English version of this page

Intervensjonsstudie i matematikk – kan tidlig og intensiv støtte avhjelpe matematikkvansker ? (ph.d-prosjekt)

Tidlig støtte i matematikk kan være avgjørende for å unngå en økning av mulige matematikkvansker senere (Illustrasjonsfoto: Shane Colvin, UiO).

Bakgrunn

Det er stor variasjon av barns matematiske ferdigheter, selv før de begynner på skolen. Tidligere forskning anslår at uten tilstrekkelig støtte, vil de barna som presterer lavt i tidlige matematikkferdigheter, mest sannsynlig fortsette å prestere lavt. Med dette kan betydningen av tidlig støtte i matematikk være avgjørende for å unngå en økning av mulige matematikkvansker senere.

Om prosjektet

Dette PhD-prosjektet er en intervensjonsstudie, en randomized controlled trial. Først skal elever på første trinn kartlegges med en screening som er utviklet for prosjektet. Målet med studien er å identifisere lavtpresterende elever i matematikk gjennom screeningen, å undersøke effekten av intervensjonsprogrammet «Telleferdigheter og relasjonelle ferdigheter i matematikk» og å sørge for intensiv støtte for lavtpresterende elever i matematikk.  Høsten 2016 starter screening og pre-testing. Intervensjonen begynner januar 2017, etterfulgt av post-test våren 2017 og forlenget post-test høsten 2017. Vi ønsker også å lage en nettside som blant annet skal handle om utvikling av matematiske ferdigheter, samt også skal kunne forsyne lærere og skoler med evidensbasert intervensjonsmateriale (kostnadsfritt).

Samarbeid

Studien er basert på det finske ThinkMath prosjektet (2011-2015). Screeningen og intervensjonsmaterialet er videreutviklet og oversatt fra dette.  Les mer: http://blogs.helsinki.fi/thinkmath

Publisert 15. aug. 2016 11:26 - Sist endret 24. juni 2022 13:36

Kontakt

PhD kandidat Anita Lopez-Pedersen