Deltakere i Intervensjonsstudie i matematikk – kan tidlig og intensiv støtte avhjelpe matematikkvansker ? (ph.d-prosjekt)