Midtveisevaluering for Astrid Gillespie

Doktorgradskandidat Astrid Gillespies prosjekt har arbeidstittelen Samarbeid om tilpasning av ordinær undervisning for elever med spesialundervisning.

Midtveisevalueringen er del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

Kommentator: Forsker Guri Nortvedt (ILS, UiO)

Hovedveileder: Professor Sven Nilsen (ISP, UiO)
Medveileder: Professor Monica Dalen (ISP, UiO)

Midtveisevalueringen vil foregå på norsk.

Publisert 19. mai 2014 12:13 - Sist endret 19. mai 2014 12:13