Sven Nilsen

Professor Emeritus

Academic Interests

The academic interests are particularly concentrated on the relationship between inclusive education, adapted education and special needs education, seen in an education policy and didactic perspective. The interplay between adaptation through general education and special education is central. In this context, there is a particular focus on curriculum work, including the relationship between centrally determined curricula, the planning of class work and individual education plans (IEPs).

 

Teaching

 

Higher education and employment history

 • Cand. polit from the Norwegian Teachers College/University of Trondheim.
 • Doctor's degree in special needs education (dr. scient.) from the University of Oslo.
 • Teacher in elementary school.
 • Senior Executive Officer in elementary school council (Specialized academic body for the Ministry of Church and Education).
 • PhD research fellow at the Department of special needs education .
 • Project leader and senior advisor at the Ministry of education and research.
 • Researcher at the Department of special needs education.
 • Postdoctoral researcher at the Department of special needs education, the Faculty of Educational Sciences, University of Oslo.

Organizations/Committees

 • Leader of the bachelor team at the Department of special needs education
 • Leader of the research group Inclusion and diversity - from a special education perspective
Tags: Inclusive Education, Special Education, Curriculum Studies, Educational Reforms, Individual Education Plans, Evaluation research, Bullying.

Publications

 • Bjørnsrud, Halvor Inge; Nilsen, Sven & Stenshorne, Marit Elisabeth (2022). Lærerrollen i profesjonsfellesskap for tidlig innsats. In Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (Ed.), Tidlig innsats – i en skole for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202762452. p. 131–156.
 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2022). Tidlig innsats i en skole for alle? . In Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (Ed.), Tidlig innsats – i en skole for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202762452. p. 17–41.
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2022). Tidlig innsats gjennom spesialundervisningens tiltakskjede. In Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (Ed.), Tidlig innsats – i en skole for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202762452. p. 89–112.
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2021). Tidlig innsats for elever med rett til spesialundervisning - i samspill mellom ordinær opplæring, intensiv opplæring og spesialundervisning. In Olsen, Mirjam Harkestad & Fasting, Rolf Bjarne (Ed.), Tidlig innsats. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-69885-0. p. 111–139.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils With Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 34(1), p. 68–82.
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2019). Spesialundervisningens tiltakskjede, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. p. 218–250.
 • Nilsen, Sven (2019). Spesialpedagogisk arbeid i grunnskolen, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. p. 615–642.
 • Nilsen, Sven (2018). Inside but still on the outside? Teachers’ experiences with the inclusion of pupils with special educational needs in general education. . International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. 24(9), p. 980–996. doi: 10.1080/13603116.2018.1503348. Full text in Research Archive
 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2018). Joint reflection on action – a prerequisite for inclusive education? A qualitative study in one local primary/lower secondary school in Norway. International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. 23(2), p. 158–173. doi: 10.1080/13603116.2018.1427153. Full text in Research Archive
 • Nilsen, Sven (2017). "Kom som du er, og bli som oss?". In Nilsen, Sven (Eds.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. p. 38–64.
 • Nilsen, Sven (2017). Å møte mangfold og utvikle fellesskap. In Nilsen, Sven (Eds.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. p. 15–37.
 • Nilsen, Sven (2017). Special education and general education - coordinated or separated? A study of curriculum planning for pupils with special educational needs. International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. 21(2), p. 205–217. doi: 10.1080/13603116.2016.1193564.
 • Herlofsen, Camilla & Nilsen, Sven (2016). Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis. In Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Ed.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. p. 138–158.
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2015). The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles. In Cameron, David Lansing & Thygesen, Ragnar (Ed.), Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-3117-1. p. 35–62.
 • Nilsen, Sven (2015). Planleggingsarbeid i tilpasset opplæring. Bruk av tilpassede arbeidsplaner i ordinær opplæring og samordning med IOP. In Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Ed.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. p. 132–151.
 • Nilsen, Sven (2015). Planleggingsarbeid i spesialundervisning. Bruk av individuelle opplæringsplaner. In Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Ed.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. p. 108–131.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). På vei mot kultur for tilpasset opplæring. In Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Ed.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. p. 152–169.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). Tilpasset opplæring og kultur for læring. Intensjoner i lys av Kunnskapsløftet. In Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Ed.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. p. 13–32.
 • Nilsen, Sven (2014). Spesialundervisning i nasjonale læreplaner - utelatt, uteglemt eller "integrert vekk"? En analyse av nasjonale læreplaner for grunnskolen fra og med 1974. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 49(5), p. 47–62.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Inclusive and individually adapted education in Norway results from a survey study in two municipalities focusing the roles of Headteachers, teachers and curriculum planning. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 29(1).
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2014). Early educational provision - emphasised in education policy reforms in Norway? An analysis of education policy documents. Curriculum Journal. ISSN 0958-5176. 25(2), p. 260–281. doi: 10.1080/09585176.2013.870082.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Fremtidige udfordringer for kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning. In Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Ed.), Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISSN 978-87-7955-924-0. p. 223–250.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2014). Centrale samspilsfaktorer i kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning. In Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Ed.), Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISSN 978-87-7955-924-0. p. 11–37.
 • Nilsen, Sven (2014). Læreplansarbejde og kvalitetsudvikling i differentieret undervisning og specialundervisning. In Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Ed.), Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISSN 978-87-7955-924-0. p. 89–111.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2013). Intensjoner for tidlig innsats - uttrykt eller utelatt i utdanningspolitiske dokumenter? En analyse av utdanningsreformer fra 1970-årene og fram til i dag. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 78(3), p. 40–52.
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2012). Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis. In Jakhelln, Henning & Welstad, Trond-Erik (Ed.), Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202358822. p. 229–255.
 • Nilsen, Sven (2012). Spesialundervisningens tiltakskjede. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264. p. 240–264.
 • Nilsen, Sven (2012). Evaluering i opplæringen som grunnlag for tidlig innsats. In Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Ed.), Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202360931. p. 51–69.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012). Tidlig innsats og framtidige utfordringer i norsk skole. In Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Ed.), Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202360931. p. 153–162.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012). Tidlig innsats i en kultur for læring. In Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Ed.), Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202360931. p. 11–20.
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2012). National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 27(2), p. 136–147.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). The development of intentions for adapted teaching and inclusive education seen in light of curriculum potential. A content analysis of Norwegian national curricula post 1980. Curriculum Journal. ISSN 0958-5176. 22(4), p. 549–566. doi: 10.1080/09585176.2011.627216.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). Lærerarbeid for tilpasset opplæring og elevenes læring : avsluttende og samlende perspektiver. In Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Ed.), Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205411609. p. 215–227.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). Tilpasset opplæring for læring og utvikling. In Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Ed.), Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205411609. p. 11–26.
 • Nilsen, Sven (2011). Tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning - med særlig vekt på barnetrinnet. In Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Ed.), Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205411609. p. 47–67.
 • Nilsen, Sven (2011). The Chain of Actions in Special Education - The Relationship between National Guidelines and Municipal Follow-up: An Evaluation based on a Case Study from one Norwegian Municipality. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 26(1), p. 33–43.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2011). Lærerrollen og kvaliteten på arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 76(1), p. 50–64.
 • Skogen, Kjell; Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(2), p. 25–42.
 • Nilsen, Sven (2010). Læreplanarbeid og kvalitetsutvikling i tilpasset opplæring og spesialundervisning. In Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Ed.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. p. 74–93.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Sentrale samspillsfaktorer i kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning. In Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Ed.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. p. 13–33.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Framtidige utfordringer for kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning. In Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Ed.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. p. 178–199.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(2), p. 25–42.
 • Nilsen, Sven (2010). Moving towards an educational policy for inclusion? Main reform stages in the development of the Norwegian unitary school system. International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. 14(5), p. 479–497. doi: 10.1080/13603110802632217.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2008). Tilpasset opplæring under Kunnskapsløftet - intensjoner og skoleutvikling : introduksjon, Tilpasset opplæring : intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. p. 9–24.
 • Nilsen, Sven (2008). Tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning - i samspill mellom fellesskap og tilpasning. In Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (Ed.), Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-38043-1. p. 115–143.
 • Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (2008). Tilpasset opplæring under Kunnskapsløftet - intensjoner og skoleutvikling. In Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (Ed.), Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-38043-1. p. 9–24.
 • Nilsen, Sven (2008). Spesialundervisning i grunnskolen som ledd i tilpasset og inkluderende opplæring. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. p. 509–530.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2008). Den spesialpedagogiske tiltakskjeden - retningslinjer og praksis. In Buli-Holmberg, Jorun (Eds.), Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning. Institutt for spesialpedagogikk. p. 46–58.
 • Nilsen, Sven (2008). Vurdering av retningslinjer for den spesialpedagogiske tiltakskjeden. In Buli-Holmberg, Jorun (Eds.), Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning. Institutt for spesialpedagogikk. p. 48–53.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring ved starten av Kunnskapsløftet. En forundersøkelse med fokus på læreplanarbeid, lærerrollen og skolelederrollen. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 73(6), p. 42–52.
 • Nilsen, Sven (2004). Spesialundervisning i grunnskolen som ledd i tilpasset opplæring, Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-23176-0. p. 437–456.
 • Nilsen, Sven (2002). Spesialundervisning i grunnskolen - perspektiver, prinsipper og dilemmaer. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk (2. reviderte utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-19906-9. p. 418–435.
 • Nilsen, Sven (2001). Spesialundervisning i grunnskolen - perspektiver, prinsipper og dilemmaer. In Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Ed.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-19906-9. p. 418–435.
 • Holmberg, Jorun Buli; Nilsen, Sven & Rognhaug, Berit (1999). Utdanningsreformene og utdanningspolitiske retningslinjer, Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport. Institutt for spesialpedagogikk. ISSN 82-90363-64-8. p. 21–53.
 • Nilsen, Sven (1999). Individuelle opplæringsplaner - redskap for kvalitet i spesialpedagogisk arbeid? Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport. Institutt for spesialpedagogikk. ISSN 82-90363-64-8. p. 97–112.
 • Nilsen, Sven; Holmberg, Jorun Buli & Rognhaug, Berit (1999). Utdanningsreformene og utdanningspolitiske retningslinjer, Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport. Institutt for spesialpedagogikk. ISSN 82-90363-64-8. p. 21–53.
 • Nilsen, Sven (1999). Individuelle opplæringsplaner i grunnskolen. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. p. 111–119.
 • Nilsen, Sven (1999). Individuelle opplæringsplaner i grunnskolen. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 64(5), p. 3–11.
 • Nilsen, Sven (1997). Læreplaner, tilpasning og kvalitet i opplæringen. In Haga, Sigurd (Eds.), Vilkår for eit verdig liv. Edvard Befring 60 år. Den 3. vei. Skedsmo videregående skole. p. 93–110.

View all works in Cristin

 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2022). Tidlig innsats – i en skole for alle? Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202762452. 352 p.
 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2021). De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen (LK20) - Om det som var, det som er og det som ennå ikke er til. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205542884. 288 p.
 • Nilsen, Sven (2017). Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02776-0. 288 p.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41899-1. 169 p.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2014). Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISBN 978-87-7955-924-0. 253 p.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012). Tidlig innsats - bedre læring for alle? Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202360931. 165 p.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205411609. 232 p.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01582-8. 201 p.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2008). Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205380431. 246 p.
 • Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (2008). Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38043-1. 246 p.
 • Nilsen, Sven (2003). Spesialundervisning i grunnskolen - fra særtiltak til nærtiltak. Noen sentrale utviklingstrekk. Artikkelsamling 1995-1997. Institutt for spesialpedagogikk, UV, UiO. 50 p.
 • Nilsen, Sven (2003). Individuelle opplæringsplaner og individuell tilpasning. Artikkelsamling 1994-1999. Institutt for spesialpedagogikk, UV, UiO. 81 p.

View all works in Cristin

 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2021). Forslag til ny opplæringslov - til det bedre? Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 86(2), p. 4–9.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils with Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures .
 • Nilsen, Sven (2019). Lærernes kompetanse og elevenes læring i et inkluderende læringsmiljø. In Olsen, Mirjam Harkestad & Skogen, Kjell (Ed.), Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59812-9. p. 62–93.
 • Dalen, Monica; Nilsen, Sven & Tangen, Reidun Synnøve (2018). Den dårligste løsningen. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 22–22.
 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2018). Det uferdige? - Om et uferdig praksisfelt og en uferdig innstilling fra en ekspertgruppe. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 83(5), p. 4–11.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2018). Refleksjon mellom lærere kan øke elevers sjanse for å inkluderes i skolen. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Nilsen, Sven (2017). Høringsuttalelse fra ISP. Høringsuttalelse om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Overordnet del - verdier og prinsipper. Notat datert 1. juni 2017.
 • Nilsen, Sven (2017). Presentasjon fra ISP. Notat: Hvordan vi ser på dagens situasjon og utfordringsbildet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Noen momenter. (Notat med kildehenvisninger og utfyllende momenter (58 fotnoter) ble senere utarbeidet og ettersendt (datert 06.06. 2017).).
 • Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven; Bahus, Marianne Klungland; Welstad, Trond-Erik & Breilid, Nils (2017). Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig? Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2015). Tilpasset opplæring, tidlig innsats og lærersamarbeid. In Høihilder, Eli Kari & Gulbrandsen, Ole Alexander (Ed.), Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205487871. p. 164–180.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012). Tidlig innsats og framtidige utfordringer for norsk skole.
 • Nilsen, Sven (2011). Lærerarbeid i samspillet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). Lærerarbeid for tilpasset opplæring - utfordringer og dilemmaer.
 • Nilsen, Sven (2010). Jonasprisen 2010 til leser søker bok! Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 74(9), p. 55–57.
 • Nilsen, Sven (2008). En pionerinnsats i norsk spesialpedagogikk. Tildeling av Jonasprisen 2008 til Johan Sæbø. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 73(09), p. 44–48.
 • Nilsen, Sven (2008). Tilpasset opplæring for alle - spesialundervisning for hvem?
 • Nilsen, Sven (2008). Evaluering av den spesialpedagogiske tiltakskjeden - resultater og vurderinger.
 • Nilsen, Sven (2007). Tildelingen av Jonasprisen for 2007. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 72(08), p. 20–21.
 • Nilsen, Sven (2005). IOP i praksis. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 70(3), p. 51–53.
 • Nilsen, Sven (2002). Frafallsstudie - TPO-studiet i Telemark. Intern rapport.
 • Nilsen, Sven (2002). Studentenes erfaringer etter avsluttet TPO-studium. Intern rapport.
 • Nilsen, Sven (2001). Evaluering av TPO-studiet - opplegg og foreløpige resultater.
 • Nilsen, Sven (2005). Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet. SPED2010. Individuelle opplæringsplaner og individuell tilpasning. Unipub forlag.
 • Nilsen, Sven (2004). Spesialundervisning som ledd i tilpasset opplæring. Notat til Utdannings- og forskningsdepartementet. Institutt for spesialpedagogikk, UiO.
 • Nilsen, Sven (2004). Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet. SPED2000. Kopisamling. Unipub forlag.
 • Nilsen, Sven (2003). Kvaliteten på videreutdanningsstudiet i tilpasset opplæring. Opplegg for forskningsbasert evaluering: problemstillinger, referanseramme og metodisk tilnærming. En preliminær rapport. Delrapport nr. 2. Institutt for spesialpedagogikk, UiO. ISSN 82-8075-011-8.
 • Nilsen, Sven (2003). Studiekvalitet - studentenes forventninger og erfaringer. En forskningsbasert evaluering av videreutdanningsstudiet i tilpasset opplæring. Delrapport nr. 3. Institutt for spesialpedagogikk, UiO. ISSN 82-8075-012-6.
 • Nilsen, Sven (2002). Intensjoner og retningslinjer for videreutdanningsstudiet i tilpasset opplæring. En kildeanalytisk studie basert på studieplan og studieveiledning. (Delrapport nr. 1). Institutt for spesialpedagogikk, UiO. ISSN 82-8075-002-9.
 • Nilsen, Sven (2001). TPO-studiet - evaluering ved studiestart. En oppsummering av resultater fra evalueringsskjema 1. Intern rapport.

View all works in Cristin

Published Jan. 2, 2018 10:01 AM - Last modified Feb. 27, 2018 11:47 AM