Midtveisevaluering for Ingeborg C. S. Holten

Doktorgradskandidat Ingeborg C. S. Holtens prosjekt har tittelen Barnehagen som tidlig innsats før skolestart - makt- og kunnskapsstrategier i policy dokumenter relatert til overgangen mellom barnehage og skole.

Midtveisevalueringen er del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

Kommentator: Førsteamanuensis Elisabeth Bjørnestad (Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus)

Hovedveileder: Professor Sidsel Germeten (Høgskolen i Finnmark)
Medveileder: Førsteamanuensis Berit H. Johnsen (ISP, UiO)

Publisert 9. jan. 2013 09:32 - Sist endret 8. mars 2013 07:44