Gibbons, Judith L. & Rotabi, Karen Smith (Ed.), Intercountry Adoption. Policies, Practices, and Outcomes. Ashgate. ISSN 9781409410546. p. 199–209.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). Internationally Adopted Children from Non-European Countries: General Development during the First Two Years in the Adoptive Family. Scientific World Journal. ISSN 1537-744X. doi: 10.1100/2012/375436.
 • Dalen, Monica (2010). Inkludering av barn med behov for særskilt hjelp og støtte i barnehage. In Kvello, Øyvind (Eds.), Barnas Barnehage 1 - Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39976-1. p. 118–136.
 • Vinnerljung, Bo; Lindblad, Frank; Hjern, Anders; Rasmussen, Finn & Dalen, Monica (2010). School performance at age 16 among international adoptees: A Swedish national cohort study. International Social Work. ISSN 0020-8728. 53(4), p. 510–527. doi: 10.1177/0020872809360037.
 • Lindblad, Frank; Dalen, Monica; Rasmussen, Finn; Vinnerljung, Bo & Hjern, Anders (2009). School performance of international adoptees better than expected from cognitive test results. European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. 18(5), p. 301–308. doi: 10.1007/s00787-008-073-7.
 • Dalen, Monica & Ogden, Terje (2008). Spesialpedagogikk og spesialpedagogiske tiltak. In Rygvold, Anne-Lise & Ogden, Terje (Ed.), Innføring i spesialpedagogikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-36118-8. p. 383–409.
 • Tangen, Reidun ; Dalen, Monica & Sætersdal, Barbro (2008). Foreldresamarbeid om opplæring av barn og unge med spesielle behov. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. p. 727–754.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2008). Internasjonale adopsjoner i Norge. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. p. 622–641.
 • Dalen, Monica; Hjern, Anders; Lindblad, Frank; Odenstad, Anna; Rasmussen, Finn & Vinnerljung, Bo (2008). Educational attainment and cognitive competence in adopted men - A study of international and national adoptees, siblings and a general Swedish population. Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409. 30, p. 1211–1219. doi: 10.1016/j.childyouth.2008.03.006.
 • Odenstad, Anna; Hjern, Anders; Lindblad, Frank; Rasmussen, Finn; Vinnerljung, Bo & Dalen, Monica (2008). Does age at adoption and geographic origin matter? A national cohort study of cognitive test performance in adult inter-country adoptees. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. 38(12), p. 1803–1814. doi: 10.1017/S0033291708002766.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2007). Fokus på språk, lärande och skola. In Carlberg, Margareta & Jareno Nordin, Karin (Ed.), Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen?. Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige. p. 80–109.
 • Dalen, Monica (2007). Identitetsutveckling hos internationellt adopterade barn. In Carlberg, Margareta & Jareno Nordin, Karin (Ed.), Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen?. Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige. p. 108–120.
 • Dalen, Monica (2007). Educational achievement among international adoptees. Anuario de Psicologia. ISSN 0066-5126. 38(2), p. 199–208.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2006). Educational Achievement in Adopted Children from China. Adoption Quarterly. ISSN 1092-6755. 9(4), p. 45–58.
 • Dalen, Monica (2005). International adoptions in Scandinavia: Research focus and main results. In Brodzinsky, David & Palacios, Jesus (Ed.), Psychological issues in adoption. Research and practice. Praeger. ISSN 0-275-97970-9. p. 211–231.
 • Dalen, Monica (2005). Adoptivfamilien. In Kaasa, Monica (Eds.), Foreldreatlas - om barn fra 3 til 12 år. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1593-1. p. 94–111.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2004). Internasjonale adopsjoner i Norge, Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-23176-0. p. 593–611.
 • Dalen, Monica (2004). Den inkluderende skolens dilemmaer. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457.
 • Dalen, Monica (2003). Forskning om internasjonale adopsjoner i Norge. In Verdens, Barn (Eds.), Verdens Barn, 50 år. Verdens Barn. p. 166–179.
 • Dalen, Monica (2002). Adoptivfamilien år 2000. Hvem er de, hvordan lever de og hvilke utfordringer står de ovefor? In Söderlind, Ingrid (Eds.), Uppväxt, familijeformer och barns bästa. Institutet för Framtidsstudier, Stockholm. ISSN 91-89655-02-8. p. 61–77.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2001). Internasjonale adopsjoner i Norge. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-19906-9.
 • Dalen, Monica (2001). School Performances Among Internationally Adopted Children in Norway. Adoption Quarterly. ISSN 1092-6755. 5(2), p. 39–58.
 • Sætersdal, Barbro & Dalen, Monica (2000). Identity Formation in an Homogeneous Country, Adoption and Fostering. British Agencies for Adoption and Fostering.
 • Dalen, Monica & Skåbrevik, Karl Johan (1999). Spesialundervisningen på grunnskolens områder 1975-1998. In Haug, Peder; Tøssebro, Jan & Dalen, Monica (Ed.), Den mangfaldige spesialundervisningen. Status for forsking om spesialundervisning. Olso: Universitetsforlaget. ISSN 82-00-12979-9. p. 151–191.
 • Dalen, Monica (1999). Samspill i adoptivfamilier. Om likhet og tilhørighet. In Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Tangen, Reidun (Ed.), Mangfold og samspill : om minoriteter i familie og samfunn. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-45129-1. p. 89–108.
 • Dalen, Monica (1999). Mulightenes landskap. Initiering av et paraplyprosjekt i en reformtid. In Rognhaug, Berit (Eds.), Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport. Institutt for spesiialpedagogikk, Universitette i Oslo. ISSN 82-90363-64-8. p. 7–11.

View all works in Cristin

 • Dalen, Monica (2013). Spesialundervisning - Til elevens beste? Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205447066. 105 p.
 • Dalen, Monica (2008). Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB. ISBN 978-91-40-65247-8. 144 p.
 • Dalen, Monica (2006). "Så langt det er mulig og faglig forsvarlig ..." Inkludering av elever med spesielle behov i grunnskolen. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-35299-2. 121 p.
 • Dalen, Monica (2004). Intervju som forskningsmetode- en kvalitativ tilnærming. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00300-1. 136 p.

View all works in Cristin

 • Dalen, Monica; Nilsen, Sven & Tangen, Reidun Synnøve (2018). Den dårligste løsningen. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 22–22.
 • Gjertsen, Jostein; Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2018). Om adopterte barn. [Radio]. Oslo.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2018). Utenlandsadopsjon - en vellykket intervensjon for barn i risiko.
 • Dalen, Monica (2018). Internasjonale adopsjoner i Norge. Virkningsfull tidlig innsats for barn som trenger spesiell omsorg, kjærlighet og stimulering. . Kontekst. p. 20–27.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2016). Academic performance among adopted and non-adopted first graders: differences and similarities.
 • Theie, Steinar & Dalen, Monica (2016). Do behaviour skills among adopted forst graders influence on school motivation, language skills and social relations?
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2015). I spesialpedagogikkens grenseland. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. p. 24–-29.
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2014). Kan alle bli norske? Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 33–37.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). General Development, Temperamental Characteristics and Behavioral Problems in Adopted Children from Non-Eastern Countries during the First Two Years in Their New Families in Norway. European psychiatry. ISSN 0924-9338. 27.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). Motor development, temperamental characteristics, and behavior problems among international adopted children from Non-Eastern European countries during the first two years in their new families - results from a longitudinal study in Norway.
 • Vonheim, Kristin & Dalen, Monica (2012). Assessing Quality of Social Interaction in Families with Internationally Adopted Children by Using Videotaped Structured Observations.
 • Vonheim, Kristin & Dalen, Monica (2011). Characteristics of mother/child interactions in families with internationally adopted children at age 2.
 • Dalen, Monica (2010). Social Competanec in Internationally Adopted Children.
 • Dalen, Monica (2010). Cognitive Competance, Academic Achievement, and Educational Attainment among International Adoptees - Reserach Outcomes from the Nordic Countries.
 • Dalen, Monica & Vonheim, Kristin (2010). Internationally Adopted Children's Social Development - A Longitudinal Study.
 • Vonheim, Kristin & Dalen, Monica (2010). A PRESENTATION OF THE METHODOLOGY FOR THE VIDEOTAPED OBSERVATIONS OF SOCIAL INTERACTIONS IN ADOPTIVE FAMILIES.
 • Dalen, Monica (2009). Cognitive competence and school performance among international adoptees.
 • Dalen, Monica (2007). "I am who I am, not who I was or could have been". Perspectives on identityformation among International Adoptees".
 • Dalen, Monica (2007). Educational Achievemnt in International Adoptees from China.
 • Dalen, Monica (2006). Adopsjonsforskning - en etisk utfordring. Forskningsetikk. ISSN 1502-6353. p. 06–09.
 • Dalen, Monica (2006). Forsker og medmenneske. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. p. 34–35.
 • Dalen, Monica (2006). Nordisk forskning om internationale adopsjoner. Hvor går veien videre?
 • Dalen, Monica (2006). Cognitive Development and Educational Achievement in International Adoptess.
 • Dalen, Monica (2006). The Influence of Pre- and Post-adoption factors on Intelligence Test Performance in Interntaional Adult Adoptees.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2005). Adoption from China to Norway- Research Results and Perspectives.
 • Dalen, Monica (2005). Fra integrasjon til inklusjon.
 • Dalen, Monica (2005). Kunnskapsløftet og spesialpedagoggens ansvar i skolen.
 • Dalen, Monica (2004). Internasjonale adopsjoner i Skandinavia. Resultatene er ganske entydige.
 • Dalen, Monica (2004). Barn adoptert fra Kina. Adopsjonsforum. ISSN 0802-7617. 29(5), p. 16–19.
 • Dalen, Monica (2003). Den inkluderende skole i et internasjonalt perspektiv.
 • Dalen, Monica (2003). Academic Performances among International adoptees in Scandinavia.
 • Dalen, Monica (2003). International Adoptions in Scandinavia.
 • Dalen, Monica (2003). Inkludering i et internasjonalt perspektiv.
 • Wormnæs, Siri & Dalen, Monica (2003). The relationship between disability, gender and education in the Norwegian context, EFA Global Monitoring Report 2003/4. UNESCO. ISSN 9231039148.
 • Dalen, Monica (2003). Inclusive education in Norway.
 • Dalen, Monica (2002). Adoptivfamilien anno år 2000.
 • Dalen, Monica (2002). Internationally adopted children and young adults - language Development and School Competence.
 • Dalen, Monica (2002). Fagseminar om tilpasset opplæring og spesialundervisning for elever med særskilte behov.
 • Dalen, Monica (2001). Utenlandsadopterte barn og unge i Norge. [Radio]. NRK : Schrødingers katt.
 • Dalen, Monica (2001). Inkludering av elever med spesielle behov i Norge. Kunnskapsstatus på bakgrunn av forskning gjennomført i perioden 1950-2000.
 • Dalen, Monica (2001). Utenlandsadopsjon i Norge - anno 2000.
 • Dalen, Monica (2001). Intervention from The Norwegian Delgation.
 • Dalen, Monica (2001). Civic education in Norway.
 • Dalen, Monica (2000). Need for future reseacrh on international adoptions.
 • Dalen, Monica (2000). Utenlandsadopterte barn og unge i Norge. Hvordan klarer de seg? Adopsjonsforum. ISSN 0802-7617. p. 16–17.
 • Dalen, Monica (2000). Internationally Adopted Children's School Performances and Academic Skills. Chosen child. ISSN 1098-0911.
 • Dalen, Monica (2000). Utenlandsadopsjon i Norge. Situasjonen er hverken rosenrød eller svartmalt. Adopsjonsforum. ISSN 0802-7617. 25(3), p. 16–17.
 • Dalen, Monica (2000). Lessons learned from Long-term Follow-up of International Adoptees in Scandinavia.
 • Dalen, Monica (2000). Inkludering av elever med spesielle behov- kunnskapsstatus og utfordringer.
 • Dalen, Monica (2000). Utenlandsadoptert ungdom - skole og utdanning.
 • Dalen, Monica (2000). Utenlandsadopterte barn og unge i Norge. Identitet og etnisitet.
 • Dalen, Monica (2000). Future needs for research on internatinal adoptions.
 • Dalen, Monica (2013). Utenlandsadopterte barns tidlige utvikling i sine nye familier. Rapport fra et longitudinelt forskningsprosjekt. Institutt for spesialpedagogikk. ISSN 978-82-8075-100-3. Full text in Research Archive
 • Hove, Harald; Bendiksen, Lena; Dalen, Monica; Raundalen, Magne & Skogrand, Elizabeth (2009). Adopsjon - til barnets beste En utredning om de mange ulike sidene ved adopsjon. Barne- og likestillingsdepartementet.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2009). International Adoption Conference International Adoptees - School performance, Educational Attainment and Social Adjustment. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Dalen, Monica (2006). Adopterte barn i skolen. Adopsjonsforum, InorAdopt, Verdens Barn.
 • Dalen, Monica & Carli, Amalia Elsa Maria (2006). Adopsjonsfamilien. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet .
 • Dalen, Monica (2005). Vi hentet våre barn i Kina. Foreldres fortellinger om adopsjoner fra Kina til Norge og USA. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2004). Adoptivbarn fra Kina - i familen og på skolen. Institutt for spesialpedagogikk.

View all works in Cristin

Published Aug. 25, 2010 10:50 AM - Last modified Mar. 6, 2020 10:54 AM