Forskergrupper

Forskergruppene består av ansatte med felles faglige interesser. Gruppene kan være satt sammen på tvers av instituttene ved UV-fakultetet. Gruppemedlemmene samarbeider om forskning og publisering, arrangerer seminarer, konferanser og er aktive i veiledning av master- og Ph.D-studenter.

Samarbeid i en forskergruppe (illustrasjonsfoto: Shane Colvin / UiO)

Forskergrupper med tilhørighet til Det utdanningsvitenskapelige fakultet:

Nettsiden er under arbeid.

 

 

Publisert 9. sep. 2010 13:01 - Sist endret 16. okt. 2018 10:17