Ny forskning taler for språkstimulering i barnehagen

De flinkeste fireåringene kan tre ganger så mange ord som de svakeste. Og forskjellene endres ikke når barna blir større. – Barn med svake språkferdigheter  tar ikke igjen manglende kunnskap på egen hånd, sier forsker Monica Melby-Lervåg.  

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– Vi har fulgt 219 barn fra barnehage til skolealder, og i denne perioden skjer det ingen endring i forhold til hvilke barn som har det største eller laveste ordforrådet. Forskjellene som etableres i førskolealder, viser en sterk tendens til å vedvare utover i skolealder, sier Melby-Lervåg.

Internasjonal oppmerksomhet

Sammen med forskerkolleger ved Utdanningsvitenskapelig fakultet, står hun bak språkstudien som har fått solid internasjonal oppmerksomhet.

Betydning for senere skolegang

Melby-Lervåg mener forskningsresultatene bør få stor betydning for kartlegging og tiltak for å fremme språkutvikling i førskolealder.

– Ordforråd og begrepsforståelse er avgjørende for hvordan barnet presterer i de fleste teoretiske skolefag. Derfor kan forskjellene som etableres i førskolealder få stor betydning for hvilket læringsutbytte barnet får fra fremtidig skolegang.

Effekt av tiltak

Studien viser altså at de med dårlig ordforråd ikke greier å ta igjen de med et godt ordforråd i barnehageårene. - Barn med et godt ordforråd vil også utvikle sitt ordforråd i et høyt tempo i barnehagealder, og de med dårlig ordforråd greier ikke å ta igjen det forspranget disse barna har ved fireårsalder.

– For barn med et svakere ordforråd vil det være behov for aktiv språkstimulering. Tidligere forskning viser god effekt av slike tiltak. Før en iverksetter tiltak er det imidlertid viktig å gjennomføre en pålitelig kartlegging av barna, sier Melby-Lervåg.

Større forskjeller blant tospråklige

I den norske studien følges 219 barn fra barnehagealder til skolealder. Alle barna er enspråklige og har norsk som morsmål

– Fra studier av tospråklige barn, vet vi at forskjellene mellom disse barna er enda større, sier Melby-Lervåg.

Publisert 27. feb. 2013 07:24 - Sist endret 18. feb. 2019 12:46