2013

Tidligere

Tid og sted: 20. des. 2013 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Ann-Cathrin Faldet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 20. desember 2013.

Avhandlingens tittel er:

Jenter som utøver vold. En empirisk studie av jenters erfaringer med gjenaktivitet, familieliv og skolegang.

Tid og sted: 18. des. 2013 13:00, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Hilde Hofslundsengens prosjekt har tittelen Tidlig skriving i barnehagen - om 4-åringers skrivekompetanse.

Tid og sted: 29. okt. 2013 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Randi Myklebust Sølvik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 29. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium.

Tid og sted: 11. okt. 2013 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Ann Elise Kristoffersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 11. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn.

Tid og sted: 4. okt. 2013 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Kristin Vonheim vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 4. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Tidlig samspill i familier med utenlandsadopterte barn. En observasjonsstudie av foreldre-barn samspill når adoptivbarna er to og tre år.

Tid og sted: 2. okt. 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Eria Paul Njuki og Rita Christine Nakitende vil forsvare sin felles avhandling for graden ph.d.

onsdag 2. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

The effect of training teachers in phonemic awareness and letter-sound knowledge on children's reading compentencies: A Ugandan urban context.

Tid og sted: 4. sep. 2013 12:1515:00, Rom U29, Helga Engs hus

Methodological challenges and opportunities using videotaped observations of relationship

Tid og sted: 22. mars 2013 09:1511:00, Rom 232, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Ingeborg C. S. Holtens prosjekt har tittelen Barnehagen som tidlig innsats før skolestart - makt- og kunnskapsstrategier i policy dokumenter relatert til overgangen mellom barnehage og skole.

Tid og sted: 18. mars 2013 14:1516:00, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Kjersti Roland Holmes prosjekt har tittelen Kommunikasjon og talespråkutvikling hos barn med cochleaimplantat.

Tid og sted: 7. mars 2013 10:1512:00, Rom 232, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Lill-Johanne Eilertsens prosjekt har tittelen Kommunikasjon hos hørselshemmede barn med tilleggsvansker: Dialogen som arena for meningsdanning.

Tid og sted: 13. feb. 2013 12:1516:00, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Stackus Okwaput vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 13. februar 2013.

Avhandlingens tittel er:

Teacher Training for Inclusion of Children with Special Needs. Towards Achieving Communicative Interaction in Education in Uganda.

Tid og sted: 1. feb. 2013 10:1514:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Philip Anders Dammen vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

fredag 1. februar 2013.

Avhandlingens tittel er:

En undersøkelse av psykisk plage og psykisk endring med utgangspunkt i enkelte endringsprosesser. Et bidrag i utvikling av en vitenskapelig tilnærming til endring av psykisk forankrede plager og lidelser. En studie gjennomført med et kombinert design.

Tid og sted: 29. jan. 2013 12:1514:00, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Marianne Klems prosjekt har tittelen Delayed Language Development and SLI (Specific Language Impairment) in Preschool Children.