Midtveisevaluering for Hilde Hofslundsengen

Doktorgradskandidat Hilde Hofslundsengens prosjekt har tittelen Tidlig skriving i barnehagen - om 4-åringers skrivekompetanse.

Midtveisevalueringen er del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

Kommentator: Professor Øistein Anmarksrud (ISP, UiO)

Hovedveileder: Professor Bente Hagtvet (ISP, UiO)
Medveileder: Professor Jan Eric Gustaffson (Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik/UV, UiO)

Midtveisevalueringen vil foregå på norsk.

Publisert 14. okt. 2013 12:00