Deltakere i Mangfold og inkludering i spesialpedagogisk perspektiv (MISP)

Navn Telefon E-post Emneord
Jorun Buli-Holmberg Førsteamanuensis +47 22858069 +47 48119059 (mob) jorun.buli-holmberg@isp.uio.no Spesialpedagogikk
Ivar Morken Førsteamanuensis +47 22858123 ivar.morken@isp.uio.no Kultur, Migrasjon, Sosialisering, Funksjonshemning, Normalitet, Avvik, Skolebytte
Berit H. Johnsen Emeritus +47-22858076 berit.johnsen@isp.uio.no Utdanningshistorie, Tilpasset og inkluderende opplæring, Psykososial teori, Komparative og internasjonal forskning, Didaktikk.
Hanne Marie Høybråten Sigstad Førsteamanuensis +47 22858127 h.m.h.sigstad@isp.uio.no Adferdsrelaterte lærevansker, Habilitering og rehabilitering, Spesialpedagogikk, Tilpasset og inkluderende opplæring, Utviklingshemning, Sjeldne funksjonshemninger, Mestring og livskvalitet hos utsatte grupper.
Steinar Theie Førsteamanuensis +47 22858058 +47 90841167 (mob) steinar.theie@isp.uio.no
Veerle Garrels veerle.garrels@isp.uio.no
Gøril Moljord Student +47 22845631 goril.moljord@isp.uio.no
Monica Dalen Professor emeritus +47-91514318 (mob) monica.dalen@isp.uio.no Adferdsrelaterte lærevansker, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Spesialpedagogikk, Tilpasset og inkluderende opplæring, Utviklingsforskning, Internasjonale adopsjoner
Liv Margarete Lassen Professor emeritus +47 22858059 l.m.lassen@isp.uio.no Rådgivning, Foreldresamarbeid, Mestring, Kompetanseutvikling, Barn i risiko, Resiliens
Sven Nilsen Professor emeritus +47 22858066 sven.nilsen@isp.uio.no Spesialundervisning, Tilpasset og inkluderende opplæring, Læreplanstudier, Utdanningsreformer, Individuelle opplæringsplaner, Evalueringsforskning, Mobbing, Uro i Skolen
Anne-Lise Rygvold +47 22858078 a.l.rygvold@isp.uio.no Logopedi, Språkutvikling og språkvansker, Utenlandsadopsjon, Spesialpedagogikk
Reidun Synnøve Tangen Professor emeritus +47-22858059 r.s.tangen@isp.uio.no Skolelivskvalitet; Opplæringsvilkår; Elevsamtale; Elev-lærer-relasjonen; Foreldre-skole-samarbeid; Drop out; Vitenskapsteori; Forskningsmetode; Forskningsetikk
Elisabeth McGuire