Steinar Theie

Image of Steinar Theie
Phone +47 22858058
Mobile phone +47 90841167
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 Oslo
Postal address Postboks 1084 Blindern 0317 Oslo
Other affiliations Faculty of Social Sciences

Academic interests

 • Children's development
 • Inclusion of children with spesial needs, nationally and internationally
 • International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
 • Research methods

Teaching

Cooperation

Member of the research group Inclusion and diversity - from a special education perspective

Publications

Dalen, Monica; Theie, Steinar.
Internationally Adopted Children from Non-European Countries: General Development during the First Two Years in the Adoptive Family. Scientific World Journal 2012

Sørensen, Peer Møller; Theie, Steinar; Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils.
Ungdomsskoleelevers vurdering av nytten og kvaliteten på planlagte elevsamtaler, med fokus på elever i risiko. Spesialpedagogikk 2011 (1) s. 74-86

Theie, Steinar; Andreassen, Anne Berit.
ICF brukt i utredning av dysleksi :. Norsk tidsskrift for logopedi 2010 ;Volum 56.(3) s. 5-13

Theie, Steinar; Ericson, Pål.
ICF brukt i utredning av stemmevansker. Norsk tidsskrift for logopedi 2010 ;Volum 56.(2) s. 28-37

Theie, Steinar; Qvenild, Eli.
ICF brukt i utredning av afasi.. Norsk tidsskrift for logopedi 2010 ;Volum 56.(4) s. 10-18

Theie, Steinar.
ICF i spesialpedagogisk rapportering hvor anvendelig er ICF som klassifikasjons og rapporteringssystem for afasi, stemmevansker og dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi 2009 ;Volum 55.(4) s. 12-19

Theie, Steinar.
ICF i speisialpedagogisk arbeid - eksemplifisert gjennom det logopediske fagområdet.. Norsk tidsskrift for logopedi 2008 ;Volum 54.(2) s. 5-12

Theie, Steinar.
The relationship between self-esteem and problem behaviour, social and academic competence. Annual Meeting 2007; 2007-04-09 - 2007-04-13

Theie, Steinar.
Inclusion in Russia, experiences and challenges from an ongoing innovation project in Archangelsk. Towards Full Citizenship; 2004-06-15 - 2004-06-17
UiO

Theie, Steinar; Kozhevnikova, Elena V..
Some experiences and results of the project: Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region. Towards Full Citizenship; 2004-06-15 - 2004-06-17

Theie, Steinar.
Program for handikapphistorie, Institutt for spesialpedagogikk. I: Etikk, genetikk og spesialpedagogikk. : Unipub, Oslo 1999 ISBN 82-7477-023-4.

Skogen, Kjell; Theie, Steinar.
Paraplyprosjektet som læringsarena for forskere.. I: Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport. : Institutt for spesialpedagogikk 1999 ISBN 82-90363-64-8.

Befring, Edvard; Sørensen, Peer Møller; Theie, Steinar.
Ulovlig skolefravær. Empirisk analyse av fravær uten gyldig grunn i Oslo-skolens 7.-, 8.- og 9.-klasser. : Statens spesiallærerhøgskole 1990 114 s.

Befring, Edvard; Sørensen, Peer Møller; Theie, Steinar.
Ulovlig fravær i Oslo-skolen. Rapport I fra samarbeidsprosjekt mellom skolesjefen i Olso og Statens Spesiallærerhøgskole om ulovlig fravær i grunnskolen. : Statens spesiallærerhøgskole 1988 73 s.

 • Miller, Laurie C.; Canzi, Elena; Ranieri, Sonia; Ferrari, Laura; Román, Maite & Cáceres, Isabel [Show all 12 contributors for this article] (2022). Special needs of internationally adopted adolescents in 4 European receiving countries: Relation to mothers’ adoption satisfaction. Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409. 137. doi: 10.1016/j.childyouth.2022.106471.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2020). Academic performance and school adjustment of internationally adopted children in Norway, The Routledge Handbook of Adoption. Routledge. ISSN 9781138362505. p. 395–406.
 • Dalen, Monica; Theie, Steinar & Rygvold, Anne-Lise (2020). School adjustment of internationally adopted children in primary school: A mother and teacher approach. Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409. doi: 10.1016/j.childyouth.2019.104737. Full text in Research Archive
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2019). Academic Achievement Among Adopted and Nonadopted Children in Early School Years. Adoption Quarterly. ISSN 1092-6755. 22(3), p. 199–218. doi: 10.1080/10926755.2019.1627448.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2017). Utenlandsadopterte - en del av mangfoldet i barnehage og skole. In Nilsen, Sven (Eds.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. p. 241–265.
 • Theie, Steinar (2017). Elev-lærer-samtaler som læringsarena. In Nilsen, Sven (Eds.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. p. 115–134.
 • Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2016). Internationally Adopted Children's Reading Comprehension in Second Grade. Adoption Quarterly. ISSN 1092-6755. 19(3), p. 166–187. doi: 10.1080/10926755.2016.1182954.
 • Morken, Ivar & Theie, Steinar (2015). Skolebytte ved overgangen til ungdomsskolen. Hvilke faktorer legger foreldre i Groruddalen vekt på ved valg av skole? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 15–27.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2014). Similarities and Differences Between Internationally Adopted and Nonadopted Children in Their Toddler Years: Outcomes From a Longitudinal Study. American Journal of Orthopsychiatry. ISSN 0002-9432. 84(4), p. 397–408. doi: 10.1037/ort0000010.
 • Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2014). Elevsamtalen i videregående skole - hvordan husker elever dem i ettertid? Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 49(2), p. 25–37.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). Internationally Adopted Children from Non-European Countries: General Development during the First Two Years in the Adoptive Family. Scientific World Journal. ISSN 1537-744X. doi: 10.1100/2012/375436.
 • Sørensen, Peer Møller; Theie, Steinar; Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2011). Ungdomsskoleelevers vurdering av nytten og kvaliteten på planlagte elevsamtaler, med fokus på elever i risiko. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. p. 74–86.
 • Theie, Steinar & Qvenild, Eli (2010). ICF brukt i utredning av afasi. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 56(4), p. 10–18. Full text in Research Archive
 • Theie, Steinar & Ericson, Pål (2010). ICF brukt i utredning av stemmevansker. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 56(2), p. 28–37. Full text in Research Archive
 • Theie, Steinar & Andreassen, Anne Berit (2010). ICF brukt i utredning av dysleksi :. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 56(3), p. 5–13. Full text in Research Archive
 • Theie, Steinar (2009). ICF i spesialpedagogisk rapportering hvor anvendelig er ICF som klassifikasjons og rapporteringssystem for afasi, stemmevansker og dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 55(4), p. 12–19. Full text in Research Archive
 • Theie, Steinar (2008). ICF i speisialpedagogisk arbeid - eksemplifisert gjennom det logopediske fagområdet. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 54(2), p. 5–12. Full text in Research Archive
 • Skogen, Kjell & Theie, Steinar (1999). Paraplyprosjektet som læringsarena for forskere, Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport. Institutt for spesialpedagogikk. ISSN 82-90363-64-8.
 • Theie, Steinar (1999). Program for handikapphistorie, Institutt for spesialpedagogikk. In Simonsen, Eva & Kirkebæk, Birgit (Ed.), Etikk, genetikk og spesialpedagogikk. Unipub, Oslo. ISSN 82-7477-023-4.

View all works in Cristin

 • Gjertsen, Jostein; Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2018). Om adopterte barn. [Radio]. Oslo.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2018). Utenlandsadopsjon - en vellykket intervensjon for barn i risiko.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2016). Academic performance among adopted and non-adopted first graders: differences and similarities.
 • Theie, Steinar & Dalen, Monica (2016). Do behaviour skills among adopted forst graders influence on school motivation, language skills and social relations?
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). General Development, Temperamental Characteristics and Behavioral Problems in Adopted Children from Non-Eastern Countries during the First Two Years in Their New Families in Norway. European psychiatry. ISSN 0924-9338. 27.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). Motor development, temperamental characteristics, and behavior problems among international adopted children from Non-Eastern European countries during the first two years in their new families - results from a longitudinal study in Norway.
 • Lassen, Liv Margarete; Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils; Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2011). Nordisk nettverk for spesialpedagogisk forskning - ISP/DPU/Högskolan i Malmö.
 • Theie, Steinar (2009). Inclusion: basic concepts and understanding, rights and conventions and a theoretical perspecive.
 • Theie, Steinar (2008). ICF i spesialpedagogisk arbeid - arbeid med ICF i Norge.
 • Wormnæs, Siri & Theie, Steinar (2007). ICF i spesialpedagogisk rapportering. Noen foreløpige resultater.
 • Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2007). Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NUD*IST.
 • Theie, Steinar (2007). The relationship between self-esteem and problem behaviour, social and academic competence. Full text in Research Archive
 • Theie, Steinar (2006). Forholdet mellom selvoppfatning og psykososiale vansker.
 • Theie, Steinar (2005). Utfordringer i samarbeidet mellom ISP og StatPed/kompetansesentra.
 • Theie, Steinar (2005). Inkludering - kvalitet og kvantitet.
 • Theie, Steinar (2005). Barriers in implementing project in Russia (based on experinces from the project:Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region).
 • Theie, Steinar (2005). Experiences and barriers in implementing new knowlegde and methodology in Russia.
 • Theie, Steinar (2005). Results of the evaluation of the project: Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region.
 • Theie, Steinar & Kozhevnikova, Elena V. (2004). Some experiences and results of the project:�Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region�.
 • Theie, Steinar (2004). Inclusion in Russia � experiences and challenges from an ongoing innovation project in Archangelsk.
 • Theie, Steinar (2004). Inclusion in Russia � experiences and challenges from an ongoing innovation project in Archangelsk.
 • Theie, Steinar (2004). Special Needs Education in Norway. Some main perspectives and some challenges.
 • Theie, Steinar (2003). The importance of Individual Plans for Habilitation (IPH) and connection to Individual Education Plans (IEP).
 • Theie, Steinar (2003). Conference in Archangelsk (Russia): 1-5.9.2003: "Towards inclusion". Del av prosjektet: "Implementing decentralised community-based services for families and children with special needs. An innovation and competence-building program in the region of Archangelsk".
 • Theie, Steinar (2003). �Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region�.Plan for documentation and evaluation in 2003 and the beginning of 2004.
 • Theie, Steinar (2003). �Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region�.Plan for competence building in 2003 and spring 2004.
 • Theie, Steinar (2002). Project plan: Implementing decentralised community-based services for families and children with special needs. An innovation and competence-building program in the region of Archangelsk.
 • Theie, Steinar (1996). Institutt for spesialpedagogikk - et institutt i forandring og utvikling. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Theie, Steinar (2004). Lov om behandling av personopplysninger - noen etiske overveielser i spesialpedagogisk forskning. Institutt for Spesialpedagogikk.
 • Theie, Steinar & Tangen, Reidun (2003). Kvalitativ analyse og bruk av NUD*IST. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Theie, Steinar (1999). Lærervurderinger. Faktoranalyser og reliabilitetsanalyser. Data fra lærere i Telemark fylke. Prosjekt skolevurdering. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Theie, Steinar (1999). Læreres vurdering av elever. Faktoranalyser og reliabilitetsanalyser. Data fra klassestyrere i Telemark fylke. Prosjekt skolevurdering. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Theie, Steinar (1999). Elevvurderinger. Faktoranalyser og reliabilitetsanalyser. Data fra elever i Telemark fylke. Prosjekt skolevurdering. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Theie, Steinar (1999). Foreldrevurderinger. Faktoranalyser og reliabilitetsanalyser. Data fra foreldre i Telemark fylke. Prosjekt skolevurdering. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Theie, Steinar (1996). Prosjekt skolevurdering. Instrumentsamling og informasjon til skoler, elever og foreldre. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Theie, Steinar (1994). Prosjekt skolevurdering. Instrumentsamling. Moss. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Befring, Edvard; Sørensen, Peer Møller & Theie, Steinar (1990). Ulovlig skolefravær. Empirisk analyse av fravær uten gyldig grunn i Oslo-skolens 7.-, 8.- og 9.-klasser. Statens spesiallærerhøgskole.
 • Befring, Edvard; Sørensen, Peer Møller & Theie, Steinar (1988). Ulovlig fravær i Oslo-skolen. Rapport I fra samarbeidsprosjekt mellom skolesjefen i Olso og Statens Spesiallærerhøgskole om ulovlig fravær i grunnskolen. Statens spesiallærerhøgskole.
 • Theie, Steinar (1986). "Miljø og ledelse i skolen" (MOLIS) En analyse og empirisk drøfting med spesiell vekt på kommunikasjon og konfliktarbeid. Statens Spesiallærerhøgskole.

View all works in Cristin

Published Aug. 30, 2010 10:02 AM - Last modified Oct. 1, 2021 8:31 AM