Studentartikler

To-åring som språktestes. Foto.
Publisert 7. sep. 2021 15:11

Forskarar har undersøkt to kartleggingsinstrument som blir nytta i Noreg, for å identifisere språkforstyrringar hos barn i skulealder.  Berre den eine gjev eit presist svar.

man som tar seg til øret og ser ut å ha vondt
Publisert 28. juli 2020 21:28

Forskere har kvalitetsvurdert et skjema som fagpersoner på hørsel kan bruke for å avdekke pasienters opplevelse av øresus.  – Dette skjemaet får tommel opp av oss, og gir en pekepinn på hva pasienten trenger hjelp med for at plagene skal reduseres.