Midtveisevaluering for Lill-Johanne Eilertsen

Doktorgradskandidat Lill-Johanne Eilertsens prosjekt har tittelen Kommunikasjon hos hørselshemmede barn med tilleggsvansker: Dialogen som arena for meningsdanning.

Midtveisevalueringen er del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

Kommentator: Førsteamanuensis Liv Gjems (Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Vestfold)

Veiledere: Reidun Tangen (ISP, UiO) og Ona Bø Wie (ISP, UiO)

Publisert 9. jan. 2013 09:26 - Sist endret 9. jan. 2013 09:33