Deltakere i Gruppebasert behandling for personer med sosiale kommunikasjonsvansker- En randomisert kontrollert studie (ph.d.-prosjekt)

Navn Telefon E-post Emneord
Silje Merethe Hansen Ingebretsen Stipendiat +47 22855304 +47 99462326 (mob) s.m.h.ingebretsen@isp.uio.no