Deltakere i Byggeklosser for ordforrådet – språkintervensjoner for barn med hørselstap i skolealder (ph.d.-prosjekt)