Deltakere i Lærerrollen i utvikling av inkluderende læringsmiljøer

Navn Telefon E-post Emneord
Jorun Buli-Holmberg Førsteamanuensis +47-22858069 +47-48119059 (mob) jorunnbh@uio.no Spesialpedagogikk