Skal teste app i språkopplæring

Forskere fra Institutt for spesialpedagogikk er på jakt etter alle barn med Down syndrom som blir 6 år i 2016.

Illustrasjonsfoto.colourbox.

Gjennom et internasjonalt prosjekt skal forskerne undersøke om barn med Down syndrom blir flinkere i språk dersom de bruker en spesialutviklet app.

Språk gir muligheter

Språkferdigheter påvirker mulighetene våre for læring, utvikling og et godt sosialt liv. Språket påvirker også mulighetene våre til å foreta egne valg og leve det livet vi ønsker.
- Fordi språk er så viktig, forsker vi på språkutviklingen hos barn og unge med Down syndrom. Målet er å gi denne gruppa så gode undervisningsopplegg, og dermed så gode livsmuligheter som mulig, sier forsker Kari-Anne Bottegaard Næss.

Første av sitt slag

Bottegaard Næss har tidligere gjennomført et forskningsprosjekt der hun fulgte 43 barn med Down syndrom over flere år. Hun sammenlignet disse barnas språkutvikling med utviklingen hos en gruppe typisk utviklede barn. Studien viste blant annet at barn med Down syndrom har relativt god ordforståelse, men at de ikke er like gode i grammatikk og har større problemer med å uttrykke seg enn typisk utviklede barn. Omfanget og varigheten av denne studien gjør den unik i internasjonal sammenheng.

Styrke ordforrådet

Studien viste også at barnas ordforståelse og evne til å snakke spilte en avgjørende rolle for videre språk- og leseutvikling.
- Språkutviklingen i de første skoleårene har stor betydning for inkludering, og suksess i utdanning og arbeidsliv senere. Derfor er det behov for effektive tiltak så tidlig som mulig i skoleløpet, sier Bottegaard Næss.

App på vei

Og med denne nye kunnskapen har forskerne fått finansiering fra Norges Forskningsråd til å utvikle en språkapp, som skal styrke språkopplæringen for barn med Down syndrom.

- En app gjør det mulig å fremstille situasjoner på en veldig reell måte fordi den tekniske løsningen inkluderer bevegelser, lyd og interaksjon. Dessuten er dette et mobilt verktøy som barna kan ta med seg hvor som helst. En iPad kan også berøres av flere barnehender samtidig, noe som gir rom for læring sammen med jevnaldrende, forklarer Bottegaard Næss.

Les mer om denne saken i Uniforum

Publisert 24. apr. 2015 11:15 - Sist endret 29. apr. 2015 11:01