Midtveisevaluering for Ellen I. Brinchmann

Doktorgradskandidat Ellen I. Brinchmanns prosjekt har arbeidstittelen Ameliorating reading difficulties: Effects of a multi-component intervention.

Midtveisevalueringen er del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

Kommentator: Professor Vibeke Grøver (IPED, UiO)

Hovedveileder: Professor Solveig-Alma Halaas Lyster (ISP, UiO)
Medveileder: Professor Monica Melby-Lervåg (ISP, UiO)

Midtveisevalueringen vil foregå på norsk.

Publisert 19. mai 2014 11:12 - Sist endret 10. juni 2014 12:45