Bostedsskoleprinsippet i et flerkulturelt boligområde (avsluttet)

Bostedsskoleprinsippet bygger på bestemte forutsetninger om sammenheng mellom identitet, tilhørighet, inkludering, lokalsamfunn og grunnskole.

I hvilken grad er disse forutsetningene til stede i en flerkulturell drabantby? Migrasjon, flytting og pendling kan bidra til å svekke disse foreutsetningene. Det samme kan fritt skolevalg og skolebytte.

Om prosjektet

Bostedsskoleprinsippet slås fast i Opplæringslova § 8-1: ”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.” Bak dette prinsippet ligger en oppfatning om identitet som lokal tilhørighet og skolen som en institusjon basert på sosial tilhørighet og inkludering i et lokalt fellesskap.

Hvordan fungerer bostedsskoleprinsippet i en flerkulturell drabantby?
Denne problemstillinga omfatter spørsmål som:

  • Går barn i grunnskolealder ved bostedsskolen?
  • Er bostedsskolen en del av lokalsamfunnet?
  • Hva slags inntrykk har beboerne av bostedsskolen?
  • Har ulike beboergrupper samme forholdet til den lokale grunnskolen?

 

 

Publisert 23. des. 2010 14:46 - Sist endret 6. okt. 2022 10:59

Kontakt

Førsteamanuensis Ivar Morken