Bedring av tinnitusplager som følge av implantering av cochleaimplantat nummer 2.

Prosjektet undersøker effekten av implantat nummer to for døve som tidligere har fått implantat på det ene øret.

Kan cochleaimplantat nummer to føre til nedgang i tinnitusplage? (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om prosjektet

Et betydelig antall sterkt tunghørte og døve plages av tinnitus. Etter implantering av CI, er det mange av disse som opplever redusert tinnitusplage.

Bakgrunn

20 voksne deltok i denne studien, som var delt i to substudier. Innledningsvis fikk alle ett CI, og etter noe tid fikk de CI nummer to. Studiedesignet var en retrospektiv eksperimentell effektstudie hvor deltakerne rapporterte sin erfaring med bilateral CI. Rapporten var basert på tre ulike instrumenter: Tinnitus Handicap Inventory (THI), Visual Analogue Scale (VAS) og pasientens egenvurdering (CI-SRQ).

Mål

Målet med dette prosjektet/denne studien var å undersøke  effekten av implantat nummer to for døve som tidligere har fått implantat på det ene øret.

Resultater

Foreløpige resultater viser at de fleste av deltakerne I studien erfarer nedgang I tinnitusplage etter å ha fått implantat nummer to. En av deltakerne rapporterer at tinnitus er blitt helt borte. Imidlertid er det en av deltakerne som erfarer en økning av tinnitus etter å ha fått CI nummer to.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, ØNH-avdelingen, Oslo Universitetssykehus, senter for «Connected Care» og Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

 

Publisert 6. apr. 2018 15:03 - Sist endret 18. mars 2019 12:34