Midtveisevaluering for Kjersti Roland Holme

Doktorgradskandidat Kjersti Roland Holmes prosjekt har tittelen Kommunikasjon og talespråkutvikling hos barn med cochleaimplantat.

Midtveisevalueringen er del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

Kommentator: Professor emeritus Astri Heen Wold (Psykologisk institutt, UiO)

Hovedveileder: Professor Ona Bø Wie (ISP, UiO)
Medveileder: Professor Bente Hagtvet (ISP, UiO)

Midtveisevalueringen vil foregå på norsk.

 

Publisert 6. feb. 2013 07:24