Midtveisevaluering for Jana Kruse

Doktorgradskandidat Jana Kruses prosjekt har tittelen Communication between children with delayed language development and their (pre-)school-teachers and peers.

Midtveisevalueringen er del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

Kommentator: Professor Bodil Olaussen (IPED, UiO)

Hovedveileder: Professor Bente Hagtvet (ISP, UiO)
Medveileder: Professor Margaret Owen (University of Texas at Dallas/UV, UiO)

Midtveisevalueringen vil foregå på norsk.

Publisert 10. jan. 2014 07:47 - Sist endret 11. mars 2014 13:31