English version of this page

International Classroom Studies of Inclusive Practices - Comparing teaching-learning processes

Hvordan er skolen i stand til å undervise i samsvar med mangfoldet av elevenes ulike mestringsnivåer og behov for støtte i læringsprosessen - ressurser, barrierer og dilemmaer? (illustrasjonsfoto: Colourbox)

Se engelsk side for mer informasjon.

 

Publisert 19. jan. 2018 15:22 - Sist endret 8. feb. 2020 11:55