English version of this page

Barns informasjonssøking: Utvikling og implikasjoner for læring

Dette prosjektet ser på interaksjon mellom spedbarn og omsorgspersoner, læringserfaringer som skaper strategier for informasjonssøking og hvilke implikasjoner det har for barns læring. 

Bildet kan inneholde: Barn, Baby, Nese, Mor, Småbarn.

Barn er avhengige av sosiale og kommunikative ferdigheter og strategier for å lære av andre, både for å kunne forstå informasjonen som mottas og for å innhente informasjonen de trenger til enhver tid. (Illustrasjonfoto: Colourbox)

Om prosjektet

Barn er avhengige av sosiale og kommunikative ferdigheter og strategier for å lære av andre, både for å kunne forstå informasjonen som mottas og for å innhente informasjonen de trenger til enhver tid. Vi vet imidlertid lite om hvordan variasjon i slike tidlige læringserfaringer over tid er med på å forme utviklingen av barns strategier for informasjonssøking og hva denne tidlige utviklingen har å si for barns læring og læringsutbytte senere i livet.

Med prosjektet "Barns informasjonssøking: Utvikling og implikasjoner for læring" ønsker vi derfor å undersøke:

  • samspillet mellom informasjon som mødre gir og informasjon som barn ber om over de første tre årene av barnas liv;
  • om variasjon i de tidlige samspillene er relatert til familiens sosial-demografiske bakgrunn og barnets kjønn;
  • om variasjon i de tidlige samspillene er assosiert med læringsrelaterte utfall senere;
  • gjennom hvilke mekanismer tidlige informasjonssøkingssamspill former barns læring.

Metode

Prosjektet vil kombinere observasjonsdata fra et utvalg barn (n= ca. 60-70) fra den longitudinelle studien Barns sosiale utvikling og data fra nye avgrensede eksperimenter med barnehagebarn på omtrent samme alder.

Mål

Vi forventer at prosjektet vil bidra til kunnskap om tidlig utvikling av funksjonelle læringsprosesser som er overførbare på tvers av kontekster og om hvordan det tidlige samspillet i familien kan bidra til viktige læringsprosesser som har betydning for barnets videre læring. Slik kunnskap vil være relevant for utforming av praktiske og politiske tiltak rettet mot overganger i barns utdanningsløp, spesielt for barn i sosial risiko.

 

 

Publisert 12. apr. 2018 10:07 - Sist endret 29. jan. 2021 08:32