Forskningsarrangementer - Side 4

Tid og sted: 25. apr. 2012 13:00 - 17:00, Aud 2, Helga Engs hus

I forbindelse med at amanuensis Erling Kokkersvold går av med pensjon inviterer Institutt for spesialpedagogikk til seminar :

“Utenfor allfarvei - hjelpere i møte med utsatte grupper”