English version of this page

Tracking av individuelle forskjeller i utvikling av matematiske ferdigheter. Samspill mellom ferdigheter, motivasjon og trivsel.

Vi har i dag lite kunnskap om samspillet mellom de ulike faktorene som påvirker utvikling av matematiske ferdigheter. Vi trenger mer forskning med særlig fokus på den tidlige opplæringen, fordi det er i tidlig barndom den grunnleggende kompetansen i matematikk bygges.

Hvilke mekanismer ligger bak utvikling av matematiske ferdigheter og hvordan samspiller de? (Illustarsjonsfoto: Colourbox)

Om prosjektet

I dette forskningsprosjektet "iSeeNumbers" vil vi følge med på individuelle forskjeller i barns utvikling av matematiske ferdigheter, fra første til tredje trinn. Målet er å sikre en bedre forståelse for mekanismene bak utviklingen av matematiske ferdigheter. Hovedfokuset er på samspillet mellom

  • ferdigheter (matematiske ferdigheter, språk og eksekutive funksjoner),
  • motivasjon (interesse og hvordan elever oppfatter egen kompetanse) og
  • trivsel (skolens betydning for elevene og matematikkangst).

Mål

Vi antar at vi på første trinn vil kunne identifisere undergrupper med ulike profiler basert på deres ferdigheter i matematikk, motivasjon og trivsel. Dessuten er vi interessert i å undersøke hvor stabile disse profilene er over tid. Vi vil også forsøke å finne ut hva som kan forutse barns utvikling av matematiske ferdigheter, og med det forsøke forhindre uheldig utvikling i matematikk. Barnas utvikling av matematiske ferdigheter undersøkes også i dybden ved hjelp av blikksporingsteknologi (eye tracking) og måling av fysiologiske reaksjoner under tallbasert oppgaveløsning.

Dette forskningsprosjektet vil ha betydning for fremtidig matematikkundervisning i skolen, ved at resultatene kan danne grunnlaget for metoder (f.eks. læringsspill) som kan forebygge at barn i risiko havner på feil spor sin utvikling av matematiske ferdigheter.

Finansiering

Finansiert av norges forskningsråd (FINNUT), 2018-2022

Samarbeid

Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki, Finland

Faculty of Education and Welfare Studies, Åbo Akademi University, Finland

Department of Psychology, University of Uppsala, Sweden

Department of Psychology, University of York, UK

Scientific advisory board

Annemie Desoete, University of Ghent, Belgium

Elin Reikerås, University of Stavanger, Norway

Nicholas Badcock, Macquarie University, Sydney, Australia

Emneord: Læring, Motivasjon, Trivsel, Matematikk, Matematikkvansker, Eye-tracking
Publisert 11. sep. 2018 15:47 - Sist endret 24. juni 2022 13:37