Participants in Standardisering av språk-, lese-, matematikk- og utøvende funksjonstester for barn i Norge (teSTand)

Name Phone E-mail Tags
Vasiliki Diamanti Associate Professor/Head of Oslo SpesialPedagogikk- og LæringsLab (Oslo SPeLL) +47-22856624 +47 98073138 (mob) vasiliki.diamanti@isp.uio.no
Anders Lunde Head Engineer +47 22858132 anders.lunde@isp.uio.no
Athanasios Protopapas Professor +47 22857705 athanasios.protopapas@isp.uio.no
Henrik Daae Zachrisson Professor +47 22858066 h.d.zachrisson@isp.uio.no Econometrics, Longitudinal Modeling, Early Childhood Education and Care, Developmental Psychology
Kristine Stadskleiv Associate Professor +47 22856730 kristine.stadskleiv@isp.uio.no