English version of this page

Towards Flipped Learning (TOFLE)

Towards Flipped Learning (TOFLE) er et prosjekt der vi tar sikte på å utvikle læringspraksis fra tradisjonell undervisning mot “flipped learning”

Engasjerte og aktive studenter når undervisningen blir gjennomført etter av flipped classroom-prinsippet (Bilde © Pixabay)

Om prosjektet

Hvordan få studentene til å være mer aktive i forelesningene? Hvordan fokusere mer på læringsprosessen og forståelsen, i stede for kun på resultatet (dvs. eksamenskarakter)? Hvordan bruke teknologi mer effektivt i undervisningen? Dette var de viktigste spørsmålene som ble stilt før prosjektet startet. Kunne det å gå fra tradisjonell lærer-sentrert undervisning mot «flipped»- og studentorientert undervisning, hjelper oss å svare på disse spørsmålene?

Mål

Målet med prosjektet er å utvikle og implementere «flipped classroom» i ett emne (SPED4400) for masterstudenter ved Institutt for spesialpedagogikk høsten 2019.

Resultater

Vi forventer at studentene vil være mer engasjert og aktive i emnet når det er lagt opp etter «flipped classroom»-prinsippet, og at de dermed også får et økt læringsutbytte. Vi forventer også at de valgte teknologiske verktøyene og metodene delvis vil bidra til å nå dette målet. Studentene blir bedt om å gi en evaluering i begynnelsen, midtveis og i slutten av emnet.

Vi vil jevnlig rapportere om vår «flipped classroom»-reise ved å skrive noen nyheter (se engelsk nettside). Ved slutten av prosjektet vil det bli gitt et seminar og erfaringer skal deles på fakultetsnivå.

Finansiering

Institutt for spesialpedagogikk og Utdanningsvitenskapelig fakultet, 2019

 

For mer informasjon, vennligst gå til den engelske siden.

 

 

Emneord: flipped classroom, flipped learning
Publisert 29. mai 2019 19:57 - Sist endret 18. okt. 2019 11:04