Midtveisevaluering for Silje Systad

Doktorgradskandidat Silje Systad prosjekt har arbeidstittelen Language skills in children with nocturnal epileptiform activity.

Midtveisevalueringen er del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

Kommentator: Professor Maggie Snowling (University of Oxford)

Hovedveileder: Professor Solveig-Alma Halaas Lyster (ISP, UiO)
Medveileder: Overlege, dr. med. Marit Bjørnvold (Spesialsykehuset for epilepsi - SSE)

Midtveisevalueringen vil foregå på engelsk.

Publisert 6. aug. 2014 09:46 - Sist endret 27. aug. 2014 07:59