Midtveisevaluering: Marianne Klem

Doktorgradskandidat Marianne Klems prosjekt har tittelen Delayed Language Development and SLI (Specific Language Impairment) in Preschool Children.

Midtveisevalueringen er del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

Kommentator: Ernst Ottem (Seniorrådgiver, Bredtvet kompetansesenter)

Hovedveileder: Professor Bente Hagtvet (ISP, UiO).
Medveileder: Professor Charles Hulme (ISP, UiO).

Midtveisevalueringen vil foregå på norsk.

Publisert 9. jan. 2013 08:49 - Sist endret 9. jan. 2013 08:53