Seminar med Margaret Owen

Methodological challenges and opportunities using videotaped observations of relationship

Seminaret er rettet mot ph.d.-kandidater, men andre interesserte kan også delta.

Påmelding til Camilla Rake innen 31. august.

Litteratur

Om Magaret Owen

Margaret Owen er professor ved University of Texas at Dallas, der hun også er leder for Center for Children and Families. I tillegg er hun professor II ved UV.

Owens forskning har vært knyttet til barns utvikling med et spesielt fokus mot forhold som påvirker barns personlighetsutvikling. Hennes forskning har bidratt til økt forståelse for betydningen av både familiens og barnehagens plass i barns tidlige utvikling. Hun har spesielt satt fokus på betydningen av et sensitivt foreldre/barn-samspill i barnets tidlige liv for utvikling av trygg tilknytning og god personlighetsutvikling.

 

Publisert 21. aug. 2013 13:20 - Sist endret 28. aug. 2013 11:27