Åpen forelesning: Auditiv deprivasjon

Institutt for spesialpedagogikk inviterer til en åpen forelesning med professor Ruth Litovsky.

Hva betyr fravær av auditiv stimulering for vår evne til å utvikle talespråk? Auditiv deprivasjon er en tilstand som oppstår hos personer som er hørselshemmet, der evne til å tolke tale påvirkes på grunn av manglende stimulering. Langvarig mangel på stimulering av auditiv cortex fører til at en mister evnen til å forstå tale. Om du ikke hører ordene vil du til slutt mister evnen til å forstå ordene når du hører dem.

Om Ruth Litovsky

Ruth Litovski er professor ved University of Wisconsin og professor II ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresse er knyttet til hørsel språk og kommunikasjon, audiopedagogikk. Hun fokuserer på evnen hos mennesker til å fungere i komplekse auditive miljøer - hvordan vi faktisk kan høre i støyende omgivelser, hvordan vi kan lokalisere lyd og hvordan personer med cochlea implantat kan fungere under disse betingelsene.

 

 

Publisert 12. sep. 2014 08:57 - Sist endret 7. okt. 2014 10:53