Deltakere i Kvalitet av tilpasset opplæring og spesialundervisning i relasjon til Kunnskapsløftet