English version of this page

På vei mot inkluderende praksiser i skolen? Et Internasjonalt komparativt klasseromstudieprosjekt av inkluderende praksiser

Hvordan er skolen i stand til å undervise i samsvar med mangfoldet av elevenes ulike mestringsnivåer og behov for støtte i læringsprosessen - ressurser, barrierer og dilemmaer? (illustrasjonsfoto: Colourbox)

Se engelsk side

 

 

Publisert 23. nov. 2017 13:09 - Sist endret 24. juni 2022 13:39

Kontakt

 

Berit H. Johnsen, Førsteamanuensis, Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Deltakere

  • UoBelgrade: Dragan Rapaić, Professor, Goran Nedovic, Professor, Snezana Ilić, PhD Research Fellow, Irena Stojkovic, PhD, Assistant Professor
  • UoLjubljana: Stanislav Košir, Dr Scient, Damjana Kogovšek, Dr Scient & Martina Ozbič, Dr Scient, Associate Professor
  • UoSarajevo: Sadeta Zečić, Professor, Selma Džemidžić Kristiansen, Master of SNE,
  • UoZagreb: Ljiljana Igrić,Professor, Irma Čehić, PhD Research Fellow, Daniela Cvitković,PhD Research Fellow & Natalija Lisak, PhD Research Fellow
  • UoOslo: Berit H. Johnsen, Dr. Scient, Associate Professor.