European Adoption Project

Prosjektet er et europeisk samarbeid. Fokus er hvordan det er å være adoptert i Norge, erfaringer med å ha en adoptert ungdom, situasjonen hjemme, på skolen og i fritiden.

Formålet med prosjektet er å belyse adopterte ungdommers livssituasjon i familien, vennekretsen og på skolen (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om prosjektet

Prosjektet, som er et samarbeid mellom forskere fra Frankrike, Italia, Spania og Norge, er rettet mot ungdommer i alderen 14 – 17 år og deres foreldre. Familiene har adoptert barn fra Russland, Bulgaria, Polen og Ungarn. Fokus er rettet mot hvordan det er å være adoptert i Norge, erfaringer med å ha en adoptert ungdom, situasjonen hjemme, på skolen og i fritiden. Prosjektet er en komparativ surveystudie.

Formål

Formålet med prosjektet er å belyse adopterte ungdommers livssituasjon i familien, vennekretsen og på skolen.

Problemstillinger og metode

  • Hvilke utfordringer kan adopterte barn møte i ungdomsalder – vurdert av foreldrene og ungdommene selv?
  • Hvordan vurderes forhold i familien, i vennekrets og på skolen?

Metode vil være tidsbundet, nettbasert spørreskjema til de adopterte ungdommene og deres foreldre.
Utvalget skal bestå av ungdommer som er adoptert fra Øst-Europa i alderen 14 til 17 år og deres foreldre. De rekrutteres fra adopsjonsforeningene som formidler adopsjoner far Russland og Øst-Europa. En norskfødt kontrollgruppe med ungdom i samme alder inngår i prosjektet.

 

 

Publisert 15. des. 2017 15:15 - Sist endret 18. feb. 2019 13:08

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere