Reidun Synnøve Tangen

Professor emeritus - Institutt for spesialpedagogikk
Image of Reidun Synnøve  Tangen
Phone +47-22858059
Username

Publications

 • Mjelve, Liv Heidi & Tangen, Reidun Synnøve (2020). Imitation as a Method of Analyses: Understanding Participants’ Perspectives. Qualitative Research in Psychology. ISSN 1478-0887. doi: 10.1080/14780887.2020.1840684. Full text in Research Archive
 • Tangen, Reidun Synnøve (2019). Elevers skolelivskvalitet, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. p. 681–701.
 • Tangen, Reidun Synnøve (2019). Elevsamtalens muligheter og begrensninger i lys av eleverfaringer. . Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 103(4), p. 227–238. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2019-04-04. Full text in Research Archive
 • Tangen, Reidun Synnøve (2019). Videregående opplæring for ungdom med spesielle behov, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. p. 643–661.
 • Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2014). Elevsamtalen i videregående skole - hvordan husker elever dem i ettertid? Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 49(2), p. 25–37.
 • Tangen, Reidun (2013). Balancing Ethics and Quality in Educational Research — the Ethical Matrix Method. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 58(6), p. 678–694. doi: 10.1080/00313831.2013.821089.
 • Tangen, Reidun & Dalen, Monica (2012). Barnehagens og skolens samarbeid med foreldre til barn og unge med spesielle behov. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264. p. 220–239.
 • Tangen, Reidun (2012). Retten til utdanning for alle. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264. p. 108–128.
 • Tangen, Reidun (2012). Tilnærmingsmåter og temaer i spesialpedagogikk - en introduksjon. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264. p. 17–30.
 • Tangen, Reidun (2012). Veien inn i og gjennom videregående opplæring for ungdom i vanskelige læringssituasjoner. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264. p. 645–664.
 • Tangen, Reidun (2012). Elevers skolelivskvalitet. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264. p. 151–169.
 • Tangen, Reidun (2011). Barns stemme i spesialpedagogisk forskning : en kartlegging av doktoravhandlinger i spesialpedagogikk 1990-2009. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 76(8), p. 38–54.
 • Tangen, Reidun (2010). Elevsamtalens betydning for tilpasset opplæring. En undersøkelse blant kontaktlærere i videregående skole. In Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Ed.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. p. 94–112.
 • Tangen, Reidun (2010). "Beretninger om beskyttelse" etiske dilemmaer i forskning med sårbare grupper - barn og ungdom. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 94(4), p. 318–329.
 • Tangen, Reidun (2009). Conceptualising quality of school life from pupils' perspectives: a four-dimensional model. International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. 13(8), p. 829–844. doi: 10.1080/13603110802155649.
 • Tangen, Reidun (2008). Tilnæmingsmåter og temaer i spesialpedagogikk - en introduksjon. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. p. 17–42.
 • Tangen, Reidun (2008). Retten til utdanning for alle. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. p. 128–153.
 • Tangen, Reidun (2008). Skolelivskvalitet, elevkår og frafall i videregående opplæring. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. p. 550–577.
 • Tangen, Reidun ; Dalen, Monica & Sætersdal, Barbro (2008). Foreldresamarbeid om opplæring av barn og unge med spesielle behov. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. p. 727–754.
 • Tangen, Reidun (2008). Reply to Tone Kvernbekk and Ann Lewis. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. 23(2), p. 171–172.
 • Tangen, Reidun ; Edvardsen, Lisbeth & Kaarstein, Kristin (2007). Skolelivskvalitet hos jenter med diagnosen ADHD. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 72(2), p. 4–14.
 • Tangen, Reidun (2006). Spesialpedagogikk, skole og oppvekst - i lys av ein forfattarskap. Artiklar i utval og med introduksjon av Reidun Tangen, Spesialpedagogisk utsyn - læring og oppvekst. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-25667-8. p. 13–29.
 • Tangen, Reidun (2005). Promoting inlusive education in secondary school in Norway: a national programme for teacher development. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. 20(1), p. 57–70.
 • Tangen, Reidun (2004). Introduksjon. Forståelsesmåter og hovedtemaer, Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-23176-0. p. 17–41.
 • Tangen, Reidun (2004). Retten til utdanning, tilpasset opplæring og spesialundervisning, Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-23176-0. p. 121–141.
 • Tangen, Reidun (2004). Skolelivskvalitet og elevkår - elevers egne erfaringer i møtet med videregeånde skole, Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-23176-0. p. 475–497.
 • Tangen, Reidun (2002). Skolelivskvalitet og elevkår - elevers egne erfaringer i møtet med videregående skole. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk (2. reviderte utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-19906-9.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (2002). Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt. (2. utgave.). In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk (2. reviderte utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-19906-9. p. 13–36.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (2001). Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-19906-9. p. 13–36.
 • Tangen, Reidun (2001). Retten til utdanning, tilpasset opplæring og spesialundervisning. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-19906-9. p. 95–114.
 • Tangen, Reidun (2001). Skolelivskvalitet og elevkår - elevers egne erfaringer i møtet med videregående skole. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-19906-9. p. 457–478.
 • Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (2001). Introduksjon. In Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (Ed.), Kompetanseutvikling og fleksibel læring. Erfaringer med og behov for spesialpedagogisk utdanning i videregående skole. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8075-000-2. p. 13–18.
 • Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (2001). "Muligheter for alle" - nye former for kompetanseutvikling. In Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (Ed.), Kompetanseutvikling og fleksibel læring. Erfaringer med og behov for spesialpedagogisk utdanning i videregående skole. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8075-000-2. p. 19–31.
 • Tangen, Reidun (2001). Problemstillinger, metode og materiale. In Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (Ed.), Kompetanseutvikling og fleksibel læring. Erfaringer med og behov for spesialpedagogisk utdanning i videregående skole. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8075-000-2. p. 32–45.
 • Tangen, Reidun (2001). Erfaringer med nye former for etter- og videreutdanning - "Muligheter for alle". In Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (Ed.), Kompetanseutvikling og fleksibel læring. Erfaringer med og behov for spesialpedagogisk utdanning i videregående skole. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8075-000-2. p. 62–82.
 • Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (2001). Sammenfatning og drøfting. In Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (Ed.), Kompetanseutvikling og fleksibel læring. Erfaringer med og behov for spesialpedagogisk utdanning i videregående skole. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8075-000-2. p. 157–178.
 • Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (2001). Noen implikasjoner for framtidig kompetanseutvikling. In Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (Ed.), Kompetanseutvikling og fleksibel læring. Erfaringer med og behov for spesialpedagogisk utdanning i videregående skole. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8075-000-2. p. 179–190.
 • Tangen, Reidun (1999). Aktive, avventende eller ambivalente foreldre? In Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Tangen, Reidun (Ed.), Mangfold og samspill : om minoriteter i familie og samfunn. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-45129-1. p. 109–126.
 • Tangen, Reidun (1996). Skolelivskvalitet. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. p. 20–26.
 • Tangen, Reidun (1996). Hvordan opplever elever med særlige behov møtet med den videregående skolen? Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk. ISSN 0048-0509. p. 81–89.

View all works in Cristin

 • Befring, Edvard; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Tangen, Reidun Synnøve (2019). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202592059. 715 p.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (2012). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202352264. 726 p.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (2008). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-27593-8. 772 p.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (2004). Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-23176-0. 680 p.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (2002). Spesialpedagogikk (2. reviderte utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-19906-9. 671 p.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (2001). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-19906-9.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Tangen, Reidun (1999). Mangfold og samspill : om minoriteter i familie og samfunn. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-45129-1.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Tangen, Reidun (1999). Mangfold og samspill. Avvik og minoriteter i familie og samfunn. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Tangen, Reidun (1993). Ungdom med særlige vansker : møtet med den videregående skolen. Ad Notam Gyldendal. 95 p.

View all works in Cristin

 • Dalen, Monica; Nilsen, Sven & Tangen, Reidun Synnøve (2018). Den dårligste løsningen. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 22–22.
 • Tangen, Reidun (2013). Barns stemmer i spesialpedagogikken. Hvordan skaper de ny viten og bedre praksis? Noen avsluttende refleksjoner.
 • Lassen, Liv Margarete; Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils; Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2011). Nordisk nettverk for spesialpedagogisk forskning - ISP/DPU/Högskolan i Malmö.
 • Tangen, Reidun (2009). Elevsamtalen - erfaringer, muligheter og begrensninger. En undersøkelse blant kontaktlærere i videregående skole.
 • Tangen, Reidun (2009). Forskning, kompetanseutvikling og praksis. Samarbeid mellom Bydel Sagene og Institutt for spesialpedagogikk. Konferanse 3. mars 2009, Sagene Samfunnshus.
 • Tangen, Reidun (2008). NVivo som redskap i kvalitativ analyse. Foredrag for UiO-ansatte 04.11.2008. USIT, UiO.
 • Tangen, Reidun (2008). Spesialpedagogikk som balansekunst. Dilemmaer i spenningsfeltet mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk.
 • Tangen, Reidun (2008). Opposisjon til Gomnæs, Ulf: Entreprenørskap i skolen. En kritisk tilnærming.
 • Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2007). Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NUD*IST.
 • Tangen, Reidun (2007). Elevsamtalen - presentasjon av noen norske forskningsprosjekter.
 • Tangen, Reidun (2007). Innovativt lärande - hur ser framtidens lärande ut? Samtal mellan Jan Bengtsson, Glenn Hultman, Lennart Svensson och Reidun Tangen.
 • Tangen, Reidun (2007). Grunnutdanningens forskningsanknytning - noen erfaringer og muligheter.
 • Tangen, Reidun (2007). Barns stemme i spesialpedagogisk forskning - en analyse av doktoravhandlinger i spesialpedagogikk 1988-2006.
 • Tangen, Reidun (2006). Barns stemme i spesialpedagogisk forskning (forts.).
 • Tangen, Reidun (2006). Barns stemme i spesialpedagogisk forskning.
 • Tangen, Reidun (2006). Listening to children's voices in special educational research: a theoretical discussion. (English abstract.).
 • Tangen, Reidun (2001). Ulike former for kvalitativ analyse med vekt på empirisk fenomenologisk analyse.
 • Tangen, Reidun (2000). Skolelivskvalitet på særvilkår - elevers og foreldres erfaringer.
 • Tangen, Reidun (2000). Perspektiver på skolelivskvalitet med basis i elevers egen erfaring.
 • Tangen, Reidun (1999). Skolelivskvalitet og foreldreerfaringer. Foredrag ved Faglig dag, Østfold fylkeskommune, Utdanningsavdelingen, 12. november 1999.
 • Tangen, Reidun (1993). Spesialpedagogikk på fjernsyn : et utdanningsprosjekt for lærere i videregående skole. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 42(1), p. 34–36.
 • Tangen, Reidun & Todsen, Bjørg (1993). Spesialpedagogiske forskningsbidrag 1978 - 1993 : tematisk ordnet oversikt over samtlige artikler. Spesialpedagogiske forskningsbidrag. ISSN 0804-1784. XVI, p. 373–415.
 • Tangen, Reidun (1993). Hvordan fungerer det nye fjernundervisningsstudiet i spesialpedagogikk? Informasjon. ISSN 0804-3264. p. 18–36.
 • Tangen, Reidun (1993). Skolebasert utdanning i spesialpedagogikk for lærere i videregående skole - et nasjonalt fjernundervisningsprosjekt.
 • Tangen, Reidun (1991). Fjernundervisning - ikke fjern, men fleksibel og nær. Informasjon. ISSN 0804-3264. p. 11–22.
 • Faldet, Ann-Cathrin; Tangen, Reidun Synnøve & Bjørnebekk, Ragnhild (2013). Girls who perpetrate violence: An empirical study of girls’ experiences of gang activity, family and schooling. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-8962.
 • Tangen, Reidun (2013). Ringerike videregående skole. En undersøkelse av elevenes erfaringer med elevsamtaler. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
 • Tangen, Reidun (2009). Lærernes utbytte av Kontaktlærerprosjektet i Buskerud fylkeskommune. En undersøkelse våren 2009 (del av Rapport Kontaktlærerprosjektet 2007-2008, 2008-2009. Kompetanseløftet Buskerud). Buskerud fylkeskommune.
 • Theie, Steinar & Tangen, Reidun (2003). Kvalitativ analyse og bruk av NUD*IST. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (2001). Kompetanseutvikling og fleksibel læring. Erfaringer med og behov for spesialpedagogisk utdanning i videregående skole. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8075-000-2.
 • Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (1998). Muligheter for alle. Sluttrapport. 10-vekttallsstudium i spesialpedagogikk. Del 2. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
 • Tangen, Reidun (1998). Skolelivskvalitet på særvilkår : elever og foreldre i møte med videregående skole. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Tangen, Reidun (1994). Samarbeid og prosjektledelse i fjernundervisning - en kartlegging. Sentralorganet for fjernundervisnig.
 • Tangen, Reidun & Ekeberg, Torill Rønsen (1994). "Muligheter for alle". 10-vekttallsstudium i spesialpedagogikk. Sluttrapport fra et nasjonalt fjernundervisningsprosjekt. Institutt for spesialpedagogikk, UiO.
 • Tangen, Reidun (1993). Planlegging, oppfølging og samarbeid. Kurslederhefte Muligheter for alle. Modul 2. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
 • Tangen, Reidun (1993). Fjernundervisning via TV kombinert med lokal undervisning. Veiledning for kursledere. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Tangen, Reidun (1990). Formidling av forskning - til hvilken nytte? Kortversjon av prosjektrapport. Institutt for spesialpedagogikk.

View all works in Cristin

Published Sep. 4, 2017 2:04 PM - Last modified Mar. 6, 2020 10:51 AM