Sven Nilsen

Professor Emeritus

Academic Interests

The academic interests are particularly concentrated on the relationship between inclusive education, adapted education and special needs education, seen in an education policy and didactic perspective. The interplay between adaptation through general education and special education is central. In this context, there is a particular focus on curriculum work, including the relationship between centrally determined curricula, the planning of class work and individual education plans (IEPs).

 

Teaching

 

Higher education and employment history

 • Cand. polit from the Norwegian Teachers College/University of Trondheim.
 • Doctor's degree in special needs education (dr. scient.) from the University of Oslo.
 • Teacher in elementary school.
 • Senior Executive Officer in elementary school council (Specialized academic body for the Ministry of Church and Education).
 • PhD research fellow at the Department of special needs education .
 • Project leader and senior advisor at the Ministry of education and research.
 • Researcher at the Department of special needs education.
 • Postdoctoral researcher at the Department of special needs education, the Faculty of Educational Sciences, University of Oslo.

Organizations/Committees

 • Leader of the bachelor team at the Department of special needs education
 • Leader of the research group Inclusion and diversity - from a special education perspective
Tags: Inclusive Education, Special Education, Curriculum Studies, Educational Reforms, Individual Education Plans, Evaluation research, Bullying.

Publications

 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils With Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  34(1), s 68- 82
 • Nilsen, Sven (2019). Spesialpedagogisk arbeid i grunnskolen, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  Kapittel 25.  s 615 - 642
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2019). Spesialundervisningens tiltakskjede, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  Kapittel 10.  s 218 - 250
 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2018). Joint reflection on action – a prerequisite for inclusive education? A qualitative study in one local primary/lower secondary school in Norway. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  23(2), s 158- 173 . doi: 10.1080/13603116.2018.1427153 Full text in Research Archive. Show summary
 • Nilsen, Sven (2018). Inside but still on the outside? Teachers’ experiences with the inclusion of pupils with special educational needs in general education.. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  24(9), s 980- 996 . doi: 10.1080/13603116.2018.1503348 Full text in Research Archive. Show summary
 • Nilsen, Sven (2017). "Kom som du er, og bli som oss?", I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  Kapittel 2.  s 38 - 64
 • Nilsen, Sven (2017). Special education and general education - coordinated or separated? A study of curriculum planning for pupils with special educational needs. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  21(2), s 205- 217 . doi: 10.1080/13603116.2016.1193564
 • Nilsen, Sven (2017). Å møte mangfold og utvikle fellesskap., I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  Kapittel 1.  s 15 - 37
 • Herlofsen, Camilla & Nilsen, Sven (2016). Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 7.  s 138 - 158
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). På vei mot kultur for tilpasset opplæring, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 8.  s 152 - 169
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). Tilpasset opplæring og kultur for læring. Intensjoner i lys av Kunnskapsløftet, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 1.  s 13 - 32
 • Nilsen, Sven (2015). Planleggingsarbeid i spesialundervisning. Bruk av individuelle opplæringsplaner, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 6.  s 108 - 131
 • Nilsen, Sven (2015). Planleggingsarbeid i tilpasset opplæring. Bruk av tilpassede arbeidsplaner i ordinær opplæring og samordning med IOP, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 7.  s 132 - 151
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2015). The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles, In David Lansing Cameron & Ragnar Thygesen (ed.),  Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3117-1.  Chapter 3.  s 35 - 62
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2014). Early educational provision - emphasised in education policy reforms in Norway? An analysis of education policy documents. Curriculum Journal.  ISSN 0958-5176.  25(2), s 260- 281 . doi: 10.1080/09585176.2013.870082 Show summary
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2014). Centrale samspilsfaktorer i kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov.  Klim.  ISBN 978-87-7955-924-0.  1.  s 11 - 37
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Fremtidige udfordringer for kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov.  Klim.  ISBN 978-87-7955-924-0.  10.  s 223 - 250
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Inclusive and individually adapted education in Norway results from a survey study in two municipalities focusing the roles of Headteachers, teachers and curriculum planning. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  29(1)
 • Nilsen, Sven (2014). Læreplansarbejde og kvalitetsudvikling i differentieret undervisning og specialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov.  Klim.  ISBN 978-87-7955-924-0.  4.  s 89 - 111
 • Nilsen, Sven (2014). Spesialundervisning i nasjonale læreplaner - utelatt, uteglemt eller "integrert vekk"? En analyse av nasjonale læreplaner for grunnskolen fra og med 1974. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  49(5), s 47- 62
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2013). Intensjoner for tidlig innsats - uttrykt eller utelatt i utdanningspolitiske dokumenter? En analyse av utdanningsreformer fra 1970-årene og fram til i dag. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  78(3), s 40- 52
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012). Tidlig innsats i en kultur for læring, I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Tidlig innsats - bedre læring for alle?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202360931.  Kapittel 1.  s 11 - 20
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012). Tidlig innsats og framtidige utfordringer i norsk skole, I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Tidlig innsats - bedre læring for alle?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202360931.  Kapittel 10.  s 153 - 162
 • Nilsen, Sven (2012). Evaluering i opplæringen som grunnlag for tidlig innsats, I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Tidlig innsats - bedre læring for alle?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202360931.  Kapittel 4.  s 51 - 69
 • Nilsen, Sven (2012). Spesialundervisningens tiltakskjede, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 12.  s 240 - 264
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2012). National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  27(2), s 136- 147
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2012). Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis, I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  Kapittel 14.  s 229 - 255
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). Lærerarbeid for tilpasset opplæring og elevenes læring : avsluttende og samlende perspektiver, I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205411609.  s 215 - 227
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). The development of intentions for adapted teaching and inclusive education seen in light of curriculum potential. A content analysis of Norwegian national curricula post 1980. Curriculum Journal.  ISSN 0958-5176.  22(4), s 549- 566 . doi: 10.1080/09585176.2011.627216 Show summary
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). Tilpasset opplæring for læring og utvikling, I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205411609.  Kapittel 1.  s 11 - 26
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2011). Lærerrollen og kvaliteten på arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  76(1), s 50- 64
 • Nilsen, Sven (2011). The Chain of Actions in Special Education - The Relationship between National Guidelines and Municipal Follow-up: An Evaluation based on a Case Study from one Norwegian Municipality. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  26(1), s 33- 43
 • Nilsen, Sven (2011). Tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning - med særlig vekt på barnetrinnet, I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205411609.  Kapittel 3.  s 47 - 67
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Sentrale samspillsfaktorer i kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01582-8.  Kapittel 1.  s 13 - 33
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Framtidige utfordringer for kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01582-8.  Kapittel 10.  s 178 - 199
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  45(2), s 25- 42
 • Nilsen, Sven (2010). Læreplanarbeid og kvalitetsutvikling i tilpasset opplæring og spesialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01582-8.  Kapittel 4.  s 74 - 93
 • Nilsen, Sven (2010). Moving towards an educational policy for inclusion? Main reform stages in the development of the Norwegian unitary school system. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  14(5), s 479- 497 . doi: 10.1080/13603110802632217 Show summary
 • Skogen, Kjell; Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  45(2), s 25- 42
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2008). Tilpasset opplæring under Kunnskapsløftet - intensjoner og skoleutvikling : introduksjon, I:  Tilpasset opplæring : intensjoner og skoleutvikling.  Gyldendal Akademisk.  s 9 - 24
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2008). Den spesialpedagogiske tiltakskjeden - retningslinjer og praksis, I: Jorun Buli-Holmberg (red.),  Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning.  Institutt for spesialpedagogikk.  8.  s 46 - 58
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring ved starten av Kunnskapsløftet. En forundersøkelse med fokus på læreplanarbeid, lærerrollen og skolelederrollen. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  73(6), s 42- 52
 • Nilsen, Sven (2008). Spesialundervisning i grunnskolen som ledd i tilpasset og inkluderende opplæring, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  22.  s 509 - 530
 • Nilsen, Sven (2008). Tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning - i samspill mellom fellesskap og tilpasning, I: Sven Nilsen & Halvor Bjørnsrud (red.),  Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38043-1.  Kapittel 5.  s 115 - 143
 • Nilsen, Sven (2008). Vurdering av retningslinjer for den spesialpedagogiske tiltakskjeden, I: Jorun Buli-Holmberg (red.),  Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning.  Institutt for spesialpedagogikk.  8.2.  s 48 - 53 Show summary
 • Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (2008). Tilpasset opplæring under Kunnskapsløftet - intensjoner og skoleutvikling, I: Sven Nilsen & Halvor Bjørnsrud (red.),  Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38043-1.  Kapittel 1.  s 9 - 24
 • Nilsen, Sven (2004). Spesialundervisning i grunnskolen som ledd i tilpasset opplæring, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 21.  s 437 - 456
 • Nilsen, Sven (2002). Spesialundervisning i grunnskolen - perspektiver, prinsipper og dilemmaer, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk (2. reviderte utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  Kapittel 21.  s 418 - 435 Show summary
 • Nilsen, Sven (2001). Spesialundervisning i grunnskolen - perspektiver, prinsipper og dilemmaer, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  s 418 - 435
 • Holmberg, Jorun Buli; Nilsen, Sven & Rognhaug, Berit (1999). Utdanningsreformene og utdanningspolitiske retningslinjer, I:  Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.  Institutt for spesialpedagogikk.  ISBN 82-90363-64-8.  s 21 - 53
 • Nilsen, Sven (1999). Individuelle opplæringsplaner - redskap for kvalitet i spesialpedagogisk arbeid?, I:  Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.  Institutt for spesialpedagogikk.  ISBN 82-90363-64-8.  s 97 - 112
 • Nilsen, Sven (1999). Individuelle opplæringsplaner i grunnskolen. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  s 111- 119 Show summary
 • Nilsen, Sven (1999). Individuelle opplæringsplaner i grunnskolen. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  64(5), s 3- 11 Show summary
 • Nilsen, Sven; Holmberg, Jorun Buli & Rognhaug, Berit (1999). Utdanningsreformene og utdanningspolitiske retningslinjer, I:  Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.  Institutt for spesialpedagogikk.  ISBN 82-90363-64-8.  s 21 - 53
 • Nilsen, Sven (1997). Læreplaner, tilpasning og kvalitet i opplæringen, I: Sigurd Haga (red.),  Vilkår for eit verdig liv. Edvard Befring 60 år.  Den 3. vei. Skedsmo videregående skole.  s 93 - 110
 • Nilsen, Sven (1996). Indviduelle opplæringsplaner og nytt læreplanverk i grunnskolen - intensjoner, muligheter og dilemmaer, I: H. Bjørnsrud & Finn Daniel Raaen (red.),  Grunnskolereformen-97. Om læreplanidealer og undervisningsrealiteter.  U-forlaget, Oslo.  s 42 - 60

View all works in Cristin

 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2021). De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen (LK20) - Om det som var, det som er og det som ennå ikke er til. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205542884.  288 s.
 • Nilsen, Sven (red.) (2017). Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  288 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (red.) (2015). Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  169 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (red.) (2014). Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim.  ISBN 978-87-7955-924-0.  253 s.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (red.) (2012). Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202360931.  165 s.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (red.) (2011). Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205411609.  232 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (red.) (2010). Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01582-8.  201 s.
 • Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (red.) (2008). Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38043-1.  246 s.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (red.) (2008). Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205380431.  246 s.
 • Nilsen, Sven (2003). Individuelle opplæringsplaner og individuell tilpasning. Artikkelsamling 1994-1999. Institutt for spesialpedagogikk, UV, UiO.  81 s.
 • Nilsen, Sven (2003). Spesialundervisning i grunnskolen - fra særtiltak til nærtiltak. Noen sentrale utviklingstrekk. Artikkelsamling 1995-1997. Institutt for spesialpedagogikk, UV, UiO.  50 s.

View all works in Cristin

 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2021). Forslag til ny opplæringslov - til det bedre?. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  86(2), s 4- 9 Show summary
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils with Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures.
 • Nilsen, Sven (2019). Lærernes kompetanse og elevenes læring i et inkluderende læringsmiljø, I: Mirjam Harkestad Olsen & Kjell Skogen (red.),  Læringspotensial.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59812-9.  Kapittel 4.  s 62 - 93
 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2018). Det uferdige? - Om et uferdig praksisfelt og en uferdig innstilling fra en ekspertgruppe. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  83(5), s 4- 11 Show summary
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2018). Refleksjon mellom lærere kan øke elevers sjanse for å inkluderes i skolen. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Dalen, Monica; Nilsen, Sven & Tangen, Reidun Synnøve (2018). Den dårligste løsningen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 22
 • Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven; Bahus, Marianne Klungland; Welstad, Trond-Erik & Breilid, Nils (2017). Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig?. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Nilsen, Sven (2017). Høringsuttalelse fra ISP. Høringsuttalelse om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Overordnet del - verdier og prinsipper. Notat datert 1. juni 2017..
 • Nilsen, Sven (2017). Presentasjon fra ISP. Notat: Hvordan vi ser på dagens situasjon og utfordringsbildet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Noen momenter. (Notat med kildehenvisninger og utfyllende momenter (58 fotnoter) ble senere utarbeidet og ettersendt (datert 06.06. 2017).).
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2015). Tilpasset opplæring, tidlig innsats og lærersamarbeid, I: Eli Kari Høihilder & Ole Alexander Gulbrandsen (red.),  Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205487871.  Kapittel 12.  s 164 - 180
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012). Tidlig innsats og framtidige utfordringer for norsk skole.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). Lærerarbeid for tilpasset opplæring - utfordringer og dilemmaer.
 • Nilsen, Sven (2011). Lærerarbeid i samspillet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • Nilsen, Sven (2010). Jonasprisen 2010 til leser søker bok!. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  74(9), s 55- 57
 • Nilsen, Sven (2008). En pionerinnsats i norsk spesialpedagogikk. Tildeling av Jonasprisen 2008 til Johan Sæbø. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  73(09), s 44- 48
 • Nilsen, Sven (2008). Evaluering av den spesialpedagogiske tiltakskjeden - resultater og vurderinger.
 • Nilsen, Sven (2008). Tilpasset opplæring for alle - spesialundervisning for hvem?.
 • Nilsen, Sven (2007). Tildelingen av Jonasprisen for 2007. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  72(08), s 20- 21
 • Nilsen, Sven (2005). Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet. SPED2010. Individuelle opplæringsplaner og individuell tilpasning.
 • Nilsen, Sven (2005). IOP i praksis. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  70(3), s 51- 53
 • Nilsen, Sven (2004). Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet. SPED2000. Kopisamling.
 • Nilsen, Sven (2004). Spesialundervisning som ledd i tilpasset opplæring. Notat til Utdannings- og forskningsdepartementet.
 • Nilsen, Sven (2003). Kvaliteten på videreutdanningsstudiet i tilpasset opplæring. Opplegg for forskningsbasert evaluering: problemstillinger, referanseramme og metodisk tilnærming. En preliminær rapport. Delrapport nr. 2.
 • Nilsen, Sven (2003). Studiekvalitet - studentenes forventninger og erfaringer. En forskningsbasert evaluering av videreutdanningsstudiet i tilpasset opplæring. Delrapport nr. 3.
 • Nilsen, Sven (2002). Intensjoner og retningslinjer for videreutdanningsstudiet i tilpasset opplæring. En kildeanalytisk studie basert på studieplan og studieveiledning. (Delrapport nr. 1). Show summary
 • Nilsen, Sven (2002). Frafallsstudie - TPO-studiet i Telemark. Intern rapport. Show summary
 • Nilsen, Sven (2002). Studentenes erfaringer etter avsluttet TPO-studium. Intern rapport. Show summary
 • Nilsen, Sven (2001). Evaluering av TPO-studiet - opplegg og foreløpige resultater. Show summary
 • Nilsen, Sven (2001). TPO-studiet - evaluering ved studiestart. En oppsummering av resultater fra evalueringsskjema 1. Intern rapport. Show summary
 • Nilsen, Sven (1997). Individuelle opplæringsplaner - utbredelse, innhold og kvalitet. Analyse av kartleggingsdata fra skoler og kommuner og av kommunale maler og retningslinjer.
 • Nilsen, Sven (1997). Inkludering - tilpasset undervisning innenfor klassens ramme. Show summary
 • Nilsen, Sven (1997). Lærernes erfaringer med individuelle opplæringsplaner. En intervjuundersøkelse.
 • Nilsen, Sven (1995). Utviklingen av intensjoner for spesialundervisning i grunnskolen fram til 1945. Sentrale trekk og hovedlinjer sett i lys av lover og læreplaner.

View all works in Cristin

Published Jan. 2, 2018 10:01 AM - Last modified Feb. 27, 2018 11:47 AM